Kresba pre maliarstvo

Dôraz sa kladie na exaktný prístup a preferuje sa predovšetkým študijná poloha prejavu.

Bakalárske štúdium

1. a 2. ročník:

  • Kresba je zameraná na zvládnutie anatomickej stavby figúry a zobrazovanie zmyslovej skúsenosti. Dôraz sa kladie na exaktný prístup a preferuje sa predovšetkým študijná poloha prejavu. Zadania sa formulujú pre každý osobitný blok a ich zmyslom je skúmať nielen rôzne technologické, ale aj významové rozdiely.

3. ročník:

  • Je vyhradený prieskumu kompozície a priestoru, ktorého súčasťou sa postupným priberaním stáva médium farby a svetla.

Magisterské štúdium

1. ročník:

  • Riešia sa konkrétne zadania, ktoré si vyžadujú individuálny prístup a zaujatie pre danú problematiku.

2. ročník:

  • Študenti sa venujú vlastnému programu.

Kresba pre maliarstvo

Vedúca ateliéru