Ateliér voľnej grafiky

Študent si v ateliéri generuje vlastnú umeleckú reč a výtvarný jazyk.

HOMO DESIDERANS, kombinovaná technika , 170x35x10 cm
Miroslav Žolobanič: HOMO DESIDERANS, kombinovaná technika , 170x35x10 cm, 2017.
SUMMA, tlač objektov do asfaltu
Barbara Gocníková: SUMMA, tlač objektov do asfaltu, 2019.
Od žltej k modrej (výber zo série)
Katarína Škamlová: Od žltej k modrej (výber zo série), 2018.
Od žltej k modrej (výber zo série), kombinovaná technika
Katarína Škamlová: Od žltej k modrej (výber zo série), kombinovaná technika, 2018.
OMNI- (výber zo série), škrabaná litografia
Klára Štefanovičová: OMNI- (výber zo série), škrabaná litografia, 2018.
Arché (výber zo série), litografia, 60x90 cm
Kristián Štupák: Arché (výber zo série), litografia, 60x90 cm, 2019.
Neviditeľné mestá, suchá ihla, rozložená 120×380 cm, zložená na 11×16 cm
Kristýna Smrčková: Neviditeľné mestá, suchá ihla, rozložená 120×380 cm, zložená na 11×16 cm.
Neviditeľné mestá, suchá ihla, rozložená 120×380 cm, zložená na 11×16 cm
Kristýna Smrčková: Neviditeľné mestá, suchá ihla, rozložená 120×380 cm, zložená na 11×16 cm, 2017.
Tenzia (výber zo série), litografia, 70x100 cm
Michal Laskovič: Tenzia (výber zo série), litografia, 70x100 cm, 2017.
Landscape, suchá ihla, kombinovaná technika, 12,6x27,4 cm
Michal Šumichrast: Landscape, suchá ihla, kombinovaná technika, 12,6x27,4 cm.
HOMO DESIDERANS, kombinovaná technika , 170x35x10 cm
Miroslav Žolobanič: HOMO DESIDERANS, kombinovaná technika , 170x35x10 cm, 2017.
Priestor (výber zo série), manipulovaná fotografia, 24,9x20,3 cm
Simona Tabačková: Priestor (výber zo série), manipulovaná fotografia, 24,9x20,3 cm, 2020.
Spomalenie, kombinovaná technika (tlač na keramike), 400x400 cm
Veronika Valkovičová: Spomalenie, kombinovaná technika (tlač na keramike), 400x400 cm, 2020.

Cieľom štúdia je akceptovať individualitu jednotlivca, jeho výpoveď k aktuálnemu stavu sveta adekvátnymi prostriedkami, zohľadňujúci každého naturel. Vyjadrovacími prostriedkami sú grafické techniky a princípy, autorské a experimentálne postupy s presahmi do iných médií.

Ateliér voľnej grafiky

Vedúci ateliéru

Asistentka