Podporné a poradenské centrum

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.