Zuzana Candráková

Meno
Mgr. Zuzana Candráková
Pozícia
EUCA pre katedry: KGaIM, KR, KTT, KVK, DgU
Oddelenie
Akademická knižnica

kancelária:

Miestnosť č. 241 na Drotárskej ceste 44