Emöke Vargová

Meno
doc. Mgr. Emöke Vargová
Pozícia
Odborná asistentka
Výučba / Úradné hodiny
Pondelok
08:00 – 13:00, 13:00 – 18:00
Piatok
08:00 – 13:00
Medúza
Medúza
Kam si dal tú druhú rukavicu
Kam si dal tú druhú rukavicu
Lentilky 30x20
Lentilky 30x20
Bulharske prestieranie, vysivane panske sako
Bulharske prestieranie, vysivane panske sako
Jedáleň, vyšívané pánske sako
Jedáleň, vyšívané pánske sako
Vírusy
Vírusy

Predmety:

 • Kresba – maľba I. – VII.

Pracovné skúsenosti: 

 • 1991 – 1997 Pracovala som na voľnej nohe: v redakcii časopisu ÚJ NŐ ako grafická redaktorka, reštaurovala nástenne maľby a obrazy, realizovala a navrhovala rôzne reklamné zákazky

Pedagogická činnosť:

 • 1997 – 2001 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Predmet: intermédiá
 • 1997 – 2002 Učiteľ vysokej školy na VŠVU Kresba pre 2. – 5. ročník pre Katedru maľby
 • 2002 – 2005 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra maľby a iných médií, Odborná asistentka pre kresbu, Kresba pre 2. – 5. ročník
 • 2005 – 2010 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Odborná asistentka pre vedenie predmetu „kresba“ na katedre maľby a iných médií
 • 2007 Vedenie výučby Ateliéru maľby / počas študijného voľna prof. Daniela Fischera, akad. mal. / Vedenie výučby v celom rozsahu podľa študijného plánu akademického roka 2007 / 2008, okrem vedenia doktorandov.
 • 2008 – 2014 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Odborná asistentka v kabinete kresby pre výučbu kresby zameranej na študentov maľby a iných médií Kresba určená pre
 • 2014 – 2020 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Docent pre vyučovanie odborného predmetu Kresba so zameraním na študijný program Maľba a iné médiá v študijnom odbore 2.2.1. Výtvarné umenie so zaradením v Kabinete kresby

Vedenie doktorandov

 • 2015 Rastislav Podhorský, 2018: Mária Machatová, Žofia Dubová

Jazykové znalosti

 • Maďarský jazyk aktívne
 • Anglický jazyk stredne pokročilý
 • Nemecký jazyk stredne pokročilý

Ceny

 • 1999 Mladý slovenský výtvarník roka – Tonal 1999, víťaz 
 • 1998 Mladý slovenský výtvarník roka 1998, finalista
 • 1992 Cena Martina Benku

Štipendiá 

 • 2003 Re:Location 5, O. K Centrum für Gegenwartkunst, Linz /A/
 • 1999 Headlands Center for the Arts, Fort Barry - San Francisco, New York, /USA/
 • 1997 Práce pro místo IV., Sympozium „PROSTOR“, Ateliér, Galerie Sýpka, Osová Bitýška /CZ/
 • 1995 Artest Stipendium, Zürich, /CH/
 • 1994 Fungus 94, Plasy, /CZ/
 • 1992 Sommerakademie, Moosburg, /A/

Účasť na tvorivých sympóziách a akciách v zahraničí

 • 2003 Re:Location 5, O. K Centrum für Gegenwartkunst, Linz /A/ 
 • 2001 Hladiny žitej reality, Dobročinný spolok Pannonia, Novi Sad, Kulpin, Dundenského Kaštieľ, /SRB/ 
 • 1999 Headlands Center for the Arts, Fort Barry - San Francisco, New York, /USA/
 • 1997 Práce pro místo IV., Sympozium „PROSTOR“, Ateliér, Galerie Sýpka, Osová Bitýška /CZ/ 
 • 1995 Artest Stipendium, Zürich, /CH/ 
 • 1994 Fungus 94, Plasy, /CZ/ 
 • 1992 Sommerakademie, Moosburg, /A/ 

Samostatné výstavy

 • 2020 Prázdny riadok, At Home Gallery, Synagóga Šamorín, /SK/, 26. 09. – 30. 10. 2020
 • 2019 Emőke Vargová: E:V:, Futura – Center for Contemporary Art, Praha, /CZ/, kurátor: Michal Novotný, 5. 3. – 28. 4. 2019
 • 2018 Premium Line, GMB, Mirbachov palác, Bratislava, /SK/, kurátor: prof. PhDr. Zora Rusinová PhD,11. 09. – 28. 10 2018
 • 2017 Pertu No.12: Emese Bencúr, Emőke Vargová, Galéria Nové Zámky, /SK/, kurátor: Helena Markusková, 07. 09. – 14. 09. 2017 
 • 2016 VARGOVÁ, Emőke: 265 objatí, Nitrianska Galéria, Nitra, /SK/, kurátor: Barbora Geržová, 24. 11. 2016 – 29. 01. 2017 
 • 2012 Počujem padať sneh, Galéria 19, Bratislava, /SK/, kurátor: Marián Mudroch
 • 2011 Emőke Vargová: Autorský papier, Galéria Linea, Bratislava, /SK/
 • 2011 Sendvič, At Home Galery, Šamorín, /SK/
 • 2011 Istoty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, /SK/
 • 2010 Čká sa mi už, Fru Fru Gallery, Bratislava, /SK/
 • 2010 Emőke Vargová, Bonjour 2010, Bratislava, /SK/
 • 2010 Emőke Vargová, Galéria súčasných maďarských umelcov, Dun. Streda, /SK/ 
 • 2009 Mikroskop 2009, 13m3, Plan C, Cvernovka , Bratislava, /SK/
 • 2004 ő+3, SNG, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava, /SK/
 • 2004 Mäkké obrazy – reliéfy, Galéria Linea, Bratislava, /SK/
 • 2003 Mario Sinnhofer – Emőke Vargová, GJK, Kopplov kaštieľ, Trnava, /SK/
 • 2003 Mario Sinnhofer – Emőke Vargová, O. K Centrum für Gegenwartkunst, Linz /A/ 
 • 2003 Modrá, šedá, oranžová, (Peter Ondrušek, Patrik Kovačovský), GMB - Mirbachov palác, /SK/ 
 • 2002 DS – 952AG, Galerie u bílého jednorožce, Klatovy, /CZ/
 • 2001 Moje! Mine!, GMB, Mirbachov Palác, Bratislava, /SK/
 • 2000 Dèja vu, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, /SK/ 
 • 2000 Emőke Vargová, Jan Ambrůz, At Home Gallery, Synagóga, Šamorín, /SK/
 • 2000 Zeichnungen, Galerie an der Bahnhofstross, Mörschwil /CH/
 • 1999 Portréty, GMB, Pálffyho palác, Bratislava, /SK/
 • 1998 Mäkké objekty, Galerie mladých, U dobrého pastýře, Brno, /CZ/
 • 1998 Objekten, Galerie Objekta, Kreuzlingen, /CH/
 • 1997 Emőke Vargová, Václav Benedikt, Genius AG, Zürich, /CH/ 
 • 1997 Projekt OST/WEST(3), SNG, Zvolen, /SK/
 • 1996 Emőke Vargová – Bilder aus selbstgeschopftem Papier, Galerie an der Bahnhofstross, Mörschwil, /CH/ 
 • 1996 Projekt OST/WEST(2), Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, /SK/
 • 1996 Projekt OST/WEST(1), SNG – Vermesova vila, Dunajská Streda, /SK/
 • 1995 33x33, Binz 39, Zürich, /CH/
 • 1995 Umenie aury, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava, /SK/
 • 1993 Odtlačky, Galéria XY, Nové Zámky, /SK/ 
 • 1993 Od papiera, Galéria Artotéka, Bratislava, /SK/ 

Skupinové výstavy

 • 2019 Rodinné striebro - Prírastky galérie 2005-2019, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Nové Zámky, /SK/, 05.12. – 25.01.2020, kurátor: Helena Markusková
 • 2019 Retina: Možnosti malby (1989-2019), 8smička – zóna pro umění, 
 • 2019 Humpolec, /CZ/, 19. 10. 2019 – 16. 02. 2020, kurátori: Dušan Brozman, Emma Hanzlíková
 • 2018 Orient,
 • 2018 Kim?, Contemporary Art Center, Riga, /LT/; 21. 04. – 27. 05. 2018
 • 2018 Bozar, Centre for Fine Arts, Brussels, /B/; 20. 06. – 19. 08. 2018
 • 2018 Bunkier Gallery of Contemporary Art, Krakov, /PL/, 22. 09. – 16. 12. 2018
 • 2017 Ako doma/ Like at Home Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia, KOD Kunsthalle Bratislava, /SK/, kurátor: Vladimíra Büngerová, 30. 03.– 29. 10. 2017
 • 2016 Korelácie 2016, výstava umelcov maďarskej národnosti zo Slovenska a Maďarska, Výstavný pavilón Žitnoostrovského múzea, Dunajská Streda, /SK/
 • 2015 Zostane to v rodine, Vstupy detí do tvorby rodičov – umelcov (a naopak) Rožňavské Radiály 3.03, Banícke múzeum, Rožňava, /SK/, kurátor: Mgr. Daniela Čarná, PHD, 06. 08. – 20. 09. 2015
 • 2015 Rekonštrukcie / Work in progress, SNG, Bratislava, Slovensko, /SK/, kurátor: Vladimíra Büngerová, Petra Hanáková, 08. 09. – 18. 10. 2015
 • 2015 Výstava k 85. výročiu založenia školy /ŠÚV/, ZOYA MUSEUM ELESKO Wine park, Modra, /SK/, kurátor: Sabina Jankovičová, 06. 09. – 28. 10. 2015
 • 2014 Dve krajiny, SNG, SNG – Esterházyho palác,Bratislava, Slovensko, /SK/
 • 2014 Haute Couture, Nitrianska galéria, Nitra, Slovensko, /SK/
 • 2014 Zostane to v rodine, Vstupy detí do tvorby rodičov – umelcov (a naopak):, Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, /SK/
 • 2013 Zero years in der Slovakei 1999 – 2011, Freies Museum Berlin, Berlin, /D/
 • 2013 Zostane to v rodine, vstupy detí do tvorby rodičov-umelcov /a naopak/, GMB, 
 • 2013 Mirbachov palác, Bratislava, /SK/ 
 • 2013 Figurama 13, Dom umenia, Bratislava, /SK/
 • 2012 Otto, Slovenský inštitút, Budapešť, /H/
 • 2012 OSEM, Slovenský inštitút v Moskve, Moskva, Rusko
 • 2011 Nulté roky od priestoru po Beskyda, Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v generačnom kurátorskom výbere, Dom umenia, Bratislava, /SK/
 • 2011 Otto, Slovenský inštitút, Rím, /I/
 • 2011 Šestý nový Zlínský salon 2011, Zlín, /CZ/
 • 2011 Nulté roky, Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v generačnom kurátorskom výbere, Považská galéria umenia v Žiline, /SK/ 
 • 2010 Maľba po maľbe, SNG, Bratislava, /SK/ 
 • 2010 Inter – View, Nitrianska galéria, Nitra, /SK/ 
 • 2010 8, Slovenský kultúrny inštitút, Berlín, /D/
 • 2010 Bolo a bude, Fru Fru Gallery, Bratislava, /SK/
 • 2009 Bienále maľby II., Vzor – Geometria – Šifra – Sieť, Mestská galéria Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, /SK/ 
 • 2009 Sympat 2009, 15. medzinárodné maliarske sympózium, Galéria Limes, Komárno, /SK/
 • 2009 X. Medzinárodný výtvarný tábor GSMU, KMG, Dunajská Streda, /SK/
 • 2008 Príbehy a fenomény, Slovenské výtvarné umenie 20.storočia II., GMB, Bratislava, /SK/ 
 • 2008 Uncut version/ Positions in Paiting, Ernst Múzeum, Budapešť /HU/
 • 2008 Bodyandoil, Národné osvetové centrum – Dom umenia, Bratislava, /SK/
 • 2008 Výber zo zbierok GSMU a z diel účastníkov IX. Medzinárodného výtvarného tábora, GSMU, Dunajská Streda, /SK/
 • 2008 Pecha Kucha Night Bratislava Volume 2, 24. 4. 2008, 20:20 hod, Hotel Kyjev, Kamenné námestie, Banketová sála, /SK/
 • 2008 Ma(G)MA, Maďarské kultúrne stredisko, Praha, /CZ/
 • 2008 Plus 24, Akvizície 2007, Reprezentačné sály, Nitrianska galéria, Nitra, /SK/
 • 2008 1960→2000/ Současné slovenské výtvarné umění a čeští hosté, Galéria hlavného mesta Prahy, Dom U zlatého prstenu, Praha, /CZ/
 • 2007 GPS Unknown Scene, Ernst Múzeum, Budapešť /HU/
 • IN(TER)MEDIA(S)RES, PGU Žilina, /SK/
 • 2007 Súčasné umenie/ Contemporary Art, Woxart, predaukčná výstava, EA ART Hotel Wiliam, /SK/
 • 2007 75. Aukcia súčasného slovenského umenia, Soga, Bratislava, /SK/
 • 2007 ART SK, Súčasné umenie / Contemporary Art, Výstavná sieň UBS, Slovenský rozhlas, Bratislava, /SK/ 
 • 2006 4+JEDEN, Galéria Slovenského inštitútu, Praha, /CZ/
 • 2006 Exhibition of Chech and Slovak painters, PRK Trainig and Culture Centre, Galerie Artandkoncept, Praha, /CZ/
 • 2006 Autopoesis, SNG, Bratislava, /SK/
 • 2006 Contemporary Art from Slovakia, European Central Bank, Frankfurt am Main, /D/
 • 2006 Svet galérie – svet umenia, (výstava zo zbierok GJK k 30. výročiu založenia galérie), GJK v Trnave, Trnava, /SK/
 • 2006 ART SK, Súčasné umenie / Contemporary Art, Aukcia, Bonjour, Bratislava, /SK/
 • 2006 Aukcia súčasného slovenského umenia, Nadácia – Centrum súčasného umenia – s podporou SOTHEBY ´S, Design Factory, /SK/
 • 2006 Súčasné umenie /Contemporary Art, Aukcia, Bonjour, Bratislava, /SK/ 
 • 2005 Check Slovakia, Galéria Kolomana Sokola, Embasy of the Slovak Republic, 
 • Washington D. C., /USA/
 • 2005 Kortárs Slovákiai művészet 1960 – 2000, Ernst múzeum, Válogatás az Első Befektetési Társaság gyűjteményéből, /H/
 • 2005 IV. Nový Zlínsky salon 2005, Krajská Galerie výtvarného umĕní ve Zlíne, Zlín, /CZ/
 • Socha Piešťanských parkov 2005, Piešťany, /SK/
 • 2005 Prievan – v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Považská galéria umenia -Žilinský samosprávny kraj, /SK/; 
 • 2005 Prievan – v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Galerie hlavního mĕsta Prahy, Praha, /CZ/
 • 2005 Pozvánka, KMG, Dunajská Streda, /SK/
 • 2005 15, Kultúrny dom Holice, /SK/
 • 2005 2. Aukcia súčasného umenia, Art. SK, Bonjour, Apollo B.C., Bratislava. /SK/
 • 2005 Aukcia súčasného slovenského umenia, Nadácia – Centrum súčasného umenia – s podporou SOTHEBY ´S, Design Factory, Bratislava, /SK/
 • 2005 56. aukcia súčasného umenia, SOGA, Aukčná sieň spoločnosti SOGA, Bratislava, /SK/
 • 2004 Check Slovakia!, Neue Berliner Kunstverein, Berlin, /D/
 • 2004 MISSION Art LINE, Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava, /SK/ 
 • 2004 Europa Fries – missionartline, Kulturinstitut der Republik Ungarn, /HU/; Stuttgart, /A/; Institut 2004 Hongrois de Paris, /F/; Collegium Hungaricum Berlin, /D/
 • 2004 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia, Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava, /SK/
 • 2003 Nevesta, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava, /SK/
 • 2003 Valenčné sféry I., Galéria Jána Koniarka, Trnava, /SK/
 • 2003 41. mimoriadna a benefičná aukcia slovenského súčasného výtvarného umenia, Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava, /SK/
 • 2002 Nybüvitt - nábytok v súčasnom umení, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava, /SK/
 • 2002 Her Story, Her Body, Her Memory, Galerie La Serre, Saint Ètienne, /F/
 • 2001 New Connection – Nové spojenie, The World Financial Center – Coutyard Gallery, /USA/ 
 • 2001 New Connection – Nové spojenie, GMB, Mirbachov palác, Bratislava, /SK/
 • 2001 New Connection – Nové spojenie, Veltržní palác, Praha, /CZ/
 • 2001 3-rd Exhibition of Contemporary Slovak Art at the Ambasador´s Residence, Bratislava, /SK/
 • 2001 Slovenská strela, Univerzita Karlova, Praha, /CZ/
 • 2001 Uncaptive Spirits: A Selection of Slovak Contemporary Art, Galéria Kolomana Sokola, Embasy of the Slovak Republic, Washington, D. S., /USA/
 • 2001(in)time, Považská galéria umenia, Žilina, /SK/
 • 2000 20. storočie, SNG, Bratislava, /SK/
 • 2000 Reality/Real (E)state, SCCA – Františkánske nám. 3, Bratislava, /SK/
 • 1999 Mladý slovenský výtvarník roka – Tonal 1999, Galéria Jána Koniarka, Trnava, /SK/
 • 1999 Slovak Art for Free, (Kurators project of Petra Hanáková & Sandra Kusá), Slovenský pavilón, Biennale di Venezia, /I/
 • 1999 Open House, Headlands Center for the Arts, Fort Barry – San Francisco, /USA/
 • 1998 Mladý slovenský výtvarník roka 1998, Galéria Medium, Bratislava, /SK/
 • 1998 Archetyp – Mýtus – Utópia, Štátna galéria, Banská Bystrica, /SK/; GMB, Mirbachov palác, Bratislava, /SK/
 • 1997 Ein fiktiver Dialog mit Wittgenstein, Haus Wittgenstein, Wien, /A/
 • 1997 Práce pro místo IV., Galerie Sýpka, Osová Bitýška, /CZ/
 • 1994 IV. Medzinárodné trienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica, /SK/
 • 1994 Zo slovníka umelcov, Obecní dům, Praha, /CZ/
 • 1994 Fungus 94, Kláštor Plasy, /CZ/
 • 1994 6 + 6, GMB, Mirbachov palác, Bratislava, /SK/
 • 1994 Medzinárodné výtvarné sympózium v Jahodnej: Jahodná ´94, Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda, /SK/
 • 1993 MAĽBA – PLASTIKA I. výber absolventov a poslucháčov VŠVU, Arias & Wanda Gallery, Modra, /SK/ 
 • 1993 Stretnutie 93, Žitnoostrovské múzeum, Dun. Streda, /SK/
 • 1992 Talenty, I. trienále poslucháčov výtvarných škôl, Záhorská galéria, Senica, /SK/
 • 1992 Sommerakademie, Moosburg (A), Maintal (D), 30. júl. 1992, reinštalácia dec. 1992 – jan.1993, maľby