Teória a dejiny umenia

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.