Ľuba Wehlend

Meno
Ľuba Wehlend, akad. mal. ArtD.
Pozícia
Vedúca ateliéru

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Ateliér reštaurovania malieb
  • Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie)
  • Úvod do reštaurovania I. - II.
  • Technologická kópia I. - VI.
  • Reštaurátorská dokumentácia - 2. stupeň I. - IV.