Diskusie

Diskusie sa konali v rámci projektu Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi a bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi
Podpora úspešného uplatnenia študentov VŠVU v umeleckej praxi, 2019.

Diskusie Blok A

Umenie, politika, aktivizmus a spoločenská angažovanosť

10. 10. 2019

Moderátor: Omar Mirza

Hostia: Bohunka Koklesová, Kundy Crew, Katarína Balážiková, Peter Kalmus

Pôsobenie na umeleckej scéne nie je nikdy izolované od spoločenských súvislostí. Existuje teória, podľa ktorej má každé umelecké dielo aj politické významy. Aká je spoločenská zodpovednosť umelca, umeleckého diela, výstavy a aká umeleckej organizácie? Čo je artivizmus, angažovanosť a ako súvisí politika s umením? Aké sú úlohy akademického prostredia a aké nové úlohy čakajú VŠVU v budúcnosti?

Umelecké dielo – výstava – umelecký kolektív – galéria – festival – prehliadka – kultúrne centrum – kultúrny priemysel

17. 10. 2019

Moderátor: Zora Jaurová

Hostia: Zuzana Pacáková (Biela noc), Stanislav Krajči (KALAB), Boris Meluš (Nová cvernovka), Marek Adamov (Stanica Žilina)

Ako uskutočniť skupinovú výstavu, prehliadku, public artový event, alebo iný ambiciózny projekt? Ako vybudovať stavovskú organizáciu, ktorá presahuje individuálny záujem umelca? Ako vybudovať spoločný ateliér, dielňu, alebo galériu? Ako vytvoriť festival, alebo kreatívne / kultúrne centrum? Ako pomôcť iným nájsť priestor pre ich prezentáciu a tvorbu? Debata predstaví viacerých úspešných organizátorov / iniciátorov / lídrov projektov.

Ako sa stať úspešným umelcom v zahraničí? Lokálna versus medzinárodná umelecká realita.

24. 10. 2019

Moderátor: Olja Triaška Stefanovič

Hostia: Lucia Gregorová (SNG), Ilona Németh, Vladimír Beskid (GJK), Tomáš Umrian (SODA)

Akou formou podporujú školy, štátne a súkromné inštitúcie / galérie kariéru mladých domácich autorov v zahraničí? Aké strategické kroky podnikajú pre zviditeľnenie konkrétnych umelcov v zahraničí? Existuje na Slovensku organizácia zameriavajúca sa na export domáceho umenia do sveta? S medzinárodne rešpektovanými umelcami a zástupcami domácich inštitúcii sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, aké je a aké by malo byť miesto slovenského umenia v zahraničí.

Diskusie Blok B – Úspešné podnikateľské príbehy umelcov a absolventov VŠVU, ktoré by mali všetci poznať

Maľba – socha – foto – video

7. 11. 2019

Moderátor: Zuzana Duchová

Hostia: Boris Németh, Braňo Vincze, Alexandra Barth, Pavol Truben

Reštaurovanie

14. 11. 2019

Moderátor: Jana Križanová

Hostia: Barbara Davidson, Juraj Puškár

Diskusia s predstavenstom Komory reštaurátorov.

    

Grafický dizajn – Game business

21. 11. 2019

Moderátor: Martin Bajaník

Hostia: Mikina Dimunová, Šimon Šicko, Boris Meluš

Architektúra

28. 11. 2019

Moderátor: Martin Mjartan    

Hostia: Oliver Sadovský, Oliver Kleinert, Veronika Kotradyová