Prednášky

Prednášky sa konali v rámci projektu Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi a bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.

Úvod k prednáškovému cyklu Podnikanie v umení

12. 9. 2019

Prednášajúci: Juraj Čarný (Curatorial Studies Institute)

Prednáška bude zameraná na zoznámenie poslucháčov s témami jednotlivých prednášok, workshopov, verejných debát, s prednášajúcimi pedagógmi aj externými hosťami - umelcami, teoretikmi, kurátormi, kultúrnymi manažermi a podnikateľmi. Prednáška poslucháčov hravou formou zoznámi s definíciou podnikateľského zámeru, poslania, podnikateľskej vízie a podnikateľských cieľov. Úlohou študentov bude zadefinovať vlastný projekt (podnikateľský zámer), ktorý budú priebežne rozpracovávať a na konci semestra v rámci skúšky verejne prezentovať.

Crowdfunding

19. 9. 2019

Prednášajúca: Slavomíra Salajová (Creative Industry Forum)

Chcete vydať knihu, pripraviť inovatívny projekt, uviesť na trh produkt a zároveň si urobiť výrazné promo? Crowdfunding je mimoriadne atraktívna forma získavania finančných zdrojov od individuálnych darcov. Peniaze síce žiadate na projekt, ktorý iba plánujete zrealizovať, zároveň si ale mimoriadne efektívne budujete svoje vlastné a navyše celkom lojálne publikum. Na Slovensku bolo viacero umeleckých projektov realizovaných len vďaka podpore crowdfundingových kampaní.

Fundraising I.

26. 9. 2019

Prednášajúci: Juraj Čarný (Curatorial Studies Institute)

Stručný prehľad alternatív získavania finančných zdrojov na realizáciu umeleckého diela, výstavy, projektu, galérie, vydanie katalógu, realizácie webstránky a i. Úvod k vládnym a mimovládnym grantovým programom, sponzoringu súkromných firiem a firemných nadácii a individuálnemu darcovstvu. Čo je to crowdfunding? Aké medzinárodné a zahraničné finančné zdroje sú vhodné na financovanie projektov a podnikateľských zámerov umelcov? Aké sú výhody / nevýhody grantov EU? Aké sú základné pravidlá fungovania grantových programov? Aký je rozdiel medzi mecénom a sponzorom? Ako získať / udržať sponzora a ako vytvoriť stratégiu dlhodobej spolupráce so sponzorom?

Trh s umením 

3. 10. 2019

Prednášajúca: Nina Gažovičová (SOGA)

Trh s umením na Slovensku má mnohé lokálne špecifiká. Výrazný podiel má stále ateliérový predaj, mimoriadnu rolu pri jeho zrode ale zohrali práve aukčné spoločnosti. Aká je rola aukčného domu a akú úlohu zohrávajú komerčné galérie? Kto sú najvýznamnejší súkromní zberatelia a ktoré sú najvýznamnejšie verejné zbierky? Ako funguje trh vo svete a ktoré sú najvýznamnejšie veľtrhy a aukcie súčasného umenia? A ako to celé súvisí so štúdiom umenia aj celou VŠVU? Absolventka doktorandského štúdia VŠVU a licitátorka aukčnej spoločnosti SOGA Nina Gažovičová nedávno vydala prvú súbornú publikáciu analyzujúcu vznik trhu s umením na Slovensku - Trh nikdy nespí.

Kariéra umelca v zahraničí

10. 10. 2019

Prednášajúci: Juraj Čarný (Curatorial Studies Institute)

Slovenská umelecká scéna už dávno nie je izolovaná od zahraničia. Prirodzenou súčasťou umeleckého štúdia sú nielen zahraničné stáže, ale stále častejšie aj samotné štúdium v zahraničí. Medzinárodné kontakty a spolupráca so zahraničnými umelcami / partnermi sú stále prirodzenejšou súčasťou prevádzky umeleckej scény. Ako sa stať úspešným v cudzine? Ako zaujať pozornosť zahraničnej odbornej verejnosti / inštitúcie? Úvod k hlavným mestám súčasného umenia: New York, Londýn, Berlín. Galérie, múzeá, aukcie, veľtrhy a bienále vo svete.

Inkubátor 

17. 10. 2019

Prednášajúca: Martina Vavreková (Inkubátor STU)

Na Slovensku dnes neexistuje inkubátor zameraný na podporu neziskových projektov, ani podnikateľských zámerov umelcov. Uskutočniť prvú výstavu, vydať katalóg, založiť vlastnú značku, pripraviť webovú stránku je len prvým krokom v úspešnej kariére umelca, paradoxne dnes ale nechávame budúcich výtvarníkov, dizajnérov, architektov a kultúrnych manažerov bez inštitucionálnej a odbornej podpory. Riaditeľka Univerzitného technologického inkubátora STU Martina Vavreková predstaví, ako funguje podpora projektov na STU aj ako by mohla fungovať v oblasti umenia a dizajnu.

Marketing, reklama a reklamná agentúra

24. 10. 2019

Prednášajúci: Martin Knut (KNUT&KNUT s.r.o.)

Príbeh maliara, ktorý prestal maľovať, aby sa stal kreatívnym riaditeľom a neskôr riaditeľom reklamnej agentúry (Soria & Grey, Publicis.Knut, Knut&Knut). Pracoval pre značky Coca Cola, Renault, Whirlpool, Globtel/Orange, a i. Založil viacero kultúrnych, vzdelávacích a charitatívnych projektov: Galériu Priestor, vzdelávací program pre zberateľov Art Academy. Pomáhal marketingovými radami a politickým lobingom pri rozbehu Kunsthalle Bratislava. Spoluzakladal Klub reklamných agentúr a Art Directors Club. Vydal knihu 50. súčasných slovenských umelcov, založil Ligu za duševné zdravie aby sa opäť úspešne vrátil k maľovaniu.

Fundraising II.

31. 10. 2019

Prednášajúci: Juraj Čarný

Aký je rozdiel medzi mecénom a sponzorom? Ako získať / udržať sponzora a ako vytvoriť stratégiu dlhodobej spolupráce so sponzorom?

Umenie, podnikanie a duševné zdravie

7. 11. 2019

Prednášajúci: Martin Knut (Liga za duševné zdravie)

Akým nástrahám je vystavená duša umelca pri úspešnej (alebo naopak neúspešnej) umeleckej a akým pri podnikateľskej kariére? Je reklama umenie? Čo je umenie komunikácie? Ako sa efektívne pripraviť na upgrade / downgrade umeleckej / podnikateľskej kariéry? Čo je to duševné zdravie a ako súvisí s umením, tvorbou a podnikaním?

Umelec – branding – PR

14. 11. 2019

Prednášajúci: Martin Bajaník (Pekne & Dobre)

Prečo potrebujeme dobrý dizajn? Je pre umelca / dizajnéra dôležité budovať svoju vlastnú značku? Ako vytvoriť vizuálnu identitu a ako kreatívne a efektívne propagovať svoje produkty? Ako vizuálna identita súvisí so stratégiami PR a marketingu? Martin Bajaník z najmenšej agentúry na trhu - Pekne & Dobre, spoluzaložil Úniu grafických dizajnérov Slovenska a stojí za identitou Yeme, Foxford, Kunsthalle Bratislava a mnohých ďalších.

Udržateľnosť umeleckej praxe a stručný úvod k umeleckým rezidenciám

21. 11. 2019 

Prednášajúca: Katarína Poliačiková (Punkt)

Je umenie práca ako každá iná? Akú hodnotu má práca umelca a ako by mal byť umelec za svoju prácu hodnotený? Aká je prax oceňovania umelcov na Slovensku a v zahraničí? Umelecká rezidencia, ako jedna z atraktívnych foriem prežitia pre umelca - nomáda. Prednáška bude zameraná na umelecké rezidencie v teórii a praxi - možnosti, význam a ich fungovanie. Katarína Poliačiková, absolventka VŠVU, sa zúčastnila 11 umeleckých rezidencií v Európe a New Yorku. Od roku 2016 sa okrem umeleckej praxe profesionálne venuje fundrasingu v občianskom združení Punkt.

Autorské právo, účtovníctvo, dane

28. 11. 2019

Prednášajúci: Andrej Gunár (Gunar Legal & Partners)

Akú právnu formu zvoliť pre svoje podnikanie? Aké zákony musím ako umelec poznať? V čom je náš autorský zákon dobrý a v čom nie? Ako funguje autorské právo v zahraničí? Aké sú základné pravidlá účtovníctva a ako si správne urobiť daňové priznanie? Ako fungujú / mali by fungovať ochranné autorské zväzy a komory? Aké sú základné riziká čakajúce na umelca podnikateľa? Advokát Andrej Gunár je expert na autorské právo, pracoval pre viaceré slovenské galérie a pripravil stručný úvod, ako sa nestratiť v právnych, účtovných a daňových zákonoch a predpisoch.


Kritické myslenie

5. 12. 2019

Prednášajúca: Tina Gažovičová (Centrum pre výskum etnicity a kultúry)

Dnešný svet je presýtený informáciami a bohatý na výmeny názorov. Pre každého z nás je dôležité vedieť sformulovať vlastný názor, presvedčivo ho prezentovať druhým a nepodľahnúť klamstvám a manipuláciám. Vďaka týmto schopnostiam dokážeme byť úspešní v práci aj v osobnom živote. Na seminári si predstavíme najnovšie poznatky a prostredníctvom cvičení a interaktívnych hier budeme trénovať nasledujúce zručnosti:

  • Ako sa zorientovať v záplave informácií
  • Ako sa brániť pred klamstvami a manipuláciami
  • Ako konštruktívne diskutovať
  • Ako presvedčivo argumentovať
  • Ako zvládať trému a sebavedomo prezentovať
  • Ako diskutovať o predsudkoch a stereotypoch
  • Ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí uverili hoaxom a fake news