Ksenia Rozhak-Lytvynenko: Umenie Ukrajiny a Slovenska počas prvej svetovej vojny: porovnávací popis

Katedra teórie a dejín umenia VŠVU Vás srdečne pozýva na otvorenú prednášku Kseniie Rozhak Lytvynenko „Umenie Ukrajiny a Slovenska počas prvej svetovej vojny: porovnávací popis“, ktorá sa uskutoční v pondelok 19. decembra 2022 o 16:00 na adrese: Hviezdoslavovo nám., 18, miestnosť 220 s možnosťou pripojenia a sledovania prednášky online.

 

Kde:

v miestnosti 220 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

Kedy:

v pondelok 19.12.2022 o 16:00 hod.

 


Prednáška bude v ukrajinskom jazyku s anglickými titulkami.

Ukrajinskú pozvánku a sprievodný text si môžete stiahnuť vpravo v sekcii na stiahnutie.


 

Odkaz na pripojenie k streamu prednášky bude umiestnený TU.

(predbežná registrácia nie je potrebná)

 


 

During the lecture, the results of the scientific research conducted by the author with the support of the Slovak Arts Council, project No. 101 / 2022, subprogram 3.8 "Research and critical reflection of art in emigration" (Š) will be presented.

 

Cieľom výskumu  bolo hľadať paralely medzi dvomi umeleckými a kultúrnymi fenoménmi ukrajinských a slovenských dejín umenia, ktoré boli ovplyvnené udalosťami prvej svetovej vojny. Ide o umeleckú skupinu Ukrayinski Sichovi Strilci a tvorba umelcov známych ako košická moderna. V sústredení na tvorbu umelcov ako Ivan Ivanets, Osyp Sorokhtei, Osyp Kurylas, Lev Gets (Ukrajina), Anton Jasusch, Eugen Krón, František Foltýn, Július Jakoby (Slovensko).

Napriek rozdielnym historickým a spoločenským témam a umeleckým úlohám mali aktivity umelcov, ktorí pôsobili počas vojny a povojnového obdobia na Ukrajine a na Slovensku, veľa spoločného. Hrôzy vojny sa stali skutočnosťou, ktorá formovala generáciu umelcov v celej Európe a bola kľúčovou témou umeleckých úvah po celé desaťročia. Pre túto generáciu to bola vnútorná potreba reflektovať vlastné skúsenosti prostredníctvom vojnovej tematiky v reagovaní na aktuálne umelecké smery - impresionizmu, expresionizmu, symbolizmu. Kľúčovou témou je, ako na tieto výzvy reagovali umelci s prihliadnutím na národné špecifiká a aké závery možno vyvodiť z paralelných umeleckých procesov v obidvoch krajinách.

 


 

Kseniia Rozhak-Lytvynenko je kritička umenia a pedagogička v oblasti dejín umenia Ukrajiny. Od roku 2019 pôsobí ako docentka v Ateliéri interiérového dizajnu, Katedra architektúry, stavebníctva a dizajnu na Národnej leteckej univerzite v Kyjeve. Vyučuje kurzy dejín architektúry, výtvarného umenia a dizajnu, ako aj kurz „Osobná značka dizajnéra“. Je tiež autorkou vzdelávacieho online projektu „Art-Tours“, ktorý vedie online školenia o dejinách umenia pre deti a dospelých. Hlavnou témou jej vedeckého výskumu je umenie prvej polovice 20. storočia.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu Fondu na podporu umenia, Výzva č. 101 / 2022, podprogram 3.8 Výskum a kritická reflexia umenia v exile (Š).

Fond na podporu umenia – logo biele na oranžovom