Mobilita študentov

Táto sekcia je určená študentom VŠVU, ktorí chcú stráviť časť svojho štúdia v zahraničí.

Informácie o možnostiach krátkodobých študijných pobytov, pracovných a výskumných stáží na zahraničných vzdelávacích inštitúciách, vo firmách a organizáciách, pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského študijného programu. Podrobné inštrukcie ako sa prihlásiť na zahraničný pobyt, aj ako ho úspešne absolvovať.