Publikačná a umelecká činnosť – legislatíva, metodika, zoznamy