Fotografia a nové médiá

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.