Ateliér reštaurovania textilu

Predmet reštaurovanie historického textilu je vyučovaný len na úrovni magisterského stupňa.

Predný diel šiat zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním
Predný diel šiat zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním.
Predný diel šiat zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní
Ľubomíra Abrahámová: Predný diel šiat zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní.
Predmet historické strihy – spodný odev pod secesné šaty zo zbierok SNM-HM
Ľubomíra Abrahámová: Predmet historické strihy – spodný odev pod secesné šaty zo zbierok SNM-HM.
Turnýrové šaty zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní
Renata Zubčeková: Turnýrové šaty zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní.
Predmet historické strihy – turnýra – spodná sukňa pod historické šaty zo zbierok SNM- HM
Renata Zubčeková: Predmet historické strihy – turnýra – spodná sukňa pod historické šaty zo zbierok SNM- HM.
Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB – stav pred reštaurovaním, celok
Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB – stav pred reštaurovaním, celok.
Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB – stav po reštaurovaní
Radoslava Janáčová: Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB – stav po reštaurovaní.
Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB, detail – stav pred reštaurovaním
Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB, detail – stav pred reštaurovaním.
Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB, detail – stav po reštaurovaní
Radoslava Janáčová: Stuha mäsiarskeho cechu zo zbierok MMB, detail – stav po reštaurovaní.
Kreslo zo sedacej garnitúry zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním
Ľubica Galajdová: Kreslo zo sedacej garnitúry zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním.
Kreslo zo sedacej garnitúry zo zbierok SNM-HM, detail – stav pred reštaurovaním
Kreslo zo sedacej garnitúry zo zbierok SNM-HM, detail – stav pred reštaurovaním.
Kreslo zo sedacej garnitúry zo zbierok SNM-HM, detail – stav po reštaurovaní
Ľubica Galajdová: Kreslo zo sedacej garnitúry zo zbierok SNM-HM, detail – stav po reštaurovaní.
Vojenská čapica – stav pred reštaurovaním
Vojenská čapica – stav pred reštaurovaním.
Vojenská čapica – stav po reštaurovaní
Renata Zubčeková: Vojenská čapica – stav po reštaurovaní.
Dalmatika zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním
Dalmatika zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním.
Dalmatika zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní
Monika Hanečková: Dalmatika zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní.
Detail dalmatiky zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním
Detail dalmatiky zo zbierok SNM-HM – stav pred reštaurovaním.
Detail dalmatiky zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní
Monika Hanečková: Detail dalmatiky zo zbierok SNM-HM – stav po reštaurovaní.
Archeologický nález z Bardejova – živôtik– priebeh reštaurovania
Ingrid Ondrejičková Soboslayová: Archeologický nález z Bardejova – živôtik– priebeh reštaurovania.
Archeologický nález z Bardejova – čipka – priebeh reštaurovania
Ingrid Ondrejičková Soboslayová: Archeologický nález z Bardejova – čipka – priebeh reštaurovania.
Technologická kópia podľa koptskej tkaniny
Barbora Venclová: Technologická kópia podľa koptskej tkaniny.
Technologická kópia podľa historickej tapisérie zo zbierok SNM-HM, detail
Ľubica Galajdová: Technologická kópia podľa historickej tapisérie zo zbierok SNM-HM, detail.
Technologická kópia podľa originálu výšivky z múzea Cluny, deatail
Monika Hanečková: Technologická kópia podľa originálu výšivky z múzea Cluny, deatail.
Technologická kópia výšivky – Punt z územia Anglicka
Dana Fagová: Technologická kópia výšivky – Punt z územia Anglicka.
Technologická kópia vyšívaného vzorkovníka
Dominika Kostolníková: Technologická kópia vyšívaného vzorkovníka.
Technologická kópia výšivky z kazuly zo zbierok MMB, detail
Radoslava Janáčová: Technologická kópia výšivky z kazuly zo zbierok MMB, detail.
Technologicá kópia výšivky čepca z územia Anglicka, detail
Jana Oravcová: Technologicá kópia výšivky čepca z územia Anglicka, detail.
Technologická kópia – originál a kópia čepca
Ľubomíra Abrahámová: Technologická kópia – originál a kópia čepca.
Strihová kopia korzetu podľa strihu z roku 1880
Radoslava Janáčová: Strihová kopia korzetu podľa strihu z roku 1880.
Predmet historické strihy – replika korzetu inšpirovaného českými ľudovými korzetmi
Ľubica Galajdová: Predmet historické strihy – replika korzetu inšpirovaného českými ľudovými korzetmi.

Cieľom je osvojenie si postupov reštaurátorského výskumu a samotného reštaurovania, rozšírenie si vedomostí a zručností pri konzervovaní a reštaurovaní historických textílií:

  • vypracovanie reštaurátorského zámeru vzhľadom na charakter diela, rozsah a príčiny poškodenia, vyhodnotenie výskumu a zdôvodnenie najoptimálnejšej alternatívy reštaurátorského postupu
  • vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie. V rámci predmetu reštaurovania textilu sú študenti vedení k individuálnemu prístupu a k riešeniu rôznorodých problémov zadania. Dôležitá je reverzibilita jednotlivých zásahov, spolupráca a konzultácie s historikmi, chemikmi, reštaurátormi…
  • prevzatie, zdokumentovanie a fotografická dokumentácia reštaurovaného predmetu
  • vypracovanie reštaurátorského zámeru, spracovanie reštaurátorského výskumu, jeho vyhodnotenie a zvolenie najoptimálnejšieho spôsobu reštaurovania
  • zvládnutie rôznych postupov čistenia: mokrý proces, suché čistenie, čistenie škvŕn
  • podľa zadania reštaurovanie a konzervovanie plošných a trojrozmerných textílií, jemných materiálov a hodvábnych tkanín, reštaurovanie kobercov a tapisérií
  • dôležitou súčasťou predmetu je štúdium histórie textilu, starých historických techník a strihov, textilných materiálov a väzieb .
  • počas štúdia návšteva vybraných múzeí a depozitov a zoznámenie sa s problematikou vystavovania, uloženia a deponovania zbierkových predmetov
  • účasť sa odborných prednáškach, seminároch, výstavách

Cieľom predmetu reštaurovanie textílií v diplomovom ročníku je samostatné zvládnutie zadania a komplexného procesu reštaurovania. Študenti sú vedení k individuálnemu prístupu a riešeniu rôznorodých problémov. V spolupráci s historikmi – kurátormi muzeálnych zbierok sú na účely diplomových prác vyberané originály s náročnou problematikou, veľkoformátové predmety alebo kolekcie a súbory zbierkových predmetov. Hodnotí sa vypracovanie reštaurátorského výskumu vzhľadom na charakter diela, rozsah a príčiny poškodenia, vyhodnotenie výskumu a zdôvodnenie najoptimálnejšej alternatívy reštaurátorského postupu – vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie a prevedenie samotného reštaurovania. Dôležitá je reverzibilita jednotlivých zásahov, spolupráca a konzultácie s historikmi, chemikmi, reštaurátormi.

Ateliér reštaurovania textilu

Vedúca ateliéru