Sylvia Birkušová

Meno
doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová
Pozícia
Vedúca ateliéru
Docentka

Prezentácia online:

---


Predmety:

 • Ateliér reštaurovania textilu
 • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
 • Technologická kópia I. – IV.
 • Úvod do reštaurovania I. – II.

 

 

 


Sylvia Birkušová – Detská košieľka z krypty Henkelovcov pred reštaurovaním
Sylvia Birkušová: Sylvia Birkušová –  Detská košieľka z krypty Henkelovcov pred reštaurovaním.
Sylvia Birkušová – Detská košieľka z krypty Henkelovcov po reštaurovaní
Sylvia Birkušová: Sylvia Birkušová –  Detská košieľka z krypty Henkelovcov po reštaurovaní.
Sylvia Birkušová – Orientálna výšivka pred reštaurovaním
Sylvia Birkušová: Sylvia Birkušová –  Orientálna výšivka pred reštaurovaním.
Sylvia Birkušová – Orientálna výšivka po reštaurovaní
Sylvia Birkušová: Sylvia Birkušová –  Orientálna výšivka po reštaurovaní.
Sylvia Birkušová – Prikrývka Karola Francisciho pred reštaurovaním
Sylvia Birkušová: Sylvia Birkušová –  Prikrývka Karola Francisciho pred reštaurovaním.
Sylvia Birkušová – Prikrývka Karola Francisciho po reštaurovaní
Sylvia Birkušová: Sylvia Birkušová –  Prikrývka Karola Francisciho po reštaurovaní.

Vzdelanie:

1988 – 1992

 • Škola užitkového výtvarníctva, Textilné výtvarníctvo, Bratislava

1992 – 1994

 • Hőhere Bundeslehranstalt fűr Mode und Bekleidungstechnik- reštaurovanie textilu, Viedeň

1997 – 2001

 • Bakalárske štúdium na VŠVU, Bratislava- Ateliér voľnej textilnej tvorby (Doc.Evy Cis.-Minárikovej,akad.mal)

2001 – 2003

 • Magisterské štúdium na VŠVU, Bratislava- Ateliér voľnej textilnej tvorby (Doc.Evy Cis.-Minárikovej,akad.mal)

2002

 • 1-semestrálny študijný pobyt na University of Plymouth, Exeter, Anglicko

Pracovné skúsenosti:

od 1994

 • SNM – Historické múzeum, Bratislava: reštaurátorka textilu. Okrem reštaurovania zbierkových predmetov Historického múzea pomoc pri organizovaní, príprave a inštalovaní výstav HM, práca v textilnom depozitári a konzultácie s inými múzeami

od 1998

 • Člen Komory reštaurátorov Slovenska, spolupráca s múzeami a galériami Slovenska a reštaurovanie ich zbierkových predmetov

2003 – 2009

 • VŠVU, odb. asistentka Kurzu reštaurovania historických textílií

od 2009

 • VŠVU, vedúca Ateliéru reštaurovania textilu

Ocenenia:

2008

 • Cena Prof. Karla Veselého, cena Komory reštaurátorov, za reštaurovanie textílií z Henkelovskej hrobky Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade.

Publikované texty:

 • Birkušová, S.: Reštaurovanie empírovej štóly. In: Pamiatky a múzeá, 4/2004, s. 63-64.
 • Belanová, T. – Birkušová, S. – Zajonc, J.: Dva príklady rekonštrukcie na základe archeologického nálezu: výšivka a paličkovaná čipka. In: Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi, 2005, s.123-146.
 • Poórová, S. – Birkušová, S.: Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala archanjela na Oravskom hrade. In: Zborník prednášok VII. medzinárodného seminára o reštaurovaní Banská Bystrica 2007, s 127-131.
 • Poórová, S. – Birkušová, S.: Textílie z krypty rodiny Henkelovcov z Kaplnky sv. Michala archanjela na Oravskom hrade. In: Sborník Restaurování archeologických památek, 2008 s. 28-31.

Spoločné výstavy – reštaurovanie:

2006/2007

 • Reštaurovanie v Historickom múzeu, SNM- Historické múzeum, Bratislava

2011

 • Umenie reštaurovania II, GMB, Bratislava

2011/2012

 • V novom šate, Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

Spoločné výstavy – voľná tvorba:

2004

 • Talenty, Mníchov, Galéria Veža, Bratislava

2005

 • Talenty, Praha

2005

 • Textilná miniatúra, Galéria X, Bratislava, Galerie u Prstenu, Praha

2007

 • The Touch of Slovakia, Mons, Belgicko

2008

 • Talenty 2004-2008, Galéria X, Bratislava