Jana Hojstričová

Meno
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
Pozícia
Prorektorka
Vedúca ateliéru
Family Portrait
Jana Hojstričová: Family Portrait, 2015.
Family Portrait
Jana Hojstričová: Family Portrait, 2015.
Peripheral Bodies
Jana Hojstričová: Peripheral Bodies, 2009.
Large in small
Jana Hojstričová: Large in small, 2005.
Tired Household
Jana Hojstričová: Tired Household, 2012.
Selfportrait, 2011; Triptych 2016 (co-author Palo Macho)
Jana Hojstričová: Selfportrait, 2011; Triptych 2016 (co-author Palo Macho).

Predmety:

 • Historické fotografické techniky I. – II.
 • Ateliér fotografia, realita konštrukcia
 • Technológia historickej fotografie I. – II.

Štúdium:

1986 – 1990

 • Stredná umelecko-priemyselná škola, odbor užitá fotografia, Bratislava

1991 – 1997

 • Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnych  médií, Bratislava

2000 – 2006

 • Doktorandské štúdium, špecializácia – Voľná výtvarná tvorba, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

2011

 • v habilitačnom konaní udelenie titulu „docent“ Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava

Zoznam štúdijných pobytov:

1993

 • Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam, Holandsko

1994

 • Ecole Régionale des Beaux-Arts, départment art, Saint-Etiéne,  Francúzsko

1995

 • Filmová akadémia muzických umení, Katedra fotografie, Praha, Česko

Prehľad o doterajšej praxi:

1990 – 91

 • Mestské múzeum Bratislava, fotograf

1997 – 98

 • Súkromná stredná umelecká škola, Bratislava, stredoškolský pedagóg

1997 – 99

 • Pedagogická fakulta UK, Bratislava, Katedra výtvarnej výchovy, externá pedagogička, povinne voliteľný kurz fotografickej tvorby

1998 – 2001

 • Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra vizuálnych médií, asistentka katedry

2001 – 2007

 • Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra fotografie a nových médií, odborná asistentka pre výučbu odborných predmetov:

2007 – doteraz

 • Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra fotografie a nových médií, odborná asistentka pre výučbu: Prípravných kurzov fotografie

2007 – 2015

 • Vedúca katedry fotografie a nových médií, VŠVU, Bratislava

2015 – doteraz

 • Prorektorka pre štúdium, VŠVU Bratislava

Kolektívne výstavy doma a v zahraničí:

1991

 • „Zväčšenina“, medzinárodná študentská výstava, Galéria Médium, Bratislava

1993

 • „Pocta Duanovi Michalsovi“, Mesiac fotografie, Galéria Médium, Bratislava

1993

 • „Small and special“, Glasgow, Veľká Británia

1993

 • „Cultures photographiques“, Université de Paris VIII, Paríž, Francúzsko

1994

 • „Domovina“, Goetheho inštitút, Bratislava

1994

 • „Až kam…“ , akcia- módna prehliadka, námestie SNP Bratislava

1994

 • „Photographic cultures Paris“, Mesiac fotografie, Galéria Médium, Bratislava

1995

 • „Posuny 95“, Fragnerova galéria, Praha

1996

 • „Images of Europe 96 – Europe: Crossing Borders“, Amsterdam, Holandsko

1996

 • „Sedem“, Mesiac fotografie, Galéria Médium, Bratislava

1997

 • Medzinárodný festival mladej fotografie, Galéria KUD, Ljubljana, Slovinsko

1997

 • „Intermediálny projekt“, Fotogaleria „U Řečických“ , Praha

1998

 • „Otvorený ateliér“, stretnutie s tvorbou vizuálneho umenia, hotel Danube,  Bratislava

1998

 • Výstava k výročiu ŠUV Bratislava, Slovenské národné múzeum, Bratislava

1999

 • „8 a pól“, Galéria G4, Cheb, Česko

2000

 • „Fotoimage 2000“, Galéria Médium a hotel Danube, Bratislava, výstava a módna prehliadka

2001

 • „Argentique Numérique Slovaquie 2001“, Aula du Palais Universitaire Marc Bloch, Strasbourg, Francúzsko

2001

 • „Komunikácie“, hotel Garni WM, Poprad

2002

 • „Her Body, Her Story, Her Memory“, Galéria La sarre v Saint- Etienne, Francúzsko

2002

 • „Česká a Slovenská fotografia 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia“ , Múzeum umění Olomouc

2002

 • „Ona a jej srdce“, Galéria G4, Cheb, Česko

2002

 • „Česká a Slovenská fotografia 80-tych a 90-tych rokov 20.storočia“, Mesiac fotografie,  Dom umenia, Bratislava

2002

 • „Milota a její studenti“, Dni slovenskej kultúry, Galéria Nahoře- Dom kultúry Metropol, České Budejovice

2003

 • „Intimita ako show“, Open gallery, Nadácia- Centrum  súčasného umenia, Bratislava

2003

 • „Ona a jej srdce“, Dom fotografie, Poprad

2003

 • „Súkromná žena“, Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava

2004

 • „Eros, eros, eros“, Galéria České plastiky, Praha

2004

 • „Digital Olympus“, Mesiac fotografie, Galéria Profil, Bratislava

2005

 • „Nahore bez názvu“, Dni slovenskej kultúry, Galéria Nahoře, České Budejovice

2005

 • „Meeting Point“, Galéria Medium, Bratislava

2005

 • „Private woman“, Muzeum Kinematografii, Medzinárodný festival fotografie,  Lodž, Polsko

2005

 • „I image“, Galéria Dorottya, medzinárodná výstava – central europen self-stories,  Budapešť

2005

 • „Hard & soft“, v rámci Dní dizajnu 05,  interiérové štúdio Fláder, Bratislava

2006

 • „I image“, medzinárodná výstava – central europen self-stories, Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava

2006

 • „I image“, Patio Centrum Sztuki, IV. Medzinárodný festival fotografie, Lodž, Pl,

2006

 • „Staré lásky – nové obsahy“, Galéria Vysokej školy umelecko – prumyslovej Praha,

2007

 • „Aukcia diel súčasného výtvarného umenia SO ZÁRUKOU/UNDER GUARANTEE“, Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava

2008

 • „Photographie slovaque, Identité(s) 08“, festival Lyon Septembre de la photographie, Galerie Domus et Hall des Humanités   Lyon, FR

2008

 • „Allons enfants“, výstava v rámci  Mois de la photo  a Paris, Slovenský inštitút, Paríž, Francúzsko

2008

 • Čtvero roční období, Nadační fond Galerie Hády, týdeník NOS, Galéria Hády, Brno, Česko

2009

 • „Zóna : okraja“, Dom fotografie Liptovský Mikuláš

2009

 • „Zóna : okraja“, Východoslovenská galéria Košice

2009

 • „Zóna : okraja II“, Galéria PF01, Bratislava

2009

 • Bienále úžitkového umenia, Umelecká beseda Slovenska, Bratislava

2009

 • „Myslenie v skle II“, vystavené v rámci autorskej výstavy Miloša Balgavého,  Galéria M.A. Bazovského Trenčín

2009

 • „V. stretnutie umelcov Záhoria“, Záhorská galéria Senica

2009

 • Aukcia fotografií, Galéria Factory Bratislava, v rámci Mesiaca fotografie Bratislava

2009

 • „Naprzod dzieci“, Galeria pod Rathuszem, Rzesow, Poľsko

2009

 • „Naprzod dzieci“, Slovenský inštitút, Warsawa, Poľsko

2009

 • „3. Kapitola zo súčasného slovenského umenia“, Galéria Kritiku, Praha ČR

2009

 • Bienále úžitkového umenia SVÚ /výber diel 2007–2009/, Galéria S.V.U. Mánes Diamant, Praha

2010

 • „Zóna : Okraja III“, Galéria Solnice, České Budejovice

2010

 • „V. stretnutie umelcov Záhoria“, Záhorské múzeum Skalica

2010

 • „Život medzi budovami“, Galéria – Spolku architektov, Banská Bystrica

2010

 • „Nepokojné médium“, Dom Umenia, Európsky mesiac fotografie, Bratislava

2011

 • „1+2+3+4=10“, Dom Umenia, Bratislava

2011

 • „Mladé médium“, Dom Umenia, Európsky mesiac fotografie, Bratislava

2012     

 • „Reconnecting Through Photography Czech Republic - Slovak Republik”, Fotofest – International biennial of photography, Houston, Texas a University of Hawai, Hilo, Hawai USA

2012     

 • „Krv“, Slovenská národná galéria Bratislava, co-author Palo Macho

2012     

 • „Vianočné ozdoby“, Galéria Nova, Bratislava, co-author Palo Macho

2012     

 • „Žena“, výstava a sympózium, Galéria Ladislava Sutnara Plzeň

2012     

 • „Bilancia“, Umelecká beseda Bratislava

2013     

 • „La petite piece de barbe bleue, The Museum L´Atelier Gaston de Luppé in Arles, France

2013     

 • „Crossing Points, Cisterne – Museum of Modern Glass Art, Copenhagen 2013, Denmark, co-author Palo Macho

2014     

 • „BodyTalk, 52 views on Body, sex & Gender“, co-author Palo Macho, Glasmuseet Ebeltoft, Dánsko, Glazenhuis – Flemish Centre for Contemporary Glass Art, Lommel, Belgicko

2014     

 • „Hommage to Martin Martinček, K13 – Košické kultúrne centrá, Košice, Mestské kultúrne a osvetové centrum Snina, repríza 2016/2017 - Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum Levoča

2014     

 • „Magic Island II“, Veli Iž Croatia

2014     

 • „Pod jedličkou II“, Galéria Art Design Project, Bratislava

2015     

 • „PF pre Kolomana Sokola 2005 – 2014“, Galéria Rumansky Art Centre, Liptovský Mikuláš

2015     

 • „Socha a objekt XX“, co-author Palo Macho, Galéria Nedbalka, Bratislava

2015     

 • „85 ŠUR-ŠUP-ŠÚV“, Výstava k 85. výročiu založenia školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Zoya museum Elesko , Modra

2015     

 • „Zo zbierok fotografie“ Roman Fecik gallery, v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave

2015     

 • Výstava v rámci otvorenia  Art Centrumu Galerie 4, Cheb, ČR

2015     

 • „Remigrácia obrazu“, Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava

2016     

 • „Dr.Jekyl and Mrs. Hyde“, co-author Palo Macho, European Glass Festival Wroclaw 2016, Poľsko

2016     

 • „Bílá místa slovenské fotografie : Kreativní komunikace prof. Miloty Havránkové a jejích studentů od roku 1972 až 2016”, Leica Gallery, Praha, ČR

2016     

 • „Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 - 2016 : Výstava k 25. výročí založení studia fotografie na VŠVU v Bratislavě“, Art Centrumu Galerie 4, Cheb, ČR

2016     

 • „Konjunkcie / Časová zhoda“, co-author Palo Macho, Galéria Jána Koniarka Trnava, repríza 2017 - Zoya museum Elesko , Modra

2017     

 • „Pohled na neviditelnou kůži“, co-author Palo Macho, Muzeum v Bruntále – Hrad Sovinec, ČR

Samostatné výstavy doma a v zahraničí:

1996

 • „Fotografie 2“MKS- Galéria Profil, Bratislava

1996

 • „Fotografie“, Klub- Baroko, Nové Zámky

1998

 • „Fotografie“, Galéria Tatrasoft, Bratislava

1999

 • Galéria Sredec, Sofia, Bulharsko

2000

 • „Štyri oči otvorené“, Galéria Profil, Bratislava

2000

 • „Štyri oči otvorené“, Galéria G4, Cheb, Česko

2001

 • „Fotografie“, Galéria Esko kaviareň, Banská Štiavnica

2003

 • „Sie – mein Spiegelbild“, Galéria Slovenského  inštitútu, Berlín, Nemecko

2005

 • „Všedné maličkosti“, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

2006

 • „Každý deň“, Stredoeurópsky dom fotografie Bratislava

2006

 • „Každý deň“,  Galéria Fiducia, Ostrava, Česko

2010

 • „Dni fotografie“,  Galéria Jozefa Nécseyho, Levice

2011     

 • „Scanning“, Galéria Nova, BLAF Bratislava Art Festival, Bratislava

2012     

 • „Rodinné balenie“, GMB –Mirbachov palác, v rámci Mesiaca fotografie Bratislava

2013     

 • „Rodinné scanny“, Oravská galéria, Dolný Kubín

2013     

 • „Ľudský scan“, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica

2013     

 • „Family Pack“, Slovenský inštitút , Budapešť, Maďarsko, v rámci Mesiaca fotografie Bratislava

2015    

 • Poza cialem / Beyond the Body : Palo Macho-Jana Hojstričová SiC! Gallery BWA Wroclaw Wroclaw, Výstava - uskutočnená v rámci Festivalu: European Glassfestival "Play with Glass"-Wroclaw

2015     

 • „Tired Houselhod“, Divadlo tanca, Banská Bystrica

2015     

 • „Outside the body/ Mimo tela“, co-author Palo Macho, Turčianska galéria v Martine, Martin

2016     

 • Slowakisches Glas“, co-author Palo Macho, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Nemecko

2016     

 • „Blick auf eine unsichtbare Haut“, co-author Palo Macho, Slowakisches Institut v rámci Európskeho mesiaca fotografie vo Viedni, Rakúsko

2016     

 • „Bežná rodina“, Komorní scéna Aréna, Ostrava, ČR

Organizačná a kurátorská činnosť projektov a výstav:

2001

 • jeden z hlavných spoluorganizátorov Medzinárodného študentského podujatia „ISTROART 2001“, VŠVU Bratislava, workshopy a výstava Umelecká beseda Bratislava

2003

 • spoluautor koncepcie výstavy „Súkromná žena“, Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava

2004

 • organizátor a spoluautor koncepcie medzinárodnej študentskej výstavy „Generácia východ“, v rámci Mesiaca fotografie, Galéria Médium, Bratislava

2004 – 2006

 • spoluorganizátor medzinárodnej konferencie Mesiaca fotografie, Bratislava, november

2007

 • koordinátor organizácie a usporiadateľ  5. ročníka medzinárodnej konferencie vysokých škôl so zameraním na fotografiu  v strednej Európe, Bratislava

2007

 • spoluautor koncepcie výstavy Katedry fotografie a nových médií, VŠVU, Galéria Médium, v rámci Mesiaca fotografie Bratislava

2008

 • Hlavný organizátor a spoluautor koncepcie  – „ALLONS ENFANTS“, výstavy v rámci  MOIS DE LA PHOTO À PARIS, Slovenský inštitút, Paríž, Francúzsko

2009

 • autorka koncepcie a organizátorka projektu v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Bratislava na projekte výzdoba Lisztovho pavilónu

2009 – 2010

 • koncepcia výstav „Začíname …“ pre študentov 1. ročník fotografie v Evanjelickom dome starostlivosti – Kafé Scherz a Coffee&co Bratislava

2010

 • “Návrat k starým technikám”, Galéria PF01, Bratislava

2011

 • “2×10”, spoluautor koncepcie výstavy Katedry fotografie a nových médií, VŠVU, Galéria GAMU, Praha

2011

 • “ Obraz v kterém žijeme”, spoluorganizátor výstavy  prác študentov študijných programov a odborov fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých umeleckých  školách, Galeria Emila Filly a Muzeum mesta v Ústi nad labem

2011                       

 • „5 rokov reštaurovania fotografie na VŠVU“, spolukurátorka výstavy reštaurovaných prác absolventov a študentov edukačného programu reštaurovania fotografie na VŠVU, Katedry reštaurátorskej tvorby, Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave

2011                       

 • “Staré techniky”, kurátor výstavy študentov katedry fotografie a reštaurátorskej tvorby v priestoroch Galérie Ľ. Hlaváča, Trnava

2012                       

 • „Renesancia fotografických historických techník 19.storočia”, kurátor výstavy študentov katedry fotografie a reštaurátorskej tvorby v Galérii umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

2013                       

 • „Faithful to Youth“, kurátor výstavy, Open Gallery, Bratislava

2013      

 • Výstava a publikácia v rámci výskumného a edukačného projektu KEGA “Renesancia historických fotografických techník 19.storočia” 002VŠVU-4/2012 VŠVU v Bratislave „Zrkadlo s pamäťou, najstaršie portrétne fotografie na Slovensku 1840 – 1850.“, Historické múzeum - Bratislavský hrad, výstava v  rámci Mesiaca fotografie Bratislava 2013 pod záštititou ministra kultúry SR. Kurátorky: B. Koklesová, J. Hojstričová, J. Križanová.

2014                       

 • Výstava a učebnica v rámci výskumného a edukačného projektu KEGA “Renesancia historických fotografických techník 19.storočia” 002VŠVU-4/2012 „Renesancia fotografie 19.storočia, výskum, vzdelávanie, experiment“, kurátorka výstavy, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, 2015 Galéria L. Fullu SNG Ružomberok, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, editorka učebnice „Renesancia fotografie 19.storočia, výskum, vzdelávanie, experiment“, VSVU 2014

2015                       

 • organizácia a vedenie workshopu v rámci výučby prípravného kurzu fotografie s pozvanou partnerskou školou ZU v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara vo výučbovom centre v Kremnici

2016                       

 • organizácia a vedenie workshopu s pozvaným hosťom Suzanne Pastor v rámci výučby prípravného kurzu fotografie s pozvanou partnerskou školou UTB v Zlíne ateliéru Reklamnej fotografie, vo výučbovom centre v Kremnici

2016                       

 • príprava časti výstavy historických fotografických techník do koncepcie výstavy „Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě 2011 - 2016 : Výstava k 25. výročí založení studia fotografie na VŠVU v Bratislavě“, Art Centrumu Galerie 4, Cheb, ČR

2016     

 • účasť ako lektor na medzinárodnom workshope v Jozefove ČR, za účasti študentov VŠVU, UTB Zlín, ASP Katowice, AFAD Ljubljana, UASA Dortmund.

Prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí:

2000

 • prednáška v cykle „Podoby ženskej fotografie“, v rámci letnej školy fotografie, organizovanej Domom fotografie v Poprade, 18.7.2000, vyžiadaná

2001

 • prednáška v cykle „Podoby ženskej fotografie“, v rámci letnej školy fotografie, organizovanej Domom fotografie v Poprade, 9.7.2001, vyžiadaná

2001

 • – prednáška v cykle „Ženská fotografia“, v rámci akcie Terezínske intermediálne leto – Letný workshop fotografie, organizované Stredoeuropskou kolóniou pre súčasné umenie, Centrum pre súčasnú fotografiu,  Terezín 1.8.2001, vyžiadaná

2009

 • prednáška o projekte „Alons enfants“ a o katedre fotografie VŠVU, Dom fotografie Liptovský Mikuláš, v rámci 13.ročníka medzinárodnej letnej školy fotografie, 15.7.2009, vyžiadaná

2009

 • prednáška „Identita telesného priestoru“ Dom fotografie Liptovský Mikuláš, v rámci 13.ročníka medzinárodnej letnej školy, 12.7.2009, vyžiadaná

2009

 • prednáška „Fotografky v dejinách slovenskej fotografie“ , Katedra fotografie a n. m. VŠVU Bratislava, 27.10.2009

2010

 • prednáška „Zóna : Okraja v súčasnej slovenskej fotografii“ v rámci Festivalu Prague Photo, Jana Hojstričová, spoluprednášajúce S. Saparová a O. Triaška Stefanovic, Mánes 30.3.2010 Praha, vyžiadaná

2010

 • prednáška o projekte „Alons enfants“ a o katedre fotografie VŠVU, na Univerzite Novy Sad, Fakulta dramatických umení v rámci festivalu VIVISECTfest v Novom Sade – Srbsko

Účasť na workshopoch:

2000

 • Medzinárodná letná  škola Domu fotografie, Poprad, lektor

2002

 • Medzinárodná letná  škola Domu fotografie, Poprad, lektor

2007

 • Sympózium LIGHT, Farkaskói Barlangok Alkotótelep, Farkaskó Cave Art Association, Farkaskó, Maďarsko

2009

 • 13. ročník medzinárodnej letnej školy Domu fotografie, Liptovský Mikuláš, lektor

Vedenie a organizácia workshopov:

2008

 • Organizátor Workshopu s Jiřím Šigutom, Katedra fotografie a nových médií VŠVU, Bratislava

2009

 • Organizácia a vedenie workshopu Stred Európy Kremnica, KFNM, VŠVU

2009 – 2011

 • Organizácia a vedenie workshopov v  spolupráci s katedrou reštaurátorskej tvorby s  Mgr.art. Janou Križanovou  so zameraním na historické techniky vo fotografii, Katedra fotografie a nových médií VŠVU, Bratislava

2010

 • organizácia workshopu „V tretej dimenzii“ so Suzann Pastor, KFNM, VŠVU

Verejné prezentácie umeleckej tvorby, prednášky, workshopy:

2000     

 • prednáška v cykle „Podoby ženskej fotografie“, v rámci letnej školy fotografie, organizovanej Domom fotografie v Poprade, 18.7.2000, vyžiadaná

2001     

 • prednáška v cykle „Podoby ženskej fotografie“, v rámci letnej školy fotografie, organizovanej Domom fotografie v Poprade, 9.7.2001, vyžiadaná

2001     

 • prednáška v cykle „Ženská fotografia“, v rámci akcie Terezínske intermediálne leto – Letný workshop fotografie, organizované Stredoeuropskou kolóniou pre súčasné umenie, Centrum pre súčasnú fotografiu,  Terezín 1.8.2001, vyžiadaná

2003     

 • Ženská fotografia na Slovensku, Letná škola fotografie, Dom fotografie Poprad, 8.7.2003, prednáška B. Koklesová

2005     

 • prezentácia súboru „od siedmej do ôsmej“ prednáška  „Stredoeurópsky nový dokument “ na konferencii v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave, prednáška T. Pospěch, 4.11.2005

2006     

 • prezentácia knihy „Jana Hojstričová – Každý deň“, 47. Publikácia z vydavateľstva FOTOFO, knihu uviedla autorka textu B. Koklesová a Dado Nagy literárny teoretik, 20.2.2006, v Stredoeurópskom dome fotografie Bratislava

2007     

 • prezentácia súboru “Large in small” v rámci prezentácie súčasnej slovenskéj fotografie na festivale Transphotographiques v Lille / FR v maji 2007 pripravila CEE PhotoFund.

2008     

 • Sympózium LIGHT / HOJSTRIČOVÁ, Jana, Farkaskı Cave Art, Aaaociation, Farkaskıi Barlangok Alkotótelep. - 23.5.-25.5. 2008, Maďarsko

2009     

 • prednáška o projekte „Alons enfants“ a o katedre fotografie VŠVU, Dom fotografie Liptovský Mikuláš, v rámci 13.ročníka medzinárodnej letnej školy fotografie, 15.7.2009, vyžiadaná

2009     

 • prednáška „Identita telesného priestoru“ Dom fotografie Liptovský Mikuláš, v rámci 13.ročníka medzinárodnej letnej školy, 12.7.2009, vyžiadaná

2009     

 • prednáška „Fotografky v dejinách slovenskej fotografie“ , Katedra fotografie a n. m. VŠVU Bratislava, 27.10.2009

2009     

 • prezentácia súboru  „Large in small”  v rámci “ Slovak Specialities – Contemporary Slovakian photography“ prezentácia – Dunaújvárosi Fotóbiennále, DunaúVárosi, Madarsko, máj 2009, prednáška Olga Triaska Stefanovič

2009     

 • seminár o tvorbe autoriek výstavy „Zóna : Okraja“, Východoslovenská Galéria v Košiciach, prednáška L. Benická, 22.7.2009

2009     

 • prezentácia „ Concept of Body“ – Chung-ang University, Anseong, Južná Korea, 19.11. 2009 v súvislosti s otvorením výstavy Body in Slovak v Magnum Photos, Seoul, prednáška Z. Lapitková

2010     

 • prednáška „Zóna : Okraja v súčasnej slovenskej fotografii“ v rámci Festivalu Prague Photo, Jana Hojstričová, spoluprednášajúce S. Saparová a O. Triaška Stefanovic, Mánes 30.3.2010 Praha, vyžiadaná

2010     

 • prednáška o projekte „Alons enfants“ a o katedre fotografie VŠVU, na Univerzite Novy Sad, Fakulta dramatických umení v rámci festivalu VIVISECTfest v Novom Sade – Srbsko

2010     

 • prezentácia súboru  “Periférne telá” a projektu „Zóna: Okraja“,  v rámci festival VIVISECTfest, Nový Sad, Srbsko

2012     

 • prednáška, Fotografické sympózium „ Žena“ Ústav umění a designu, Západočeské univerzity v Plzni , 19. až 23. novembra 2012

2013     

 • prezentácia „Photographie Slovaque - Portfolio Slovaquie“, Centre d´arts fabrik Brusel, 23.4.2013

2014     

 • Humour, Joke and Absurdity in Slovak Photography. Medzinárodné kolokvium: Photography from the 80th Until Now: Evolutionary Perspective on Aesthetic and Institutional Challenges. Café-Crème v Luxembursku v spolupráci s Université du Luxembourg,  27.11.2014

2016     

 • prezentácia tvorby co-author Palo Macho, v rámci sympózia na European Glass Festival Wroclaw 2016, Poľsko

2016     

 • prezentácia vlastnej fotografickej tvorby a spoločnej tvorby s Palom Machom v rámci Fotopondelkov organizovaných v rámci aktivít SNG Berlinka, téma diskusií: Fotografické svetlo mentálnej a fyzickej nahoty, podobám jej zdieľania alebo naopak zašifrovania.

Ocenenia:

2005

 • cena Františka Dvořáka za najlepšiu výstavnú expozíciu za rok 2005, výstava „Nahoře bez názvu“

2013     

 • cena Fotograf roka 2013, udeľovaná Stredoeurópskym domom fotografie, OZ FOTOTO, Photoportom a Združením slovenských profesionálnych fotografov.

Grantová činnosť:

2012 – 2014          

 • „Renesancia historických fotografických techník“,  grantový systém KEGA, Ministerstva školstva SR

2012                       

 • „Reconnecting Through Photography Czech Republic – Slovak Republic” Grant – Proslovakia -Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

2011

 • “ Obraz v kterém žijeme”, Grant – Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

2009

 • DigiPrintStudio, Grantový program  Nadácie VÚB, Bratislava SR

2009

 • Oficiálne fotografie slovenského štátu, podávateľ Mgr. Bohunka Koklesová a Mgr.art. Jana Hojstričová ArtD., grantový program KEGA MŠ SR

2008

 • Výstava mladej slovenskej fotografie v rámci európského Mesiaca fotografie v Paríži – ALLONS ENFANTS, Grant – Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

2007

 • 5. ročníka medzinárodnej konferencie vysokých škôl so zameraním na fotografiu  v strednej Európe, Grant – Ministerstvo kultúry SR, Bratislava – realizácia a ukončenie grantu

2007

 • Tvorivé štipendium, Fond výtvarných umení, Bratislava

2005

 • Grant Nadácie Centra súčasného umenia – vydanie autorského katalógu

2005

 • Grant MK SR – vydanie autorského katalógu

Členstvo v odborných orgánoch, komisiách a porotách:

2004 – 2006, 2009 – 2011

 • Člen galerijnej rady v Galérii Médium

2008

 • Člen odbornej poroty súťaže Čtvero roční období, Nadační fond Galerie Hády, týdeník NOS, Galéria Hády, Brno, Česko

2009

 • Voda pre budúcnosť. Členka poroty. Mladí vedci Slovenska, Bratislava.

2010

 • Člen čestnej poroty Prague Photo Homage Jury

2010

 • Člen poroty krajského kola AMFO 2010

2010

 • Člen odbornej poroty súťaže 24:BA, organizovanej Bratislavským fotoklubom

2010

 • Člen odbornej poroty súťaže FRAME 2010, Brno, Česko

2011

 • Člen medzinárodnej poroty „Foto roka 2010“ vyhlasované Nadáciou VÚB, Bratislava

2011

 • Člen Správnej rady VŠVU

od 2005

 • členka združenia profesionálnych fotografov, FORMA, SVU, Bratislava