Milan Hnat

Informácie o habilitačnom konaní

Č. 1.
Habilitačné konanie 30. 1. 2016

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Milan Hnat

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

ArtD., akademický maliar

3.

Rok narodenia:

1959

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1982 – 1988

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Reštaurovanie maľby,

diplom a titul „ akademický maliar “

2001 – 2005

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, externé doktorandské štúdium v odbore Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba

diplom a titul „ ArtD.“

2002

Pedagogické vzdelávanie učiteľov UMB

1974 – 1978

SUPŠ - Aranžérstvo / výstavníctvo, Košice

5.

Priebeh zamestnaní:

1988 – 1999

Výtvarník v slobodnom povolaní (SZČO), Banská Bystrica

1999 – 2008

odborný asistent, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie, Fakulta humanitných vied, UMB, Banská Bystrica

2009 – 2010

odborný asistent, Katedra výtvarnej kultúry, Pedagogická fakulta, UMB, Banská Bystrica

od 2009 - doposiaľ

odborný asistent, Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

od 2013 - doposiaľ

vedúci Katedry maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

od 2014 - doposiaľ

prodekan pre štúdium, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

1999 – 2008

Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, UMB, Banská Bystrica; Predmety: Výtvarná príprava (1. roč., Bc.), Ateliér lineárneho vyjadrovania (2. roč., Bc.), Ateliér línie (2. roč., Bc.), Študijná kresba (3. roč., Bc.), Kresba (1. roč., Mgr.), Kresba (2. roč., Mgr.);

2007 – 2010

Katedra výtvarnej kultúry, Pedagogická fakulta, UMB, Banská Bystrica; Predmety: Maľba (1.-3. roč., Bc.), Maľba (1. roč., Mgr.), Kresba (1. roč., Mgr.);

2009 - doposiaľ

Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení, AU, Banská Bystrica; Predmety: Prípravný ateliér (1. roč., Bc.), Výskum farby (1. roč., Mgr.), Maliarsky plenér (1. ročník, Bc.),

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Maľba, kresba, digitálna fotografia a grafika, inštalácia a grafický dizajn

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Dizertačná práca:

HNAT, M.: Biblické východiská a inšpirácie v Európskom výtvarnom umení 20. storočia / Eschatologické vízie - Dizertačná práca, Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2005. 69 s.

Elektronická učebnica:

Kolektív autorov (člen kolektívu), multimediálne CD - Elektronická učebnica vizuálna komunikácia / Ako písať prezentácie (časť kompozícia), Katedra výtvarnej tvorby, Banská Bystrica, 2008 / materiál bol vydaný s finančnou podporou EU z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu, ITMS 11230220264, ISBN 978-80-8083-651-1

Text v zborníku:

HNAT, M.: „ Je etické nehovoriť o etike v umení ?“, in: Zborník „ Výtvarné aktivity ako prostriedok humanizácie

v pedagogickom procese“, FHV UMB Katedra výtvarných umení, Banská Bystrica, 2000, str. 54, ISBN: 80-8055-430-7

Podujatie / Samostatná výstava:

1992 - Eva Hnatová / Milan Hnat, Štátna galéria Banská Bystrica, Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš, kurátorky výstav: A. Vrbanová Z. Kvapilová, 02.1992-03.1992, 24 diel, pozvánka, katalóg: Milan Hnat - Eva Hnatová -, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves: G. P. M. Bohúňa, Štátna galéria, Galéria umelcov Spiša, 1992, texty: Z. Kvapilová a A. Vrbanová, 16 s.

Podujatie / Samostatná a kolektívna výstava:

1990 - Hudba a obraz II / E. Hnatová - M. Hnat, GMB – kostol Klarisiek, Bratislava, Jednodňová samostatná prezentácia v rámci projektu Hudba a obraz II, kur.: I. Jančár, Z. Martináková, 8 diel, pozvánka, katalóg, plagát.

Podujatie / Samostatná výstava:

1995 - IMPAR / Hnat - Hnatová - Raška, GMB - Pálffyho palác, Bratislava, kur.: Ľ. Petránsky ml., pozvánka

Podujatie /Samostatná výstava:

2001 - Milan Hnat / Numinosum, Štátna galéria, Banská Bystrica, kurátorka výstavy: A. Vrbanová, pozvánka,

katalóg: Milan Hnat / Numinosum - autorský katalóg, Banská Bystrica: Štátna galéria, 2001, text: A. Vrbanová, 20 s., ISBN: 80-88681-36-7

Podujatie / Samostatná výstava:

2004 - Pár / Milan Hnat - Eva Hnatová, Východoslovenská galéria, Košice, kur.: P. Markovič, pozvánka

Projekt / Účasť:

Album grafických listov / Album pre Kolomana Sokola

(41 autorov), zostavila Zuzana Gažíková, vydala Spoločnosť Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, 2004, náklad 50 ks / formát 42 x 30 cm

Podujatie / Samostatná výstava:

MojeTvojeNaše (s Evou Hnatovou), Galérie výtvarného umění, 2007, Hodonín, ČR, kur.: Z. Gažíková

Podujatie / Kolektívna výstava:

1993 - Osaka Triennale´93 off Painting, Mydome, Osaka, Japonsko, katalóg, výber medzinárodnou porotou.

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA00024 / ZXZ:

2010 - The 14th International Biennial Print Exhibition, R.O.C. National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan R. O. C., 29.05.2010; výber medzinárodnou porotou, katalóg,

Podujatie / Kolektívna výstava:

1998 - Slovakische Kunst Heute / Slovenské umenie dneška, Galérie Der Künstler – Kunstforum, Mníchov (Nemecko), kur.: M. Horváthová, 2 diela, pozvánka, katalóg

Podujatie / Kolektívna výstava:

1998 - Contemporary Slovak Art / Selection, Exhibition area of th International Monetary Fund, Washington D.C., USA, 1 dielo

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA00206 / ZYY:

3. bienále voľného výtvarného umenia 2010, Dom umenia, Bratislava, 29.04.2010; Homage to H. Rorschach 1 - 5, 2010, cyklus digitálnych fotografií, 45 x 30 cm

Podujatie / Kolektívna výstava:

2012 - The 15th International Biennial Print Exhibition, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan R. O. C., 1 dielo, vydaný katalóg, výber medzinárodnou porotou.

Podujatie / Samostatná výstava - EUCA00221 / ZZY:

Milan Hnat / Vnútorný model, Stredoslovenská galéria - Banská Bystrica, kurátor výstavy: Z. Majlingová, 21.04.2010 - 20.06.2010; pozvánka, katalóg - skladačka:

Milan Hnat / Vnútorný model Banská Bystrica: Stredoslovenská Galéria, 2010, text: Z. Majlingová, 6 s. ISBN: 978-80-88681-62-5

EUCA00706 / ZYX - Podujatie / Samostatná výstava:

Milan Hnat / Eva Hnatová, Galeria Sztuki “Jatki”, Nowy Targ, Poľsko, org. výstavy: Tatránska Galéria Poprad, kur.: A. Ondrušeková, 18.6.2010 - 10.7.2010;

Podujatie / Samostatná výstava - EUCA04578 / ZZV: Milan Hnat - Eva Hnatová / Tajomstvo tmavej hmoty; Severozápadná bašta Zvolenského zámku, 7.11.-28.11.2010, kurátor Alena Vrbanová;

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA04579 / ZZZ:

38. World Gallery of Art on Paper – Drawings 2010, Museum of the Gallery of Drawings, Macedónsko, 16.12.2010;

EUCA05638 / ZZZ - Podujatie / Kolektívna výstava:

The 8th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Ino-cho Paper Museum, Kochi-ken, 2011, Japan, 1 dielo, vydaný katalóg, výber medzinárodnou porotou, prezentované dielo: Dark Matter Mystery 3, 2010, digitálna tlač, 100x70cm; 8.10.2011-20.11-2011;

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA05639 / ZZZ:

Millennial Anniversary of the Tripitaka Koreana The World Plate and Print Art Exhibition - Millennial wind, World Exhance Hall, Gapsa-village, Yacheon-ri, Gaya-myen Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do, Korea, 23.09.2011 - 06.11.2011; prezentované diela: Corona 1, 2010, 66 x 100 cm, digital print; Corona 2, 2010, 66 x 100 cm, digital print;

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA05640 / ZZY:

Súčasná slovenská grafika 17., Stredoslovenská galéria Banská Bystrica; 23.11.2011 - 19.02.2012;

Podujatie - EUCA12035 / ZYZ:

7-th International Triennal Of Grafic Art, N. I. Institute and Muzeum, Bitola, Macedónsko september 2012;

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA19986 / ZVZ:

GLOBAL PRINT 2013, Douro Portugal, Teatro Auditório Muncipal de Alijó (Alijó) (31.08.2013 - 30.10.2013, Régua, Portugalsko); Charakteristika: Prezentácia diela "Coronation 4", 2011, digital print, 70x100cm na medzinárodnej výstave grafiky - účasť na pozvanie kurátora (Nuno Canelas); 31.08.2013 - 30.10.2013;

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA23685 / ZVZ:

7ª Bienal Internacional de Gravura - Douro 2014, Camara Municipal de Alijó, (10.8. - 31.10.2014 : Alijó, Portugal); medzinárodná kolektívna výstava na pozvanie, kurátor Nuno Canelas; Miera účasti: 10.8. - 31.10. 2014;

Podujatie / Kolektívna výstava - EUCA23687 / ZVY:

Jubilanti / Jubilees 2014, GUS, Spišská Nová Ves; 10.7.-13.9.2014;

Podujatie - EUCA23690 / ZVX:

Manifest Creative Research Gallery and Drawing Center / MANIFEST INPHA 2 / online resource, International Photography Annual 2, EXHIBITION- in-print (2014 : Cincinnati, Spojené štáty americké; výber medzinárodnou porotou; 2014, publikácia : INPHA 2, ISBN 978-1-940862-04-0; odkaz na internetový zdroj

Podujatie / Samostatná výstava - EUCA23693 / ZZY: Milan HNAT Multilingual, Mestská galéria, Rimavská Sobota; samostatná autorská výstava, kurátor Gabriela Garlatyová; 17.5. - 30.6.2014;

9.

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:

Medzinárodné ocenenie:

The Special Judges' Award prize, The 14th International Biennial Print Exhibition - 2010, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan, R.O.C.

Domáce ocenenie:

2001 - Cena rektora UMB za rok 2001, oblasť ocenenia: Umenie /vedecko-pedagogická (21. 3. 2002)

Samostatné heslo:

HNAT Milan, malíř, grafik, restaurátor, In: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1999 III. H, Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1999. redaktor a dizajn: P. Pavliňák, text: Redakcia, str.183-184, edicia: Prameny a dokumenty, Reprodukcia diela: Epifania, akryl, 1997, ISBN: 80-86171-03-5.

Kapitola v knihe:

BEF : Milan Hnat (*1959). Eva Hnatová (*1963). Banská Bystrica / Doričová Gura Denisa, Hnat Milan, Hnatová Eva, 2010. In: Slovenské Ateliéry / Daniel Brunovský. - 1. vyd. - Bratislava : Daniel Brunovský, 2010. - ISBN 978-80-970347-4-0. - s. 246 - 253.

Štúdia o autorovi:

Ukážky z tvorby Milana Hnata ( 6 č. b. reprodukcií diel ) a Evy Hnatovej vo vnútri čísla, In: Romboid, Bratislava: ZSS, 1989. roč. XXIV, č. 12, s. 16, 18, 58, 78, 86 a 110.

Štúdia o autorovi:

Medailón - 4 f. reprodukcie diel na obálke a 10 č. b. reprodukcií diel vo vnútri, text: Hološka Ľ.: Milan Hnat, In: Slovenské pohľady číslo 6, ročník IV.+127, Martin: Matica slovenská a Neografia, 2012. ISSN 1335-7786

Reprodukcia diela:

Good and Bad Deities II, mixed technique on canvas,

70 x 100 cm, 1992, In: katalóg OsakaTriennale´93 Painting, Osaka, Prefectural Government, Osaka Foundation of Culture, 1993

Reprodukcia diela:

Idol I, pastel, tuš na papieri, 100 x 70cm, 1997, In: katalóg výstavy IX. Országos Rajzbiennálé, Šalgótarján: Nógradi Torténeti Múzeum, 1998. ISBN: 963 7224 58 0

Reprodukcia diela:

Forsaken Goddess 2, 2009, Adobe Photoshop CS 3, Digital print, 70 x 100 cm, In: 6-th International Triennial of Graphic Art - katalóg výstavy, Bitola: N.I. Institute and Museum, 2009. s. 224

Reprodukcia diela:

Future, 2009, 67x100cm, digitálna tlač, str.32-33, In: katalóg: The 14th International Biennial Print Exhibition, R.O.C. Taichung: National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan, 2010, 156 s. ISBN 978-986-02-2631-6;

Reprodukcie diel:

Corona 1 - 2, 2010, dig. tlač, 66 x 100 cm, str.104-105, In: katalog: World Plate and Print Art Exhibition - Millennial wind, Millennial Anniversary of the Tripitaka Koreana kommittee, 2011, 171 str.;

Reprodukcia diela:

Dark matter mystery, 2010, digital print, 100x70cm, str.56, In: The 8-th Kochi International Triennial Exhibition of Prints 2011 [katalóg výstavy], Kochi-ken, 2011,

Reprodukcia diela:

Orbit, 2011, computer graphic, digital print, 120 x 80 cm, str. 55, In: International Biennial Print Exhibition 2012 ROC, Taichung: National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan, 2012, 156 s., ISBN 978-986-03-2973-5

Reprodukcia diela:

Uncertainty Principle 2, 2012, computer graphic, digital print, 70 x 100cm, str.273, In: 7-th International Triennial of Graphic Art Bitola |2012, Bitola: N.I. Institute and Museum, 2012. 340 s. ISBN 978-608-4522-16-4

Reprodukcia diela:

Coronation 4, 2011, digital print, 70 x 100 cm, s. 48. In: Global Print 2013, Douro /Portugal: Internatinal Printmaking Biennial of Douro, Museu de Lamego, Museu deDouro, Theatro Auditório Muncipal de Alijó, odkaz na internetový zdroj: http://www.dourogravura.org/gpartists.pdf

Reprodukcia diela:

Metropolis: In: katalóg 7bienaliinternacionaldegravura

dodouro2014 / international printmaking biennial douro portugal, Alijó: Camara Municipal de Alijó, Museu de Douro, Portugal, curated by: Nuno Canelas, 2014, 144 s.

Reprodukcia diela:

Industrial Mystic, 2011, digitally manipulated photograph, 30 x 45 cm, s. 60. In: MANIFEST INPHA 2 (kniha), International Photography Annual 2, Exhibition-in-print, Cincinnati (USA): Manifest Press International Photography Annual 2, 2014, ISBN: 978-1-940862-04-0, 115 s.

Zmienka v texte:

Fassatiová, A.: Slovenské umění v Benešově, In: Iskra, 29.5.2002, str.2

Text:

Slowacy w Jatkach (dw), In: Tygodnik Podhalanski / Kultura, 24.06.2010, str. 21

Reprodukcie diel a zmienka v texte:

Slušna Ľ.: In: INAK(šie) – katalóg výstavy, Bratislava: ObKass II. DK Ružinov, 1989, s. 22-27. a 5 č. b. reprodukcii diel

Zmienka v texte:

Petránsky, Ľ. (ml.): Združenie výtvarníkov Inak, In: Ateliér, 1991.č. 22, s. 14

Text:

Bartková, Z.: Milan Hnat a far. repr. diela, In: LOCO 1990 – 2000, Banská Bystrica: Štátna galéria, 2000, zod. red.: A. Vrbanová, s. 20.-21., ISBN: 80-88681-41-3

Text:

Sokolová, K.: Výtvarné umenie 90. Rokov, text + č. b. reprodukcia diela Osamelý bežec, In: Kultúrny život, 2001. Roč. 2, č. 45 (7.11.2001), s. 9.

Reprodukcia diela:

Koan, 1999, xerografia, 42x30 a zmienka v texte: Vrbanová, A.: Súčasná grafika - polemika medzi tradíciou, aktuálnosťou a otvorenosťou? In: Súčasná slovenská grafika 14. – katalóg výstavy, Banská Bystrica: ŠG, 1999, s. 5., s. 22.

Zmienka v texte:

Spišiaková, Z.: LOCO 1990 – 2000 a far. repr. diela: LOCO 2001-2005, Banská Bystrica: Štátna galéria, 2005, text: Z. Spišiaková, zod. red.: A. Vrbanová, dizajn: Ateliér Choma, s.4. a s.14., ISBN: 80-88681-53-7

Text a reprodukcie diel:

Milan Hnat - čásť publikácie venovaná tvorbe, 7 far. reprodukcií diel, 8 far. reprodukcií spolu s E. Hnatovou a údaje, Zmienka v texte Vrbanová, A.: Junk (Young) Art / výstava profesionálnych umelcov, In: Junk Young Art 2008, In: Junk (Young) Art 2008, Poprad: Tatranská Galéria, 2008, red.: A. Ondrušeková, s. 18-21. ISBN 978-80-88851-25-7

Reprodukcia diela:

Male or Female? I-IV, 2002, ink jet print, 21 x 29,7 a zmienka v texte: Vrbanová, A.: Aktuálny 15. ročník...., In: SSG´02 / Súčasná slovenská grafika 15. – katalóg výstavy, Banská Bystrica: ŠG, 2002, s. 22.

Reprodukcia diela:

Enter I, 2005, digitálna grafika, 41 x 29 cm a zmienka v texte: Vrbanová, A.: Trienále celoslovenskej výstavy a In: Súčasná slovenská grafika 16. – katalóg výstavy, Banská Bystrica: ŠG, 2005, s. 21.

Reprodukcia diela:

Celebrity, 2007, akryl, plátno, 120x170“, In: Interpretácia skutočnosti – UMENIE 2007- Slovenská maľba, socha grafika. Katalóg výstavy, Bratislava: SVU 2007

Zmienka v texte:

Majlingová, Z, Baraníková, K.: Periodické súťažné podujatie..., In: SUČASNA SLOVENSKA GRAFIKA 17 - katalóg podujatia, Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria, 2011, s. 7, ISBN 978-80-88681-66-3 In: http://www.ssgbb.sk/vystavy/126-sucasna-slovenska-grafika-17

Reprodukcia diela:

Veľmi stručná história času 1 - 3, 2011, digitálna tlač, 135x90cm, In: SUČASNA SLOVENSKA GRAFIKA 17 - katalóg podujatia, Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria, 2011, s. 27, ISBN 978-80-88681-66-3

Text:

Petránsky, Ľ. ml.: Inak po roku, In: Smena, 27.4.1991

Text:

Glocková, M.: O jednej výstave Evy a Milana, In: Smer, 20.3.1992, str. 5

Text:

Petránsky, Ľ. ml.: O dobrých a zlých božstvách, rozhovor s M. Hnatom a J. Raškom, In: Sme,

27.6.1995

Text:

Kukučka, M.: Prídem ako zlodej... Písané hlinou, In: Trenčianske noviny, 3.3.2006

Televízny program:

Telegaléria Milan Hnat, In: STV 1, STV štúdio Banská Bystrica, námet, scenár a réžia: T. Bindas, 1994, 5 minút

Rozhlasový program:

Milan Hnat / Numinosum, rozhovor k výstave, In: Rádio Lumen, štúdio Banská Bystrica, 12.9.2001 o 13°°hod, 10 min.

Televízny program:

Jednohubka 2. Milan Hnat, In: Umelecké jednohubky, STV 1, STV štúdio Banská Bystrica, námet, scenár a réžia: T. Bindas, 17.11.2001, 4 min.

Rozhlasový program:

Kováčová, J.: Eva a Milan Hnatovci - Každý inak, In: Ars fórum, Rádio Regina, autor relácie: J. Zaťko, 22.02.2003 O 15°° hod., 45 min.

Uvedený film:

Milan Hnat (DVD video), TVA 22/2005, TVArt 10/2005, Bratislava: Štúdio ART 10 s.r.o., 5 min.

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 

11.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:

18. 6. 2015

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 Výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Vnútorný model / Pluralita jazykov

14.

Téma habilitačnej práce:

Vnútorný model / Pluralita jazykov

Možnosti vyjadrenia mentálneho priestoru v obraze – vo vlastnej výtvarnej tvorbe a v pedagogickom procese.

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. akad. mal. Ivan Csudai – spolugarant študijného programu, profesor pôsobiaci v odbore a vedúci ateliéru na Katedra maliarstva na VŠVU v Bratislave.

Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. – teoretička a kritička výtvarného umenia, kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava.

doc. MgA. František Kowolowski – docent pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru malby II. na Katedre malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita, Ostrava.

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:      

prof. akad. mal. Daniel Fischer – garant študijného programu, profesor pôsobiaci v študijnom odbore Výtvarné umenie, vedúci ateliéru a vedúci Katedry maliarstva na VŠVU v Bratislave.

Členovia:

prof. akad. mal. Boris Jirků – profesor pôsobiaci v študijnom odbore, ateliér Figurálnej kresby a maľby, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni.

doc. akad. mal. Adam Széntpétery – VŠ pedagóg pôsobiaci v danom odbore, vedúci Ateliéru súčasného obrazu na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

18.

Oponentské posudky:

Posudok – L. Gregorová Stach

Posudok – I. Csudai

Posudok – F. Kowolowski

19.

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi o titul docent v odbore:

Záznam habilitačnej komisie

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Umelecká rada VŠVU zloženie

predseda:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

interní členovia:

prof. Ladislav Čarný, akad. mal.

prof. Daniel Fischer, akad. mal.

doc. Pavel Choma, akad. mal.

prof. Dušan Kállay, akad. mal.

doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

prof. Ilona Németh, DLA

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.

prof. Júlia Sabová, akad. mal.

prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho

prof. Ing. arch. Robert Votický, Dipl. Arch.

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

externí členovia:

prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch. -renomovaný architekt, bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU

prof. Peter Čanecký  - vysokoškolský učiteľ VŠMU Bratislava, scénograf, kostýmový výtvarník

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. – riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV Bratislava

prof. Mgr. Milota Havránková - renomovaná fotografka, bývalá vysokoškolská učiteľka VŠVU

Mgr. Gabriel Hushegyi – riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti                                     

prof. Petr Siegl – vysokoškolský učiteľ AVU Praha

Dr.H.c. prom. hist. Jiří Ševčík – renomovaný teoretik a historik umenia, bývalý vysokoškolský učiteľ a prorekor AVU Praha

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Prezenčná listina UR

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 3 zo zápéisnice UR VŠVU  č. 2 z 30. 3. 2016

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (2  hlasy za, 11  proti, 4  zdržaní)  rozhodla nemenovať  akad. mal Milana Hnata  docentom v ŠO 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Rozhodnutím UR VŠVU dňa 30. 3. 2016 habilitačné konanie neúspešne ukončené.

25.

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

hnatster@gmail.com

Č. 2
Habilitačné konanie 21. 11. 2018

1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Milan Hnat

2.

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

akad. mal. ArtD.

3.

Rok narodenia:

1959

4.

Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

1982 – 1988 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Reštaurovanie maľby, diplom a titul „ akademický maliar “

2001 – 2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, externé doktorandské štúdium v odbore Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba, diplom a titul „ ArtD.“

5.

Priebeh zamestnaní:

1988 – 1999 Výtvarník v slobodnom povolaní (SZČO), Banská Bystrica

1999 – 2008 odborný asistent, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie, Fakulta humanitných vied, UMB, Banská Bystrica

2009 – 2010 odborný asistent, Katedra výtvarnej kultúry, Pedagogická fakulta, UMB, Banská Bystrica

od 2009 doposiaľ – odborný asistent, Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

od 2013 – 2015 vedúci Katedry maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

od 2014 – doposiaľ prodekan pre štúdium, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica

6.

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

1999 – 2008 Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, UMB, Banská Bystrica; Predmety: Výtvarná príprava (1. roč., Bc.), Ateliér lineárneho vyjadrovania (2. roč., Bc.), Ateliér línie (2. roč., Bc.), Študijná kresba (3. roč., Bc.), Kresba (1. roč., Mgr.), Kresba (2. roč., Mgr.);

2007 – 2010 Katedra výtvarnej kultúry, Pedagogická fakulta, UMB, Banská Bystrica; Predmety: Maľba (1.-3. roč., Bc.), Maľba (1. roč., Mgr.), Kresba (1. roč., Mgr.); 

2009 – doposiaľ Katedra maľby, Fakulta výtvarných umení, AU, Banská Bystrica; Predmety: Prípravný ateliér (1. roč., Bc.), Výskum farby (1. roč., Mgr.), Maliarsky plenér (1. ročník, Bc.), Kresba (1. ročník, Bc.)

7.

Odborné alebo umelecké zameranie:

Maľba, kresba, digitálna grafika a fotografia, inštalácia a grafický dizajn, reštaurovanie

8.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti:

1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii

3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Dizertačná práca: HNAT, M. 2005. Biblické východiská a inšpirácie v Európskom výtvarnom umení 20. storočia. Eschatologické vízie, Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2005, 69 s. 

Elektronická učebnica/Multimediálne CD: Kolektív autorov (člen kolektívu). 2008. Vizuálna komunikácia. Ako písať prezentácie. Banská Bystrica : Katedra výtvarnej tvorby, 2008. ITMS 11230220264, ISBN 978-80-8083-651-1.

Text v zborníku: HNAT, M. 2000. Je etické nehovoriť o etike v umení? In: Výtvarné aktivity ako prostriedok humanizácie v pedagogickom procese. Banská Bystrica : Katedra výtvarných umení FHV UMB, 2000. s. 54. ISBN 80-8055-430-7.

Podujatie/samostatná výstava: 1992 – Milan Hnat, Eva Hnatová, Štátna galéria, Banská Bystrica

Podujatie/samostatná výstava: 1995 – Impar, Hnat, Hnatová, Raška, GMB-Pálffyho palác, Bratislava

Podujatie/samostatná výstava: 2001 – Numinosum, Milan Hnat, Štátna galéria, Banská Bystrica 

Podujatie/samostatná výstava: 2002 – Tretia hemisféra, Milan Hnat, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

Podujatie/samostatná výstava: 2003 – Každý inak, Milan Hnat, Eva Hnatová, Turčianska galéria, Martin

Podujatie/samostatná výstava: 2004 – Pár, Milan Hnat, Eva Hnatová, Východoslovenská galéria, Košice

Podujatie/samostatná výstava: 2006 – Prídem ako zlodej, Milan Hnat, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

Podujatie/samostatná výstava v zahraničí: 2007 – Mojetvojenaše, Hnat, Hnatová, Galérie výtvarného umění, Hodonín, ČR

Podujatie/samostatná výstava: 2010 – Vnútorný model, Milan Hnat, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

Podujatie/samostatná výstava: 2010 – Tajomstvo tmavej hmoty – Milan Hnat, Eva Hnatová, Zvolenská zámok, Zvolen

Podujatie/samostatná výstava: 2014 – Multilingual, Milan Hnat, Mestská galéria, Rimavská Sobota

Podujatie/medzinárodná výstava: 1993 – Osaka Triennale´93 of Painting, Mydome, Osaka, Japonsko 

Podujatie/medzinárodná výstava: 1998 – IX. Országos Rajzbiennálé, Nógradi Torténeti Múzeum, Salgótarján, Maďarsko

Podujatie/medzinárodná výstava: 2010 – The 14th International Biennial Print Exhibition, R.O.C. National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan R. O. C. 

Podujatie/medzinárodná výstava: 2011 – Millennial Anniversary of the Tripitaka Koreana, The World Plate and Print Art Exhibition - Millennial wind, World Exhance Hall, Gapsa village,  Gyeongsangnam-do, Korea

Podujatie/medzinárodná výstava: 2011 – The 8th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Ino-cho Paper Museum, Kochi-ken, Japan

Podujatie/medzinárodná výstava: 2012 – The 15th International Biennial Print Exhibition, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan R. O. C. 

Podujatie/medzinárodná výstava: 2016 – 8th International Printmaking Biennial Douro 2016, Igreja Matriz de Alijó, Portugalsko

Podujatie/medzinárodná výstava: 2016 – OSTEN Biennial of Drawing Skopje 2016, OSTEN Gallery, Skopje, Macedonia 

Podujatie/medzinárodná výstava: 2016 – The 1st Xuyuan International Print Biennial 2016, The  Beijing  Xuyuan International Print Research and Creation Center, Beijing, China

Podujatie/medzinárodná výstava: 2017 – 3rd International Printmaking Triennial, ULUS, Pavilion Cvijeta Zuzoric, Belehrad, Srbsko

Podujatie/výstava v zahraničí: 1998 – Contemporary Slovak Art (Selection), Exhibition area of the International Monetary Fund (MMF), Washington D.C., USA. 

Podujatie/výstava v zahraničí: 1998 – Slovakische Kunst Heute, Galérie Der Künstler/Kunstforum, Mníchov, Nemecko, 

Podujatie/výstava v zahraničí: 1999 – Contemporary Slovak Art (Selection), Saint-Catherine West Galeries d´Art, Montreal, Kanada 

Podujatie/výstava v zahraničí: 1999 – Contemporary Slovak Art (Selection), OSN, New York, USA

Podujatie/domáca výstava: 1990 – Inak(šie), Dom kultúry Ružinov, Bratislava

Podujatie/domáca výstava: 1990 – Hudba a obraz II, GMB/Kostol Klarisiek, Bratislava

Podujatie/domáca výstava: 1996 – Generácia ´60, Východoslovenská galéria, Košice

Podujatie/domáca výstava: 1998 – Telo ako správa. Figúra v Slovenskom maliarstve a sochárstve 60.-90. rokov 20. st., Galéria M. A. Bazovského, Trenčín

Podujatie/domáca výstava: 2001 – Tucet. XII autorov...XII rokov v súčasnej slovenskej figurálnej maľbe, VSG, Košice

Podujatie/domáca výstava: 2005 – Súčasná slovenská grafika 16., Štátna galéria, Banská Bystrica

Podujatie/domáca výstava: 2008 – Hry s umením 2008/JUNK [young] ART, Elektráreň/TG, Poprad

Podujatie/domáca výstava: 2012 – 25x25, 25 autorov & 25 diel, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves

Podujatie/domáca výstava: 2012 – Súčasná slovenská grafika 17., Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 

Podujatie/domáca výstava: 2016 – Maľba BB, Mestská galéria, Rimavská Sobota 

Podujatie/domáca výstava: 2017 – Od bodu k pamäťovej stope, SSG-Bethlenov dom, Banská Bystrica

Podujatie/domáca výstava: 2018 – Re-Vízia 20, Dom umenia, Bratislava

Účasť na medzinárodnom projekte/exhibition in print/kniha: 

Manifest INPHA 2, International Photography Annual 2. Cincinnati : Manifest Press International Photography Annual 2, 2014. 115 s. ISBN 978-1-940862-04-0. 1 dielo od autora: Industrial mystic, 2011, digitálna manipulovaná fotografia, 30 x 45 cm

Účasť na projekte/album grafických listov: X. znova ukrižovaný, Recrucifié (Rad albumov č. 5). Bratislava : Art publishing ZVONY, 1992. 8 grafických listov, 30 čislovaných albumov, zostavil: B. Bachratý, texty: B. Bachratý, D. Pastirčák, IČ 22655646. 1 dielo od autora: Bez názvu, 1992, serigrafia

Účasť na projekte/album grafických listov (41 autorov): Album pre Kolomana Sokola. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2004. zostavila: Zuzana Gažíková, náklad 50 ks, formát 42 x 30 cm, 1 dielo od autora: Bez názvu, 2004, počitačová grafika, 29,7 x 42 cm

Účasť na projekte/autorská kniha: Štafetová tlač, aktuálna slovenská grafika.  2016. zostavili: Vrbanová, Timečko, 1 dielo dielo od autora: Motherboard-5-03, 2016, počitačová grafika http://koniarengallery.com/?page_id=1493

Autorský katalóg: Milan Hnat Eva Hnatová. Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš : ŠG, GUS, G P. M. Bohúňa, 1992. 16 s. 

Autorský katalóg: Milan Hnat Numinosum. Banská Bystrica : Štátna galéria v Banskej Bystrici, 2001. 22 s. ISBN 80-88681-36-7.

Autorský katalóg: Milan Hnat. Bratislava : SPP Darq Studio, 2004. 16 s. 

Autorský katalóg/skladačka: Milan Hnat Vnútorný model. Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria, 2010. 6 s.  ISBN 978-80-88681-62-5.

Katalóg: Inak(šie). Bratislava : ObKaSS - DK Ružinov, 1989. 60 s. NVB 7/89.

Katalóg: Osaka Triennale´93 Painting. Osaka/Japan : Foundation of Culture, 1993. 84 s. Reprodukcia diela: Good and Bad Deities II, 1992. 

Katalóg: IX. Országos Rajzbiennálé. Šalgótarján : Nógradi Torténeti Múzeum, 1998. 158 s. ISBN 963 7224 58 0. Reprodukcia diela: Idol I, 1997. 

Katalóg: Slovakische Kunst Heute/Slovenské umenie dneška. Bratislava : MK SR, 1998. 122 s. ISBN 80-967794-3-5. Reprodukcia diela: Sú veci medzi nebom a zemou 2, 2007. 

Katalóg: Contemporary Slovak Art. Bratislava : NKC a Ambasada SR v USA, 1999. 76 s. ISBN 80-7121-172-9. Reprodukcia diela: There are things between Heaven, 2007

Katalóg: The 14th International Biennial Print Exhibition, R.O.C.. Taichung : National Taiwan Museum of Fine Arts, 2010. 156 s. ISBN 978-986-02-2631-6. Reprodukcia diela: Future, 2009. 

Katalóg: The 8th Kochi International Triennial Exhibition of Prints. Kochi-ken : Ino-cho Paper Museum, 2011. 140 s. Reprodukcia diela: Dark matter mystery, 2010.

World Plate and Print Art Exhibition - Millennial Wind. Gyeongsangnam-do/Korea : Millennial Anniversary of the Tripitaka Koreana Organizing Kommittee, 2011. 173 s. Reprodukcia diela: Corona 1-2, 2010. 

Katalóg: International Biennial Print Exhibition 2012 R.O.C.. Taichung : National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan, 2012. 156 s. ISBN 978-986-03-2973-5. Reprodukcia diela: Orbit, 2011. 

Katalóg: OSTEN Biennale of Drawing Skopje 2016. Skopje, Macedonia : OSTEN Skopje, 2016. 335 s. ISBN 978-608-65850-7-5. Reprodukcia diela: Attempt to Fly 1, 2014. 

Katalóg: 1st Xuyuan International Print Biennial. Beijing : Beijing  Xuyuan International Print Research and Creation Center/China, 2016. 205 s. ISBN 978-7-102-07605-8. Reprodukcia diela: The Series of Walkers/Walker 2-3, 2015.  

Katalóg: 3rd International Printmaking Triennial. Belehrad : Association of the Fine Artists of Serbia [ULUS], 2017. ISBN 978-86-6307-054-7.

Katalóg: Maľba BB. Banská Bystrica : FVU AU v Banskej Bystrici, 2016. 71 s. ISBN 978-80-89555-74-1.

Katalóg: re-VÍZIA 20. Banská Bystrica : FVU AU v Banskej Bystrici, 2017. s. 78. ISBN 978-80-89555-89-5. Reprodukcie diel: Your Majesty 1-3, 2016.

9.

Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Medzinárodné ocenenie: The Special Judges' Award prize

za dielo: Future, 2010, digitálna grafika. In: The 14th International Biennial Print Exhibition, R.O.C. 2010, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan R. O. C.

Udelený: Certificate of Merit za dielo Dark matter mystery, 2010, digitálna grafika. In: The 8th Kochi International Triennial Exhibition of Prints 2011, Ino-cho Paper Museum, Kochi-ken, Japan. 

Udelený: Certificate za dielo Orbit, 2011, digitálna grafika. In: The 15th International Biennial Print Exhibition 2012, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan R. O. C. 

Udelený: Plaque - Remarkable partipication za sériu diel Attempt to Fly, 2014, akvarel. In: OSTEN Biennial of Drawing Skopje 2016, OSTEN Gallery, Skopje, Macedonia 

Udelený: Certificate of the Biennial za sériu diel The Series of Walkers/Walker 2-3, 2015. In: The 1st Xuyuan International Print Biennial 2016, The  Beijing  Xuyuan International Print Research and Creation Center, Beijing, China

Domáce ocenenie: Cena rektora UMB za rok 2001 v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia: Za samostatnú súbornú výstavu maliarskej tvorby v Štátnej galérií v Banskej Bystrici Numinosum.

Samostatné heslo: Hnat Milan, malíř, grafik, restaurátor. In: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1999 III. H. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, edicia Prameny a dokumenty, red.: P. Pavliňák, 1999. s. 183-184. ISBN 80-86171-03-5. text a reprodukcia diela: Epifania, akryl, 1997

Samostatné heslo: Milan Hnat, maliar, grafik, reštaurátor. In: Web umenia. URL: https://www.webumenia.sk/katalog?author=Hnat%2C+Milan.

Ukážky z tvorby vo vnútri čísla: Milan Hnat. 1989. In: Romboid, Bratislava : ZSS, 1989. roč. XXIV. č. 12. s. 16, 18, 58, 78, 86 a 110.

Ukážky z tvorby vo vnútri čísla: Milan Hnat. In: Slovenské pohľady číslo 6, ročník IV. Martin : Matica slovenská a Neografia, 2012. ISSN 1335-7786. [medailón – text, 4 farebné reprodukcie diel na obálke a 10 čiernobielych reprodukcií diel vo vnútri čísla

Text o autorovi: MATÁK, M. 1999. ... aby nedošlo k nedorozumeniu. In: Milan Hnat Eva Hnatová OBRAZY z magického divadla [skladačka]. Martin : Agentúra IFM/Márius Maták, 1999. 

Text o autorovi: GARLATIOVÁ, G. 1999. Sú veci medzi nebom a zemou. In: Milan Hnat Eva Hnatová Sú veci medzi nebom a zemou [skladačka], Rimavská Sobota : Mestská galéria v Rimavskej Sobote, 1999. 

Text o autorovi: BARTKOVÁ, Z. 2000. Milan Hnat. In: LOCO 1990 – 2000 [katalóg]. Banská Bystrica : Štátna galéria v Banskej Bystrici. 2000. s. 20. ISBN 80-88681-41-3.

Text o autorovi: VRBANOVÁ, A. 2001. Milan Hnat. In: Milan Hnat, Numinosum [katalóg]. Banská Bystrica : Štátna galéria v Banskej Bystrici, 2001. S.4.–11. ISBN 80-88681-36-7.  

Text/rozhovor s autorom: DORIČOVÁ, D. G. 2010. Milan Hnat & Eva Hnatová. In: BRUNOVSKÝ, D. - DORIČOVÁ, G. D. Slovenské ateliéry [kniha]. Bratislava : Daniel Brunovský, 2010. s. 246.-253. (kapitola: rozhovor a 2 čiernobiele fotografie z prostredia ateliéru), ISBN: 978-80-970347-4-0.

Text o autorovi: MAJLINGOVÁ, Z. 2010. Vnútorný model. In: Milan Hnat Vnútorný model [skladačka]. Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, 2010. 6 s.  ISBN 978-80-88681-62-5.

Text o autorovi: HOLOŠKA Ľ. 2012. Milan Hnat In: Slovenské pohľady číslo 6, ročník IV. Martin : Matica slovenská a Neografia, 2012. ISSN 1335-7786.

Text o autorovi: GARLATIOVÁ, G. 2015. Milan Hnat. In: Zbierka umenia Mestskej Galérie v Rimavskej Sobote 1996-2016, Rimavská Sobota : Mestská galéria, 2015. s. 72. 

Text o autorovi: KAPSOVÁ, E. 2015. Inšpiratívna rôznorodosť banskobystrickej školy maliarskeho prejavu. In: Maľba BB. Katedra maľby FVU AU. Banská Bystrica : FVU AU v Banskej Bystrici, 2016. 71 s. ISBN 978-80-89555-74-1.

Text o autorovi: KAPSOVÁ, E. 2017. Za zrkadlom maľby/Maľba ako imaginácia a pamäť/Mýty a vesmírny poriadok ako základy maľby. In: re-VÍZIA 20. Banská Bystrica : FVU AU v Banskej Bystrici, 2017. s. 66. ISBN 978-80-89555-89-5. EAN 9788089555895. 

Text o autorovi: GLOCKOVÁ, M. 1992. O jednej výstave Evy a Milana, In: Smer, 20.03.1992. s. 5. 

Text o autorovi: KUKUČKA, M. 2006. Prídem ako zlodej... Písané hlinou. In: Trenčianske noviny, 03.03.2006.

Text o autorovi: (dw). 2010. Slowacy w Jatkach. In: Tygodnik Podhalanski/Kultura, 24.06.2010. s. 21.

Zmienka v texte: SHAIN, L. 2010. Final Round Comments from the Jury [zmienka v texte]. In: The 14th International Biennial Print Exhibition, R.O.C.. Taichung : National Taiwan Museum of Fine Arts, 2010. s. 20. ISBN 978-986-02-2631-6 

Zmienka v texte: PETRÁNSKY, Ľ. ml. 1991. Inak po roku, In: Smena, 27.04.1991.

Rozhovor v novinách: PETRÁNSKY, Ľ. ml. 1995. O dobrých a zlých božstvách, rozhovor s M. Hnatom a J. Raškom. In: Sme, 27.06.1995.

Rozhovor v rozhlase: Milan Hnat Numinosum [10 min.]. In: Rádio Lumen, Banská Bystrica : Štúdio STV, 2001. [12.09.2001/o 13:00 hod.]

Rozhlasový program: ZAŤKO, J. 2003. Eva a Milan Hnatovci - Každý inak [45 min.], In: Ars forum. Rádio Regina, 2003. [22.02.2003/o 15:00 hod.]

TV program: BINDAS, T. Telegaléria/Milan Hnat [5 min.]. In: STV 1, Banská Bystrica : STV štúdio, 1994. 

TV program: BINDAS, T. Milan Hnat/Jednohubka 2. [komentár k dielu Milan Hnat, Mentálne cestovanie, 1999, olej na plátne: Juraj Jakubisko] [4 min.]. In: Umelecké jednohubky, STV 1, Banská Bystrica : STV, 2001[17.11.2001].

DVD video a TV program: TVA 2005. Milan Hnat [5 min.]. Bratislava: Štúdio ART 10 s. r. o., TVA 22/2005. TVArt 10/2005.

10.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 

11.

Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

7.6.2018

12.

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

2.2.1 výtvarné umenie

13.

Názov habilitačnej prednášky:

Zviditeľnenie  neviditeľného

14.

Téma habilitačnej práce:

 

15.

Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 

16.

Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

prof. akad. mal. Ľudovít Hološka – profesor pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru klasických výtvarných disciplín na Katedre maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica. 

doc. MgA. Luděk Rathouský – docent pôsobiaci v odbore a vedúci Ateliéru malířství 2. na Fakulte výtvarného umění, VUT Brno.

Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. – teoretička a kritička výtvarného umenia, vedúca kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava

17.

Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

prof. akad. mal. Ivan Csudai – garant študijného programu, profesor pôsobiaci v odbore a vedúci ateliéru na Katedra maliarstva na VŠVU v Bratislave.

Členovia:

doc. MgA. František Kowolowski – docent pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru  malby II. na Katedre malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita, Ostrava.

doc. akad. mal. Róbert Brun – docent pôsobiaci v študijnom odbore, vedúci Ateliéru GPS (grafika-priestor-synergia) na Katedre grafiky, FVU AU B. Bystrica

18.

Oponentské posudky:

Na stiahnutie

19.

Návrh  habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Predseda HK požiadal členov komisie o hlasovanie. Komisia verejne hlasovala s výsledkom: 2 hlasy za, 1 proti, nik sa nezdržal. Na základe týchto skutočností a hlasovania  komisia  konštatovala, že umelecko-pedagogická  činnosť akad. mal. Milana Hnata, ArtD. spĺňa náročné kritériá podľa § 76 odst. 5 a 7  zákona o vysokých školách a spĺňa kritériá na habilitovanie docentov na Vysokej škole výtvarných umení v odbore 2.2.1 Výtvarné umenie. Preto odporúča rektorovi a predsedovi Umeleckej rady VŠVU prof. Stanislavovi Stankocimu, akad. mal. prerokovať na UR VŠVU záver habilitačnej komisie a jej návrh menovať akad. mal. Milana Hnata, ArtD. „docentom“ v odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

20.

Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 

21.

Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 

21.

Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Predseda:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Interní členovia:
prof. Ivan Csudai, akad. mal.
prof. Ladislav Čarný, akad. mal.
doc. Pavel Choma, akad. mal.
prof. Róbert Jančovič, akad. mal.
prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
prof. Ilona Németh, DLA
prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
prof. Júlia Sabová, akad. mal.
prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho
prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

Externí členovia:

prof. Peter Čanecký
– vysokoškolský učiteľ VŠMU Bratislava
– scénograf, kostýmový výtvarník

prof. Daniel Fischer, akad. mal.,
– bývalý vysokoškolský učiteľ VŠVU a renomovaný výtvarník

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
– riaditeľ Ústavu dejín umenia SAV Bratislava

prof. Mgr. Milota Havránková
– renomovaná fotografka
– bývalá vysokoškolská učiteľka VŠVU

Mgr. Gabriel Hushegyi
– riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti                                    

prof. Petr Siegl
– vysokoškolský učiteľ AVU Praha

22.

Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej rady – habilitácia M. HnátPDF, 1.32 MB

23.

Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

Uznesenie č. 6 zo zasadnuti UR VŠVU dňa 21. 11. 2018    

Umelecká rada VŠVU tajným hlasovaním (14 za, nik zdržaný, 4 proti) schválila návrh na menovanie akad. mal. Milana Hnata, ArtD.. docentom v Študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

24.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: 

Habilitačné konanie úspešne ukončené dňa 21. 11. 2018

25. 

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 

26.

Kontaktná adresa:

hnatster@gmail.com