Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi

Chcete si založiť startup a pripraviť crowdfundingovú kampaň? Chcete sa naučiť získať grant, sponzora, alebo hľadáte strategického finančného partnera? Plánujete usporiadať výstavu, založiť galériu, pripraviť si webstránku, alebo vydať katalóg? Chcete pre svoju tvorbu / značku získať pozornosť publika? Lákajú vás kreatívne marketingové / PR stratégie? Chcete vedieť efektívne komunikovať a sebavedome vystupovať na verejnosti? Chceli by ste začať podnikať a neviete ako na to? Práve pre vás je určený nový predmet Podnikanie v umení.

Poslanie:

Prežiť ako umelec nikdy nebolo jednoduché. Rovnako ako stať sa dobrým umelcom. Poslaním predmetu Podnikanie v umení je pripraviť poslucháčov VŠVU na realitu v ktorej sa ocitnú po skončení štúdia, ale v ktorej sa sčasti nachádzajú už aj dnes. Budúcnosť umeleckej scény nie je možná bez vzdelaných, organizačne schopných a medzinárodne rozhľadených umelcov, pripravených sebavedome čeliť umeleckej a spoločenskej realite. Tvorba rozpočtu, žiadosti o grant, projektu pre sponzora, realizácia výstavy, príprava katalógu, web stránky, nadviazanie efektívnej komunikácie s publikom, ale aj ochrana autorských práv, podanie daňového priznania a mnohé ďalšie témy sa stali prirodzenou súčasťou života väčšiny úspešných umelcov.

Predmet Podnikanie v umení bude vychádzať z osobných príbehov absolventov VŠVU, ktorí sú kvalitnými umelcami a zároveň úspešnými podnikateľmi, ako aj ďalších profesionálov z praxe. Teoretické prednášky budú prepojené s workshopmi a diskusiami s cieľom čo najlepšie priblížiť poslucháčom VŠVU realitu umeleckého a podnikateľského prostredia. 

Vízia:

Pripraviť študentov VŠVU na rýchlejší, efektívnejší a úspešnejší štart dlhodobo udržateľnej umeleckej a podnikateľskej kariéry na Slovensku a vo svete. V rámci predmetu Podnikanie v umení sa dozviete aj:

  • akú hodnotu má práca umelca
  • ako sa atraktívnejšie propagovať na sociálnych sieťach
  • ako efektívne komunikovať a sebavedome vystupovať na verejnosti
  • ako sa dostať na rezidenciu do zahraničia
  • ako a kde získať finančné zdroje na realizáciu umeleckého diela / projektu
  • ako sa stať úspešným vo svete
  • ako funguje trh s umením
  • načo nám je autorský zákon
  • ako si na umeleckej scéne a pri podnikaní udržať duševné zdravie

Prednášky

Diskusie

Workshopy

Obdobie:

2019

Projekt ukončený