Publikačná a umelecká činnosť – pokyny, zoznamy, manuály