Majstrovstvo za dverami

31.5.2017 | prezentácia | Srdečne pozývame na prezentáciu knihy Jána Kraloviča

Ján Kralovič – Majstrovstvo za dverami - plagát
Majstrovstvo za dverami (Ján Kralovič)
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami (Dezider Tóth)
Majstrovstvo za dverami (Peter Zajac, Ján Kralovič)
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami (Dezider Tóth a Peter Zajac)
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami
Majstrovstvo za dverami

Srdečne pozývame na prezentáciu knihy


Jána Kraloviča
MAJSTROVSTVO ZA DVERAMI

v stredu 31.5.2017 o 17:00hod      
Hostia: Zora Rusinová, Peter Zajac, Dezider Tóth

Publikácia Majstrovstvo za dverami. Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia je výsledkom výskumného projektu zameraného umelecko-historické zhodnotenie pravidelných bytových stretnutí, ktoré organizoval výtvarník Dezider Tóth. Štatút podujatia obsahoval podmienku deväťmesačného tematického posunu, v trvaní od 8. marca (sviatok MDŽ) do 6. decembra (Mikuláš). Každý z účastníkov mal vytvoriť „posun“ (parafrázu, interpretáciu, aplikáciu, apropriáciu, citáciu a pod.) ľubovoľného diela autora známeho z histórie umenia, obsahujúce zadanú tému, ku ktorej sa posun viazal. (1979 – Zmyselnosť, 1980 – Dotyk, 1981 – Zdvojenie, 1982 – Tajomnosť, záhada, tajuplnosť, 1983 – Spojenie, 1984 – Mýtus, 1985 – Svetlo – osvetlenie, 1986 – Premena) Deväťmesačný tematický Posun, ako symbol ľudskej gravidity, bol ukončený stretnutím v byte jedného z účastníkov vzájomnou prezentáciou diel. Na udalosti s názvom Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu sa počas ôsmich rokov zúčastnilo 26 výtvarníčok a výtvarníkov a vzniklo vyše 160 diel.

Publikácia chronologicky spracováva jednotlivé stretnutia,  interpretačne zhodnocuje diela a charakter podujatí. Zároveň zasadzuje udalosť do širšieho kontextu a východísk tvorby autoriek a autorov, zrodu a utvárania neoficiálnej výtvarnej scény na Slovensku a iných alternatívnych výstavných prezentácií (bytových výstav) v čase normalizácie. Podstatnou zložkou knihy sú interpretačné presahy, zhodnotenie širších politicko-spoločenských súvislostí. Obsah publikácie je zostavený v snahe sprístupniť doteraz nepublikované, archívne materiály a vizuálne diela.

Publikácia je výsledkom vedecko-výskumného projektu realizovaného v rámci Centra výskumu – Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií VŠVU v rokoch 2013-2016.
Knihu finančne podporil Fond na podporu umenia a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave