Šperk Stret

Medzinárodné konferencie Šperk Stret v Bratislave nadväzujú na tradíciu rozvíjania povedomia o tejto výtvarnej disciplíne. Šperk Stret je stretnutím profesionálnych umelcov a odborníkov z oblasti súčasného výtvarného šperku a dizajnu. Cieľom projektu je integrácia slovenského výtvarného šperku v medzinárodnom kontexte, budovanie kontaktov a spolupráca s európskou šperkárskou scénou.

ŠperkStret 2020

Viac informácií nájdete na:

www.sperkstret.com
sperkstret.blogspot.sk