Vít Halada

Informácie o habilitačnom konaní

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Vít Halada

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1980

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

2012 autorizačná skúška: slovenská komora architektov, Bratislava

2004-2007 doktorandské štúdium: KAT VŠVU Bratislava

téma DP: hybridné priestory

školiteľ DP: imro vaško, marián zervan 

2002-2004  magisterské štúdium: KAT VŠVU Bratislava

téma DP: Bratislava-Viedeň: medzipriestor

vedúci DP: imro vaško, benjamín brádňanský 

2003 študijný pobyt: School of architecture cept ahmedabad, India, ateliér miki desai, gurjeet singh 

1998-2002 bakalárske štúdium: KAT VŠVU Bratislava

5.

Priebeh zamestnaní:

2017-x odborný asistent, vedúci ateliéru 

2014-2017 odborný asistent, kat všvu bratislava

2013 hosťujúci pedagóg, ateliér, katedra občianskych budov, fastu bratislava

2010-2012 spolupráca n/a, gutgut, plural – platforma ofca

2008-2009 spolupráca s ateliérom gutgut – urbánna platforma ggna

2008-x  ateliér n/a (benjamín brádňanský+ vito halada)

2007-2017  asistent, kat všvu bratislava

2005- 2008  brádňanský halada architekti (bha)

2005- 2007 spolupráca s michael trentham architects, londýn

2005 enclosure architects, londýn

2002-2008  imro vaško architekti (iva)

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

2017-x odborný asistent, vedúci ateliéru II, as. benjamín brádňanský 

2014-2017 odborný asistent, virtuálny ateliér peter hájek, kat všvu bratislava

2013 hosťujúci pedagóg, ateliér, katedra občianskych budov, fastu bratislava

2012-2014 asistent, virtuálny ateliér peter hájek, kat všvu bratislava

2010-2012 asistent, ateliér architektúry II peter stec, kat všvu bratislava

2008-2010 asistent, ateliér architektúry II benjamín brádňanský, kat všvu bratislava

2007-2008  asistent, ateliér architektúry I ernst j. fuchs, kat všvu bratislava

predmety atelierová tvorba v pozíciach asistent a vedúci atelíéru

projekty pre mesto I,II

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Architektonická tvorba

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

AFD: Architecture and landscape. Bratislava - Vienna: in- between space

Halada Vít, 2008. 

In: Cumulus working papers Bratislava. - Helsinki, Finland : University of Art and Design Helsinki, 2008. - ISBN 978-951-558-259-1. - S. 28-33

BDE : Behind the next : rozhovor Víta Haladu s Ernstom J. Fuchsom z the next ENTERprise 

Halada Vít, Fuchs Ernst J., 2008

In: Era 21 : o architektuře víc! - more on architecture!. - ISSN 1801-089X. - Roč. 8, č. 5 (2008), s. 70-73

BDE : Bestiarum vocabulum

Halada Vít, 2008

In: Era 21 : o architektuře víc! - more on architecture!. - ISSN 1801-089X. - Roč. 8, č. 5 (2008), s. 57-61

BDE : Martin Urban Atractor

Brádňanský Benjamín, Halada Vít, 2010

In: TYPO G4 summer / léto: Central European Review of Design = typography.graphic design.visualcommunication : typografie.grafický design.vizuální komunikace : stredoeurópska revue designu. - ISSN 1214-0716. - č. 40, S. 84-87

FAI: 50+ Book under Construction a KATaLOG 

Halada Vít (Redaktor, editor), Vaško Imrich (Redaktor, editor), Zervan Marian (Redaktor, editor). - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2011. - [688]s., [30 AH]. - ISBN 978-80-89259-58-8

BDF : Ostrovy a ich rámce

Brádňanský Benjamín, Halada Vít, Jančok Martin, Marcinov Michal, 2012.

In: ALFA. - ISSN 1135-2679. - Roč.17, č.1 (2012), s. 50-55

AEC : Architectural interpretation of compositional and clustering arrangements 

Bradňanský Benjamín, Halada Vít, Mitášová Monika, Zervan Marian, Strieženec Andrej, Novotná Mária, Cséfalvay Anna, Pišteková Danica, 2016.

In: Care (Sorge) for Architecture : Asking the Arché of Architecture to Dance / Marian Zervan (ed.) ; [rev. M. Marcelli, O. Ševčík]. - First edition. - Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. - ISBN 978-80-01-05955-5. - S. 66-93

ABD : Architektonická interpretácia : Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Modra-Harmónia Brádňanský Benjamín, Halada Vít, Mitášová Monika, Zervan Marian, Vaško Imrich (Recenzent), Ševčík Oldřich (Recenzent), 2017.

In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela / Editor Monika Mitášová. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 114-145

ABD : Architektonická interpretácia : Slovenský národný archív v Bratislave 

Brádňanský Benjamín, Halada Vít, Vaško Imrich (Recenzent), Ševčík Oldřich (Recenzent), 2017.

In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela / Editor Monika Mitášová. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 170-205

ABD : Architektonická interpretácia : Rekonštrukcia a prístavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave 

Brádňanský Benjamín, Halada Vít, Vaško Imrich (Recenzent), Ševčík Oldřich (Recenzent), 2017.

In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela / Editor Monika Mitášová. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 298-329

ABD : Architektonická interpretácia : Najvyšší súd v SR a Ministerstvo spravodlivosti SR v Bratislave Halada Vít, Brádňanský Benjamín, Mitášová Monika, Zervan Marian, Vaško Imrich (Recenzent), Ševčík Oldřich (Recenzent), 2017.

In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela / Editor Monika Mitášová. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. - ISBN 978-80-8059-198-4. - S. 234-269

ABA: Vladimír Dedeček / Interpretations of His Architecture, Ed: Monika Mitášová, Autori a spoluautori: Monika Mitášová, Marian Zervan, Hertha Hurnaus, Benjamín Brádňanský, Vít Halada,  Birkhäuser Verlag, Basel & Slovenská národná galéria, Bratislava 2018, ISBN: 978-3-0356-1598-2

9.

Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Recenzie

-beton 1/2016, muj dum, muj beton - část 1, dum ljm slovensko, brádňanský, pivarč, str. 62-63, (n/a)

-mark n58 october – november 2015, you’ve been framed, adam štěch, str. 044-045 (n/a)

-ročenka slovenskej architektúry 2014/2015, henrieta moravčíková, slovart, bratislava, isbn 9788055623894, str. 108-113 (n/a)

-slovenský rodinný dom 2000-2015, andrea bacová, eurostav, bratislava, isbn: 978-80-89228-46-1, str. xxxx, (n/a)

-pragmatické sny. 15, bienále architektúry v benátkach: správy z frontu, peter szalay, flash art no. 41, (brádňanský, hájek, halada, studený, zervan)

-arch 09/15, “dom ljm, miloslavov-alžbetin dvor“, marián zervan, monika mitášová (n/a)

-arch 12/12, “new breed“, ika eristavi, str. 26-31 (n/a)

-arch 09/12, ukrytá veža v plaveckom podhradí., ján ťupek, str. 34-39 (n/a)

-nová slovenská architektúra/ výber z prác 1999-2009, henrieta moravčíková, slovart, bratislava, isbn 978-80-8085-871-1, str. 111  (n/a, iva)

-arch 12/08, malý dom s veľkou strechou, marian zervan, str. 30-33 

Štúdie

-nla.sk _ život je viac ako forma, era 21- 04/11, str. 33-34 (čr) (n/a)

-laboratorium, architektura & biznes 12, 2005 str. 68-69 (poľsko) (bha)

Zmienky a citácie

-oase #89, ‘city visions europe’ . designing the mid-size european city. tattara, m., nai010 publishers , isbn 9789462080157, st. 112–122 (ggna)

-podoby hybridity v súčasnej architektúre, monika mitášová, in: era 21- 05/08 str. 56

-arch 07/16, Dom v Dome, Bernolákovo, Pavol Paňák, citácia dom ljm,  str. 24, (n/a)

-arch 04/10, koľko modernizmov?, vladimír šimkovič, citácia a publikácia dom k,  str. 52, 53 (n/a)

-nová slovenská architektúra/ výber z prác 1999-2009, henrieta moravčíková, slovart, bratislava, isbn 978-80-8085-871-1, str. 14,16 (n/a, iva)

-boj o dědečka, československý pavilon v benátkách ukazuje diskusi o budově slovenské národní galerie, respekt, 8.6.2016, (brádňanský, hájek, halada, studený, zervan)

-czech+slovak pavilion installs red-metallic framework devoting to the preservation of slovak history, worldarchitecture.org, 30.6.2016, (brádňanský, hájek, halada, studený, zervan)

-czech and slovak pavilion explores whether soviet-era architecture is worth saving, dezeen, 4.6.2016, (brádňanský, hájek, halada, studený, zervan)

-red scaffold-like structure set inside czech and slovak pavilion at venice biennale, designboom, 28.6.2016, (brádňanský, hájek, halada, studený, zervan)

-trend reality 16.9.2015, “dedinský dom pre toto storočie“, patrik garaj, (n/a)

-hlásenie z frontu 2, denníkn blog, 8.11.2016, (brádňanský, hájek, halada, studený, zervan)

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Pri habilitácii sa nevyžaduje.

11.

Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

22. 3. 2019

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.7 architektonická tvorba

13.

Názov habilitačnej prednášky:

„medzi silným a slabým“

14.

Téma habilitačnej práce:

Silné archetypálne formy su zamerne oslabované v prospech komplexnejších interpretácií a používaní.

Slabé, neestetizované architektonické formy ako výsledok parametrizovaných postupov navrhovania.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Prof. doc. PhDr.  Marian Zervan, PhD.
 garant študijného programu, profesor v študijnom odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, historik a teoretik architektúry

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
– pedagóg, profesor na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU

Ing. arch. Ján Ťupek, PhD.
– architekt, externý pedagóg FA STU

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:
Prof. Ing. et Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
– garant študijného programu, profesor v študijnom odbore Architektonická tvorba, vedúci ateliéru

Členovia:
Doc. Mgr. Roman Brychta, akad. arch.
– pedagóg, vedúci ateliéru architektúry na VŠUP Praha, architektonická kancelária Projektil architekti

Ing. arch. Martin Jančok
– architekt, architektonická kancelária PLURAL

18.

Oponentské posudky:

19.

Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Návrh habilitačnej komisie:

Habilitačná omisia  konštatovala, že umelecko-pedagogická  činnosť Mgr. art. Víta Haladu, ArtD.  spĺňa náročné kritériá podľa § 76 odst. 5 a 7  zákona o vysokých školách  a  spĺňa kritériá na habilitovanie docentov na Vysokej škole výtvarných umení  v odbore 2.2.7 Architektonická tvorba. O d p o r ú č a  rektorke a predsedkyni Umeleckej rady VŠVU doc. Mgr. Bohunke Koklesovej, PhD. prerokovať na UR VŠVU záver habilitačnej komisie a  návrh komisie  menovať Mgr. art. Víta Haladu, ArtD.    „docentom“  v odbore 2.2.7 Architektonická tvorba.

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania
 

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia UR VŠVU dňa 9. 10. 2019
členovia UR VŠVU tajným hlasovaním 17 za, nik proti, nik zdržaný,  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantovi Mgr. art. Vítovi Haladovi, ArtD.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: 

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa 9. 10. 2019

25. 

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

, Kalinčiakova 3, 83104 Bratislava