Rastislav Trizma

Meno
doc. Rastislav Trizma, akad. soch.
Pozícia
Docent
Webová stránka
www.portalvs.sk
Výučba / Úradné hodiny
Utorok
13:00 – 17:30
Štvrtok
13:00 – 17:30

Prezentácia online:

IG: @rastislavtrizma


Predmety:

 • Figurálne modelovanie I. – VI.
 • Technológie spracovania kovu - odlievanie

 

 

 


Rastislav Trizma – Savista
Rastislav Trizma: Rastislav Trizma – Savista.
Rastislav Trizma – pf 01
Rastislav Trizma: Rastislav Trizma – pf 01.
Rastislav Trizma – pf 01
Rastislav Trizma: Rastislav Trizma – pf 01.
Rastislav Trizma – pf 01
Rastislav Trizma: Rastislav Trizma – pf 01.

Štúdium:

1974 – 1978

 • Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor Rezba, /prof. Ludwik Korkoš/

1978 – 1984

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér monumentálneho sochárstva, /prof. Ján Kulich/

od  1992

 • pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre sochy

Študijné pobyty:

2005

 • Cité des Art, Pariž, Francúzsko

Štipendiá a granty:

1986 – 1988

 • Tvorivé štipendium Ľudovíta Fullu

1992

 • Tvorivé štipendiu Fondu výtvarných umení

1996

 • Grant štátneho fondu kultúry Pro Slovakia

2003

 • Grant štátneho fondu kultúry Pro Slovakia

Súťaže:

2002

 • FONTÁNA, architektonické riešenie námestia v Liptovskom Mikuláši

2004

 • OLYMPIÁDA – ATÉNY, Bratislava

Samostatné výstavy:

1987

 • KRESBY, I. Neurologická klinika, Bratislava, Slovensko

1988

 • SOCHA-KRESBA-ŠPERK, Galéria mladých, Bratislava, Slovensko

1990

 • PLASTIKA, Praha, Česká republika

1990

 • KRESBY, Galéria Menden, Menden, Nemecko

1991

 • PLASTIKA A KRESBA,  Altsteige, Nemecko

1992 

 • SOCHY A OBRAZY, Tatranská galéria, Poprad, Slovensko

1992 

 • SOCHY A OBRAZY, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovensko

1992 

 • VÝBER , Predajňa Dielo, Bratislava, Slovensko

1994 

 • SOCHY A OBRAZY, Štúdio S, Bratislava, Slovensko

1997 

 • ANI OBRAZ – ANI ZVUK, Galéria J. Koniarka, Trnava, Slovensko

1999 

 • PLASTIKA A OBRAZ, Galéria  NOVA, Bratislava, Slovensko

1999 

 • OBRAZY- LOVCI A LOVESTORY, Inštitút drogových závislostí, Bratislava, Slovensko

2000 

 • PLASTIKA A KRESBA, Galéria SPP, Bratislava, Slovensko

2004 

 • SKLO,  Galéria NOVA, Bratislava, Slovensko

2004 

 • OBJEKTY A PLASTIKY, Záhorská galéria v Senici, Slovensko

2006

 • SOCHY A OBRAZY, SOGA- Aukčná spoločnosť, Bratislava, Slovensko

2008 

 • SOCHY A ŠPERKY s Júliou Sabovou. Galéria PF 01. Bratislava, Slovensko

2008 

 • SOCHY A ŠPERKY s Júliou Sabovou, K-Gallery, Bratislava, Slovensko

2008 

 • SOCHY A OBRAZY, Dom umenia Piešťany, Slovensko

Kolektívne výstavy (výber)

1984 

 • VEĽKÁ MORAVA, Agrokomplex, Nitra, Československo

1985 

 • SÚČASNÝ ŠPERK A TAPISÉRIA, Bratislava, Československo

1985 

 • 6.MLADÍ UMELCI, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, Československo

1985 

 • KRESBA MLADÝCH, Bratislava, Československo

1986 

 • SLOVENSKÉ UMENIE, Československé kultúrne stredisko, Berlín, NDR

1986 

 • POZDRAV MLADÝCH, Kultúrny palác, Praha, Československo

1986

 • Z WORKSHOPU MLADÝCH., Bratislava, Československo

1986 

 • KRESBA MLADÝCH UMELCOV, Bratislava, Československo

1987 

 • MADE BY YOUTH, Stadhalle, Mníchov, NSR

1987 

 • INTERART, Poznaň, Poľsko

1987 

 • SÚČASNÉ ČESKOSLOVENSKÉ UMENIE,  Štetín, Poľsko

1987 

 • MLADÍ UMELCI, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, Československo

1987 

 • ODEV A ŠPERK, Dom umenia, Bratislava, Československo

1987

 • SALÓN MLADÝCH, Dom techniky, Bratislava, Československo

1987 

 • DESIGN ODEVU A ŠPERK, Dom umenia, Brno, Československo

1987 

 • PEZINOK´87, Zámocký park Pezinok, Československo

1987

 • CELOSLOVENSKÁ VÝSTAVA KRESBY, Považská galéria, Žilina, Československo

1987 

 • SOCHÁRSKA KRESBA, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, Československo

1988 

 • INTERNATIONAL ART CRAFTS FAIR, Mníchov, SRN

1988 

 • ČESKOSLOVENSKÉ KULTÚRNE DNI, Berlín, SRN

1988

 • EXTERIÉR III, Park Janka Kráľa, Bratislava, Československo

1988 

 • SALÓN MLADÝCH, Dom umenia, Bratislava, Československo

1988

 • ISTROPOLITÁNA, festival, Bratislava, Československo

1989 

 • SÚČASNÁ MAĽBA A SOCHA, Paríž, Francúzsko

1989 

 • INTERNATIONAL ART CRAFTS FAIR, Kalkata, India

1990 

 • HUDBA V UMENÍ 20. storočia, SNG, Bratislava, Československo

1990

 • ŠPORT V SLOV. VÝTVARNOM UMENÍ 20. storočia, SNG, Bratislava, Československo

1990 

 • SALÓN´90, PKO, Bratislava, Československo

1990 

 • DREVO A SOCHA, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Československo

1990

 • DREVO- ŠPERK-FOTOGRAFIA, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Československo

1990

 • HLAS A ANTIHLAS, Bratislava, Československo

1990 

 • DREVO A SOCHA, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Československo

1991 

 • SLOVENSKÁ MEDAILA 1970-1990, Dom umenia, Bratislava, Československo

1991 

 • ČESKOSLOVENSKÍ UMELCI, Zürich, Švajčiarsko

1991 

 • PRÁCE Z TEXILNO- PAPIEROVÉHO SYMPÓZIA, Ružomberok, Československo

1992 

 • PRÁCE ZO SYMPÓZIA TEXTIL, ŠPERK, KERAMIKA, Bratislava, Slovensko

1992 

 • VÝBER Z TVORBY, Tatranská galéria, Poprad, Slovensko

1993 

 • STRETNUTIE GENERÁCIÍ, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, Slovensko

1993

 • 10. MEDZINÁRODNÉ TRIENÁLE, Tournai, Belgicko

1994 

 • 4: BIENÁLE KRESBY A DROBNEJ PLASTIKY, Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica, Slovensko

1994

 • IN SPITE OF DISTANCE, Gerulata, The Hatton Gallery, New Castle, Veľká Británia

1995 

 • HIER UND DORT, výsledky sympózia, Umelecká beseda slovenská, Slovensko

1997 

 • PF´97, Galéria Gerulata, Bratislava, Slovensko

1997

 • SOCHA, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovensko

1997 

 • SOCHA, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovensko

1997 

 • SOCHA A OBJEKT II, Galéria Gerulata, Bratislava, Slovensko

1997 

 • OBRAZY, Reštaurácia Aušpic, Bratislava, Slovensko

1997 

 • KRESBA A DROBNÁ PLASTIKA, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, Slovensko

1998 

 • SOCHA A OBJEKT III, Pálfiho palác, Bratislava, Slovensko

1999 

 • MONACO SOIRE, Monte Carlo, Monako

1999 

 • …SPEKTÍVA, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovensko

1999 

 • …SPERTÍVA, Východoslovenská galéria, Košice, Slovensko

1999 

 • X. GERULATA, Galéria Z, Bratislava, Slovensko

2000 

 • MAGIC EYE OF SLOVAKIA, EXPO 2000, Hannover, Nemecko

2001 

 • INTERNATIONAL ART-FAIR KUNSTRAI, Amsterdam, Holandsko

2001

 • MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH UMENIA A STAROŽITNOSTÍ, Monako

2001 

 • FESTIVAL ANDIHO VARHOLA, Galéria SPP, Bratislava, Slovensko

2002 

 • MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH UMENIA A STAROŽITNOSTÍ, Monako

2003 

 • INTERNATIONAL ART-FAIR KUNSTRAI, Amsterdam, Holandsko

2003 

 • SPECTRUM ART V PRAHE, Praha, Česká republika

2004

 • INTRENATIONAL ART-FAIR KUNSTRAI, Haag, Holandsko

2005 

 • NADÁCIA M. GALANDU v Site des Arts  Paríž, Francúzsko

2007 

 • MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH UMENIA A STAROŽITNOSTÍ, Monako

2007 

 • UMENIE 2007, Dom Umenia, Bratislava, Slovensko

Sympóziá:

1992 

 • 3. MEDZINÁRODNÉ TEXTILNÉ SYMPÓZIUM, Ružomberok, Slovensko

1993 

 • MEDZINÁRODNÉ SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM, TVAR A PRIESTOR, Moravany, Slovensko

1993 

 • 2. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM PAPIERA, Hostinné, Česká republika

1993

 • HIER UND DORT- TU A TAM, Bratislava, Slovensko

2001 

 • DREVÁRSKE SYMPÓZIUM, Banská Štiavnica, Slovensko

2003 

 • DREVÁRSKE SYMPÓZIUM, Banská Štiavnica, Slovensko

2004 

 • DREVÁRSKE SYMPÓZIUM, Banská Štiavnica, Slovensko

2005 

 • DREVÁRSKE SYMPÓZIUM, Banská Štiavnica, Slovensko

2006 

 • DREVÁRSKE SYMPÓZIUM, Banská Štiavnica, Slovensko

2008 

 • MALIARSKE A SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM, Farma B. Polívku, Olšany, Česká republika

Realizácie:

1986 

 • DREVENÝ RELIÉF, Dom kvetov, Poprad, Slovensko

1987 

 • PIETNA PLASTIKA, Dom smútku, Poprad, Slovensko

1989 

 • PLASTIKA CYRILA A METODA, Múzeum písomníctva, Brodzany, Slovensko

1992 

 • INTERIÉROVÁ PLASTIKA, VUB, Devínska Nová Ves, Slovensko

1993 

 • INTERIÉROVÁ FONTÁNA a MAĽBA NA SKLE, Mýtnik, Bratislava, Slovensko

1994 

 • INTERIÉROVÁ PLASTIKA, Columbex, Bratislava, Slovensko

1996 

 • INTERIÉROVÁ FONTÁNA, Riaditeľstvo Štátnych lesov, Bratislava, Slovensko

1994 

 • 2004- STAVBA ROKA- cena za architektúru

1995 

 • 1996- MELOS-ETHOS- plagát a titulná strana katalógu

1998 

 • INSIGNIE-  Ekonomická univerzita, fakulta riadenia

2003 

 • CD, Paľo Hammel – návrh na prebal

2005

 • OSKAR BEZ BARIER hlavná cena

2007

 • CINEMATIC- Filmový festival, cena župana VUC Trnava

Citácie:

 • ATELIÉR, 20.02.1997, recenzia k výstave „ Ani obraz – ani zvuk“. /Mgr.Beata Balgavá/
 • PARLAMENTNÝ KURIER, 1998, máj, článok k výstave v SPP.
 • MONACO-MATIN, 18.10. 2000, Expozícia SR.
 • SME, 17.03.2001, článok k TV relácií Invencie /Daniel Hevier/
 • SME, 16.06.2001, Kunstrai, /PhDr.Ľudo Petranský ml./
 • SME, 30.05.2002, Svet veletrhov. /PhDr. Ľudo Petranský ml./
 • BÝVANIE, 2003, júl, interiérové solitéry.