Marta Zelníková

Meno
Marta Zelníková
Pozícia
Oddelenie
Akademická knižnica
Telefón
+421 2 5942 8562 (Hv18)
+421 2 2047 6121 (Umenovedná knižnica)