PRÍBOR pre Berndorf Sandrik

2022/ 2023

*Spolupráca ateliéru s firmou Berndorf Sandrik s.r.o.

Vedenie projektu:

  • doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., Mgr. art. Eva Veselá, ArtD.

Konzultanti:

  • za BERNDORF SANDRIK s.r.o. Ing.Štefan Janček, riaditeľ spoločnosti
  • 3D tlač kovového príboru -  Radoslav Behúl, Printy.me

Galéria

Príbor pre Berndorf Sandrik
Vira Fesenko: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Aneta Mintálová: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Beata Juritková: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Nina Neuhausová: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Nina Neuhausová: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Pavol Mazúr: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Viktória Feherová: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Viktória Feherová: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Zuzana Kasanová: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.
Príbor pre Berndorf Sandrik
Zuzana Kasanová: Príbor pre Berndorf Sandrik, 2023.

O projekte

BERNDORF SANDRIK je spoločnosť vychádzajúca z dlhoročnej tradície výroby príborov. Témou spolupráce je návrh a realizácia príborov pomocou technologie 3D tlače kovov. Téma príboru reaguje na súčasný progres digitálnych technológií v oblasti 3D tlače kovových materiálov.

Nové zariadenia menia klasickú výrobu a spracovanie kovov, 3D tlač je integrovaná s technológiou CNC a tak je tlač kovu a obrábanie zložitých geometrií v jednom zariadení. Pre dizajn tento proces znamená väčšiu tvarovú slobodu, navrhovanie príborov sa mení z plošného 2D na 3D. Môže sa zmeniť celý proces navrhovania príborov nakoľko nebudú potrebné veľké investície do drahých foriem a mechanického opracovania kovu. Dizajn môže vnímať individualitu spotrebiteľov, regionálne zvláštnosti, rôzne druhy spoločenského stolovania...V súčasnosti sa príbory 3D

tlačou nevyrábajú, tému chápte ako technologický aj výtvarný experiment inšpirujúci nový druh dizajnu pre klasickú tému PRÍBOR.

 

návrat na prehľad projektov na stránke Ateliéru industrial dizajn