Obhajoba dizertačnej práce v akademickom roku 2023/2024

Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore Umenie a študijnom odbore Vedy o umení a kultúre v akademickom roku 2023/2024 – letný semester.


Mgr. art. Dávid Kurinec

Dekor ako princíp zušľachťovania

  • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
  • 26. 02. 2024 o 10,00
  • Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18. H-301

Mgr. art. Jana Machatová

Šperk ako stopa osobnej a kolektívnej pamäti

  • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
  • 26. 02. 2024 o 14,00
  • Staromestská galéria Zichy, Ventúrska 9, Bratislava

Mgr. art.  Juraj Rattaj

Ťažba v peratickom zásvetí

  • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
  • 14. 03. 2024 o 14,00
  • Galéria MEDIUM,  VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18.