Barbora Peuch

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Barbora Peuch


2. Akademické tituly, vedecko – pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1979


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2010 – 2016 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, externé doktorandské štúdium, Titul: Doktor umenia, ArtD.

2000 – 2007 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ateliér Odevného dizajnu, Titul: Magister umenia, Mgr. art.

2003 Doplnkové pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie disciplín výtvarnej výchovy, Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti.

2005 University of Lapland, fakulta: Art and Design, Fínsko, štipendijný semestrálny pobyt


5. Priebeh zamestnaní:

2016 – 2021 Odborná asistentka, ateliér Odevného dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, od: 01.11.2016 po súčasnosť

2008 – 2016 Asistentka, ateliér Odevného dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, od: 01.10.2008 – 31.10.2016

2008 – 2013 Odborná pedagogička, odbor Odevný dizajn, Stredná Súkromná Umelecká Škola Dizajnu, Bratislava

2005 – 2007 odevná dizajnérka, Trek Sport Trade, Bratislava, od: 01.07.2005-31.7.2007


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2016 – 2021 Odborná asistentka, ateliér Odevného dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, od: 01.11.2016 po súčasnosť

2019-2021 predmet UDRŽATEĽNOSŤ V ODEVNOM/TEXTILNOMDIZAJNE A VÝROBE I.

2012 – 2021 predmet DIGITÁLNA MODELÁCIA STRIHOV I., II.

2008-2021 predmet ODEVNÁ ŠTYLIZÁCIA KRESBY I., II.

2008 – 2016 Asistentka, ateliér Odevného dizajnu, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, od: 01.10.2008-31.10.2016

2008 – 2013 Odborná pedagogička, odbor Odevný dizajn, predmet Figurálna kresba, 01.09.2008 – 30.06.2009, predmet Figurálna kresba, 01.09.2012 – 31.08.2013, predmet Navrhovanie – odevný dizajn, 01.09.2012 – 31.08.2013


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Dizajn (odevný dizajn)


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

ZOZNAM PÔVODNÝCH PUBLIKOVANÝCH ODBORNÝCH PRÁC, UČEBNÍC A UČEBNÝCH TEXTOV

A. PUBLIKOVANÉ ODBORNÉ PRÁCE

1. B.PEUCH, UDRŽATEĽNÁ MÓDA OD KONCEPTU K VÝROBE, UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V KULTÚRNEJ A KREATÍVNEJ PRAXI, ANTOLÓGIA TEXTOV, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, 2020, ISBN 978-80-553-3628-2, S. 30-34

B. PUBLIKOVANÉ UČEBNÉ TEXTY

1. B. PEUCH, III. DIKTÁT RÝCHLOSTI V MÓDNOM PRIEMYSLE, THINK FASHION – TECHNOLÓGIA A KREATIVITA V TEXTILNOM A MÓDNOM PRIEMYSLE, KTT VŠVU BRATISLAVA, 2017, ISBN: 978-80-8189-016-1, S.82-103


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

PREHĽAD PREUKÁZATEĽNÝCH CITÁCIÍ A OHLASOV NA UMELECKÉ PRÁCE ALEBO UMELECKÚ TVORBU, NA VEDECKÉ PRÁCE, ODBORNÉ PRÁCE

11. Štúdie o autorovi v odborných časopisoch a publikáciách

J. Oravcová, S Barborou Peuchovou o zodpovednom prístupe k móde, DESIGNUM 3/2017, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2017, ISSN: 1335-034x s. 4.-11.

12. Zmienky a citácie autora v odborných časopisoch alebo odborných publikáciách (reprodukcia alebo časť textu o autorovi)

Ľ. Pavlovičová, Zero Impact – príspevok k dizajnovaniu budúcnosti, Rozhovor so Zuzanou Šebekovou, Designum, 1/2020, s. 26-34, dostupné online: https://www.scd.sk/swift_data/source/designum/2020/2020_1/d1-2020_web_def..pdf?5e8eeae5c426a

13. Prezentácia tvorby alebo diela autora vo verejnoprávnych a renomovaných médiách (reprodukcia diela alebo časť textu o diele alebo tvorbe autora)

1, D. Veselský, Bibiana otvára výstavu Posvieťme si na divadlo, 02.07.2020 16:00, PRAVDA, TASR, dostupné online: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/556236-bibiana-otvara-vystavu-posvietme-si-na-divadlo/

2, FOTO a VIDEO Na novej interaktívnej výstave v Bibiane si vaše deti môžu vyskúšať vetrostroj či objaviť hrací priestor “Black box“, Aktuality 2.7.2020 15:40, Bratislavské noviny, dostupné online: https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/60616-na-novej-interaktivnej-vystave-v-bibiane-si-vase-deti-vyskusaju-aj-vietostroj

https://www.teraz.sk/kultura/velka-interaktivna-vystava-v-bibiane/477951-clanok.html

3, TASR, videoservis, dostupné online: https://videoservis.tasr.sk/videos/cwhyhTaDgAUC/embed/high_1080p

4, J. Vitovičová, Izmy a Izby, Rádio Devín, RTVS, Kultúrny denník, 28.08.2017 18:34, audio rozhovor, dostupné online: https://www.rtvs.sk/clanky/141680

5, Správy RTVS, Piatok 25.08.2017 19:00 Izmy a Izby priblížia deťom umenie hrou, dostupné online: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/134194#2543

6, Ľ. Stančíková, Výstava, ktorá dokáže zaujať deti aj na tri hodiny, SME, MY Liptov, 19. Január 2019 6:00, dostupné online: https://myliptov.sme.sk/c/22032628/vystava-ktora-dokaze-zaujat-deti-aj-na-tri-hodiny.html

7, Z. Bodnárová, Tieto modely vytvorili študenti, no obliekli by sme si ich hneď po prehliadke., 22. októbra 15:37, Fičí, SME, https://fici.sme.sk/c/20364120/tieto-modely-vytvorili-studenti-no-obliekli-by-sme-si-ich-hned-po-prehliadke.html

8, R. Leško, Trendy z BMD jar-leto 2016, ŽENA, PRAVDA, dostupné online: https://zena.pravda.sk/fotogaleria/61504-trendy-z-bmd-jar-leto-2016-asymetria/

9, G. Kuchta, Móda na prvom mieste. Takto vyzerali Bratislavské Modne dni., 15. apríl 2016 23:39, SME, dostupné online: https://domov.sme.sk/c/20139897/moda-na-prvom-mieste-takto-vyzerali-bratislavske-modne-dni.html

10, A. Salvová, Talent na dvanáctou, Top Fashion, jeseň-zima 2016/2017, vydanie: 11. (2/16), MEDIA/ST S. R. O. ISSN: 1338-5461, s. 93

11, BRATISLAVSKÉ MÓDNE DNI 2016 JAR-LETO, SLOVENKA, 15/2016, Star Production, dátum vydania: 18.04.2016, ISSN: 0231-6676, s.51

12, A. Kusalík, MÓDNY SEN MENOM BMD, LA FEMME, máj 2016, dátum vydania: 18.04.2016, Star Production, ISSN: 1337-0278, s. 63

13, T. Gál, Absolventská prehliadka Ateliéru 343, Žena, PRAVDA, Dostupné online: https://zena.pravda.sk/fotogaleria/60255-absolventska-prehliadka-atelier-343-magistri/#46

14, 10 rokov Bratislavských módnych dni, Slovenka, 16/2015, dátum vydania: 20.04.2015, Star Production, ISSN: 0231-6676, s. 53

15, D. Vidová, Tvorbou rešpektujem životné prostredie, Fashion, La Femme, august 2015, dátum vydania: 23.07.2015, Star Production, ISSN: 1337-0278, s. 37

16, TASR, Výstava v Bibiane presviedča, prečo je koleso dôležitý vynález, dobré noviny, 21.04.2015, 15:03, dostupné online: https://www.dobrenoviny.sk/c/46495/vystava-v-bibiane-presviedca-preco-je-koleso-dolezity-vynalez

17, Archív, Na výstave o jedle možno hrať aj hudbu na kuchynských nástrojoch, 14.02.2013, školské, TASR, dostupné online: https://www.skolske.sk/clanok/1575/bibiana-vystava-jedlo

18, V. Kabátová, Interaktivní výstava v písecké Sladovně, 23.01.2014 17:00, Události v regionech, ČT1, dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140123-udalosti-v-regionech/obsah/304156-vystava-s-jidlem-si-nehrajem

19, V. Koblenc, Jídlo ve Sladovně chutná, hrálo si s ním už 6000 lidí, 19.03.2014, Českobudejovický deník, dostupné online: https://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/hrave-jidlo-ve-sladovne.html?photo=14

20, Redakce ČTK, V žaludku i v knížce S jídlem se (ne)hraje, 23.01.2014 08:30, Týden, dostupné online: https://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/s-jidlem-se-ne-hraje-nova-vystava_295718.html

21, Tamtam, Česká Televize, Výstava s jídlem si (ne)hrajem, 22.03.2014 08:00, dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/214543110520012/obsah/315374-vystava-s-jidlem-si-ne-hrajem

22, Archív, Interaktívna výstava odhaľuje deťom tajomstvá jedla a jedenia, školské, TASR, 13.01.2015, dostupné online: https://www.skolske.sk/clanok/15849/kosice-s-jedlom-sa-nehrame

23, H. Rodová, (NE)poslušný Márai, 04.12.2011, Recenzie, Monitoring divadiel na slovesku, dostupné online: https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/neposlusny-marai/

24, J. Opoldusová, Ako naučiť meštianskeho psa poslušnosti, 03.02.201 13:00, KULTÚRA, PRAVDA, dostupné online: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/57314-ako-naucit-mestianskeho-psa-poslusnosti/

25, E. Andrejčáková, Pocta čiernemu pasažierovi, 05. február 16:24, Kultúra, SME, dostupné online: https://kultura.sme.sk/c/6246991/pocta-ciernemu-pasazierovi.html

26, SR BIBIANA, kultúra, TASR, klientska zóna, 27.05.2010, 12:21, dostupné online: http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F10%2F05%2F27maj2010_Objavy_Bibiany_100102732.1%40Foto&QueryText=

27, J.Brichcín, Shirley Valentine – Tlustý prase – Panna Orleánská, ČT2, Divadlo žije, 08.06.2008 22:25, dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095352674-divadlo-zije/20854215102/obsah/45691-hraje-se-pycha-a-predsudek

28, J. Falout, Činohra připravila romantickou komedii, Právo, pátek 25 dubna 2008, s. 13

29, V. Koblenec, Romantiku odlehčí živý králík, DNES, 24. dubna 2008.

30, V. Pavlová, Bourání předsudku je nadčasové, Kulturní servis, Deník, čtvrtek 24. dubna, dostupné online na: https://www.denik.cz/umeni/predsudky20080424.html

31, TASR, Herectvo je určitý druh bláznovstva, hovorí oslávenkyňa Zita Furková, 06.03.2020 07:00, KULTÚRA, PRAVDA, dostupné online: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/544670-herectvo-je-urcity-druh-blaznovstva-hovori-oslavenkyna-zita-furkova/


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa


11. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

29. 1. 2021


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Umenie, špecializácia Dizajn (textilná tvorba)


13. Názov habilitačnej prednášky:

Transparentná tvorba v odevnom dizajne


14. Téma habilitačnej práce:

Hľadanie bodu nula, orientácia( dezorientácia-informácia ) dezinformácia, móda je uhol pohľadu-uhol pohľadu je móda, transparentná móda v pedagogickom procese, nachádzanie bodu nula


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Oponenti:

Prof. Júlia Sabová, akad. mal. – odevná a textilná výtvarníčka, garantka študijného programu Textilná tvorba, profesorka v študijnom odbore Dizajn, so zameraním na odevný dizajn a členka Katedry textilnej tvorby.

Prof. Peter Čanecký, akad. mal. slovenský scénograf, kostýmový výtvarník a pedagóg na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave.

Doc. Jozef Bajus, akad. mal. – textilný výtvarník vysokoškolský pedagóg na Art and Design Department – Buffalo State College v USA / State University in New York.


17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

predseda:

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.  – garant študijného programu Dizajn v doktorandskom stupni štúdia, profesor v študijnom odbore Dizajn, člen Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU.

Členovia:

Karol Pichler - absolvent magisterského stupňa štúdia na VŠ umelecko-priemyselnej v Budapešti, textilný a intermediálny výtvarník, medzinárodne rešpektovaná osobnosť, odborník z praxe.

Doc. Pavol Rusko, akad. mal. - textilný výtvarník, vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity


18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnej komisie – B. PeuchPDF, 849 KB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
Doc. Pavol Choma, akad. mal.
Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
Prpf. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. – Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Prof. M.A. Jan Němeček – VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj
Prof. DLA Ilona Németh    
doc. MgA Adam Pokorný, PhD. – AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík
Prof. Rudolf Sikora – Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia
Doc. MgA. Tomáš Vaněk – Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.


23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

členovia prítomní prezenčne: 5

rektorka  a predsedníčka UR doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.,  doc. Júlia Sabová, akad. mal., prof. Rudolf Sikora, akad.mal.,

prihlásení online: 10

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský ,doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. prof. M.A. Jan Němeček, prof. PhDr. Zdeno Kolesár, prof. Boris Kvasnica, akad. mal.,  doc. Pavol Choma, akad. mal,, doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.,  prof. PhDr. Marian Zervan, PhD., prof. DLA Ilona Németh, , prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

ospravedlnení:  6

doc. MgA. Adam Pokorný, PhD., prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., prof. Henrieta Moravčíková, PhD., prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch., doc. Tomáš Vaněk, prof. Ing. arch. Monika Mitašová, PhD.


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 5 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 6. 12. 2021

členovia UR VŠVU tajným hlasovaním (5 členov prítomných, 10 online - spolu 15)  12  za, nik proti, 3 zdržaní  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantke  Mgr. art. Barbore Peuch, ArtD. v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou na Dizajn (textilná tvorba).


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

úspešne ukončené 6.12.2021


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 


27. Kontaktná adresa:

peuch@vsvu.sk