Kresba pre reštaurovanie

Poslanie reštaurátora si vyžaduje, aby odborné vedomosti technického charakteru boli vyvážené umeleckým talentom. Na splnenie aj tých najnáročnejších úloh na vysokej výtvarnej úrovni je nevyhnutné, vzhľadom na špecifickosť odboru reštaurovania v štruktúre vysokej školy typu akadémie, absolvovať „klasický“ ateliérový proces výučby kresby.

3. Bc.
Helena Horváthová: 3. Bc..
1. Bc.
Denis Dvorský: 1. Bc..
3. Bc.
Veronika Vajsáblová: 3. Bc..
3. Bc.
Helena Horváthová: 3. Bc..
3. Bc.
Veronika Vajsáblová: 3. Bc..
3. Bc.
Miriam Kočišková: 3. Bc..
3. Bc.
Eva Vídenská: 3. Bc..
3. Bc.
Kristína Luknárová: 3. Bc..
4. Bc.
Lea Radványová: 4. Bc..

Charakteristika predmetu:

Historicky overený systém stupňovania náročnosti predkladaných problémov, s dôrazom na kompozíciu, perspektívu, plasticitu, priestor, základnú znalosť anatómie ľudského tela a predovšetkým na proporcie, sleduje cieľ, aby si študenti osvojili istotu pri riešení jednotlivých zadaní. Prioritou je používanie tradičných postupov, techník a médií. Len ich dokonalé zvládnutie umožní hlavne v prípade vyšších ročníkov hľadanie osobitého výrazu, štylizáciu či prípadné experimentovanie s rôznymi médiami, pričom rozsah sebarealizácie v kresbe môže byť od detailnej realistickej štúdie až po spontánnu skratku, gesto, abstrakciu.

Kresba pre reštaurovanie

Vedúci ateliéru