SPOLU: komentovaná prehliadka a doprovodný program

Ferdinand Chrenka a Ateliér industrial dizajn Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vás srdečne pozývajú na komentovanú prehliadku výstavy SPOLU kde sú prezentované početné práce študentov a študentiek ateliéru.


Kde:

Kedy:

 • Doprovodný program a komentovaná prehliadka:

  • 15.5.2024 od 15:00

   • Sprievodný program k výstave SPOLU zahájime programom Nadčasová technológia v digitálnej dobe, seminárom zameraným na využitie tradičnej technológie ohýbania dreva a nových výrobných postupov v súčasnej dizajnérskej tvorbe. Nasledovať bude komentovaná prehliadka o 17. hodine. Vystúpi:
   • Viac informácií na KUMST

 • Trvanie výstavy: 7.5.2024 - 31.5.2024

 


Koncepcia výstavy a texty:

 • doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.

 • Mgr. art. Eva Veselá, ArtD.

Kurátorka:

 • PhDr. Dagmar Koudelková

 

SPOLU: stoličky pre TON
SPOLU: stoličky pre TON, 2024.
SPOLU: príbory pre Berndorf Sandrik
SPOLU: príbory pre Berndorf Sandrik, 2024.
SPOLU: príbory pre Berndorf Sandrik
SPOLU: príbory pre Berndorf Sandrik, 2024.
Stôl pre prezentáciu príborf Berndorf Sandrik
Ferdinand Chrenka: Stôl pre prezentáciu príborf Berndorf Sandrik, 2024.
Židle, dopĺňajúci stôl
Ferdinand Chrenka: Židle, dopĺňajúci stôl, 2024.
CINK
CINK, 2019.
CUCEJ
CUCEJ, 2017.
CUCEJ
CUCEJ, 2017.
Vernisáž 7.5.2024
Vernisáž 7.5.2024.
Vernisáž 7.5.2024
Vernisáž 7.5.2024.
Vernisáž 7.5.2024
Vernisáž 7.5.2024.
Vernisáž 7.5.2024
Vernisáž 7.5.2024.
Vernisáž 7.5.2024
Vernisáž 7.5.2024.

O výstave:

Názov výstavy SPOLU odkazuje na spoločnú 30-ročnú prácu pedagóga a študentva, ako aj na dlhodobú tradíciu SPOLUpráca ateliéru s praxou.

Výsledky SPOLU práce s významnými partnermi zo Slovenska a Českej republiky reprezentujú výrobky vystavené na výstave SPOLU. Ateliér priemyselného designu predstavuje sériu stoličiek, ktoré sa zrodili vďaka spolupráci s firmou TON, a kolekciu príborov, ktorá vznikla pod záštitou rakúsko-slovenskej firmy Berndorf Sandrik. Súčasťou výstavy sú aj projekty CINK a CUCEJ, ktoré vznikli v SPOLUpráci s Ateliérom keramiky VŠVU a Markétou Novákovou.

Ateliér industrial dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave je dlhodobo považovaný za kľúčového predstaviteľa kreatívneho priestoru, ktorého hlavným zameraním je spolupráca s firemným prostredím. Intenzívna spolupráca s domácimi i zahraničnými výrobcami, inštitúciami a organizáciami poskytuje študentom nenahraditeľné skúsenosti pre ich budúci rozvoj a prácu profesionálneho dizajnéra. Väčšina semestrálnych prác reflektuje konkrétne projekty pre konkrétne firmy, ale ateliér sa zaoberá aj celospoločenskými témami humanitárneho a ekologického charakteru s cieľom pomáhať, informovať či vzdelávať.

Prezentované projekty:

Viac informácií viď:

Výstava SPOLU: podrobné informáciePDF, 196 KB

 


SPOLU Industrial dizajn a Chrenka

Poďakovanie:

 • Ing. Milan Dostalík, Ing. Štefan Janček, PhDr. Radoslav Behul, Ing. Ondřej Sazima, doc. Mgr. art. Markéta Nováková, Mgr. Art. Michal Riabič, Miroslav Gasidlo, Ing. Eduard Herber