Textilná tvorba

Zameranie katedry sa pohybuje v rozmedzí od voľnej tvorby až po dizajn. Počas štúdia sa študenti oboznámia s textilným materiálom ako výtvarným prostriedkom, pomocou ktorého môžu rozvíjať svoje plošné i priestorové cítenie. Oboznámia sa s textúrou i štruktúrou materiálu, s jeho farebným pôsobením a textilnými technikami. Praktické štúdium je podporené i teoretickými predmetmi, ktoré dopĺňajú znalosti v textilnom odbore. Vďaka novým technológiám má katedra ambíciu skvalitniť postup vývoja a realizácie nových textilných materiálov, textilných dezénov, tvorbu prototypov v odevnom a textilnom dizajne a vznik experimentálnych textilných diel.

Workshop pre študentov ŠUV J. Vydru
Workshop pre študentov ŠUV J. Vydru
Workshop pre študentov ŠUV J. Vydru
Workshop pre študentov ŠUV J. Vydru
Workshop pre študentov ŠUV J. Vydru
Workshop pre študentov ŠUV J. Vydru
Workshop pre študentov ŠUV J. Vydru

Workshop pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave

28. 2. 2017 sa v sietotlačovej dielni Katedry textilnej tvorby pod vedením Dipl. Des. Zuzany Šebekovej, ArtD. uskutočnil workshop pre študentov
3. ročníka Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave.

Na workshope sa zúčastnilo
9 študentov a pedagogička ŠUV Ildikó Dobešová. Žiaci si vyskúšali sietotlač a sublimačnú tlač na textil podľa vlastných dopredu pripravených návrhov.