Dušana Ondreková

Meno
Mgr. art. Dušana Ondreková, ArtD.
Pozícia
Odborná asistentka

Prezentácia online:

---


Predmety:

  • Ateliér reštaurovania drevenej sochy
  • Technologická kópia II., IV.
  • Úvod do reštaurovania II.