Konferencia: Umelecký výskum v diskusii

V dňoch 27. a 28 mája sa na pôde VŠVU koná konferencia „Umelecký výskum v diskusii".


Kde?

 • Čitáreň Akademickej knižnice VŠVU v budove školy na Hviezdoslavovom nám. 18

Kedy?

 • pondelok 27. 5. 2024 od 9:20

 • utorok 28. 5. 2024 od 9:00

 


Program konferencie:

pondelok 27. 5. 2024

 • 9:20

  • OTVORENIE KONFERENCIE
   • čitáreň knižnice VŠVU
 • 9:30 – 10:00

  • Umelecký výskum medzi Skyllou vedy a Charybdou umenia
   • Marian Zervan
 • 10:05 – 10:35

  • Implikuje umelecká prax, na ktorej je založený umelecký výskum nejakú epistemológiu?
   • Ladislav Tkáčik
 • 10:40 – 11:10

  • Myslieť rukopis
   • Noro Lacko
 • 11:15 – 11:45

  • Reflexivita ako podmienka výskumu v umení
   • Michal Šedík
 • 12:10 – 12:55

  • OBED FORMOU BUFETU
 • 13:00-13:30

  • „Vždy rovnakí, vždy iní, vždy rovnakí, vždy...“
   • Peter Michalovič
 • 13:35-14:05

  • Performancia a umelecký výskum v oblasti elektronickej hudby
   • David Kollár
 • 14:10 – 14:40

  • Text jako produktivní problém
   • Onřej Buddeus
 • 14:45 – 15:00

  • KÁVA + DEZERT
 • 15:05 – 15:35

  • O možnostech „podivného výskumu“
   • Ondřej Dadejík
 • 15:40 – 16:10

  • Transformace na podkladě rezonancí: poznámky k charakteru uměleckého „výzkumu“
   • Miloš Ševčík
 • 16:15-16:30

  • KÁVA + DEZERT
 • 16:30 – 17:50

  • DISKUSIA
 • od 18:00

  • SPOLOČNÁ VEČERA

útorok 28. 5. 2024

 • 9:00 – 9:30

  • Komplexita bezvýchodnosti: tři případové studie autorské platformy Tantehorse
   • Alice Koubová
 • 9:35 – 10:05

  • Hnev a umenie – umenie hnevu
   • Andrej Demuth
 • 10:10 – 10:40

  • Podoby umeleckého výskumu v práci ateliéru Diller + Scofidio (DiSco), neskôr Diller Scofidio + Renfro (DS+R)
   • Monika Mitášová
 • 10:45 – 11:00

  • KÁVA + DEZERT
 • 11:05-11:35

  • Experimentácie s fotosklomaľbou
   • Jana Hojstričová - Palo Macho
 • 11:40-12:10

  • (In)formácia: telesné formy virtuálneho priestoru
   • Jozef Eduard Masarik

 


Umelecký výskum v diskusii Program konferencie - plagát - text a grafika