Lucia Čarnecká

Meno
Mgr. art. Lucia Čarnecká, ArtD.
Pozícia
Vedúca katedry
Odborná asistentka

Prezentácia online:

IG: @lucia.carnica


Predmety:

  • Ateliér Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre
  • Digitálne reprodukčné technológie