Ateliér ilustrácie a grafiky

Ateliér ilustrácie a grafiky poskytuje komplexné umelecké vzdelanie v oblasti ilustrácie a umeleckej grafiky. Štúdium je dvojzložkovo koncipované ako súbor teoretických znalostí a ich schopnosť aplikácie v umeleckej praxi. Výuka sa realizuje formou prednášok, praktických cvičení a semestrálnych prác. Študenti sa s pedagógmi jednotlivých odborných predmetov stretávajú na pravidelných konzultáciách.

Ilustrované puzzle, digitálna maľba
Simona Jančíková: Ilustrované puzzle, digitálna maľba.
Niekto s Taškou, kombinovaná technika
Lívia Suchá: Niekto s Taškou, kombinovaná technika.
Mystic Dragon and Heavy Weekend, tuš na papieri
Andrea Čverčková: Mystic Dragon and Heavy Weekend, tuš na papieri.
Noro, digitálny komiks
Patrícia Kleinová: Noro, digitálny komiks.
hĺbkotlač
Kamila Lenertová: hĺbkotlač.
Kraków, digitálna ilustrácia
Daniel Rerko: Kraków, digitálna ilustrácia.
Difficult days, výšivka a maľba na textil
Terézia Fillová: Difficult days, výšivka a maľba na textil.
Pútnik, knižná edícia, digitálna kresba
Dávid Pogran: Pútnik, knižná edícia, digitálna kresba.
Komiks, kresba
Helga Pavelková: Komiks, kresba.
Digitálna maľba
Sarah Camilla Pekarčíková: Digitálna maľba.
Kiko, digitálna maľba a koláž
Barbora Lovíšková: Kiko, digitálna maľba a koláž.

Uplatňuje sa kombinácia individuálneho prístupu a projektového vyučovania. Poslucháči sú vedení k tímovej spolupráci, samostatnému riešeniu problémov a schopnosti finálnej prezentácie semestrálnych projektov. Dôraz sa kladie na kreativitu a originalitu s prihliadnutím na osobnostný profil študentov.Flexibilita vyučovacej štruktúry umožňuje spoluprácu s ostatnými katedrami VŠVU, k rozšíreniu výuky sú prizývaní hosťujúci pedagógovia z partnerských inštitúcií a odborníci z externého prostredia. Realizuje sa to prostredníctvom prednášok, workshopov a účasťou študentov na domácich a zahraničných odborných podujatiach. Študenti sa pravidelne zúčastňujú výmenných študijných pobytov v rámci programu ERAZMUS.

Po stránke odbornej a technologickej prípravy študenti absolvujú v plnom rozsahu výuku grafických a ilustračných techník. K dispozícii je dielňa pre grafickú tlač z výšky a hĺbky, sieťotlač a digitálne pracovisko. Ilustrácia sa vyučuje v celej škále podľa žánrového zamerania – Board Books, Picture Books, Art Books, Fiction, Non fiction, Editorial, Comics. Doplnením hlavného Ateliéru je blok odborných predmetov so zameraním na typografiu, knižnú väzbu a digitálne techniky. Štúdium je trojstupňové: bakalárske 4-ročné, ukončené titulom Bc., magisterské 2-ročné, ukončené titulom Mgr. art a doktorandské 3-ročné, ukončené titulom ArtD. 

Ateliér ilustrácie a grafiky

Vedúci ateliéru

Asistentka

behance

https://www.behance.net/lllustrationAFAD