Michal Černušák

Meno
Mgr. art. Michal Černušák, ArtD.
Pozícia
Odborný asistent

Predmety:

  • Špeciálne maliarske techniky I., II.