Jana Machatová: Lost in Memories

Srdečne Vás pozývame na výstavu doktorandky Jany Machatovej: Lost in Memories do Staromestskej galérie Zichy, Ventúrska 9, Bratislava.

Kde:

Kedy:

  • otvorenie výstavy: 22.2. o 18.00

  • komentovaná prehliadka: 14.3. o 17.00

  • trvanie výstavy:

    • 22.2.– 22.3.2024
    • výstava je otvorená utorok-nedeľa 15.00-19.00

 


 

O výstave

Cyklus autorských šperkov Lost in Memories je inšpirovaný osobnými spomienkami, prostredníctvom ktorých autorka reflektuje širšie spoločensko-politické súvislosti prežitej minulosti. Východiskom jej tvorby je fotografický a iný obrazový materiál z domáceho archívu, ktorý je rôznymi postupmi aplikovaný v korpuse šperku a slúži na komunikovanie vlastných tém. Prezentovanú prácu tvoria prevažne brošne, ktoré sú chápané ako malé objekty s možnosťou nosenia na tele s potenciálom neverbálneho komunikačného prostriedku, schopného vyjadriť postoj tak autora ako aj nositeľa šperku. Práca má poukazovať aj na problém spomienkového optimizmu, na neschopnosť zaujať postoj k problematickej minulosti a na pozíciu jednotlivca v spoločensko-politických vzťahoch. Výstava je záverečným výstupom doktorandského štúdia na VŠVU, ktoré prebiehalo pod vedením školiteľa Prof. Karola Weisslechnera, akad. Arch. a školiteľky-konzultantky Mgr. Nadi Kančevovej, PhD.

 

Machatová Lost in memory - banner