Michal Tornyai

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Michal Tornyai


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. ArtD.


3. Rok narodenia:

1980


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • 1998 – 1999  Unitec — Institute of Technology, Department of Design, Auckland, Nový Zéland
 • 2000 – 2004  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra grafického dizajnu. Bakalárske štúdium
 • 2004 – 2006  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra grafického dizajnu. Magisterské štúdium
 • 2009 – 2016  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie. Doktorandské štúdium
 • 2002 – 2003  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Pedagogické minimum v odbore Výtvarná výchova
 • 2008 StarType 07, Workshop II., Bratislava
 • 2010 TypeTogether — international workshop in tailored typeface design, Cieszyn, (PL)

 


5. Priebeh zamestnaní:

Priebeh zamestnaní — prebiehajúce

 • 2011 –  ...      Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave — aktuálne: funkčný docent, vedúci Katedry vizuálnej komunikácie
 • 2017 –  ...      Freelance grafický a písmový dizajnér, risografický tlačiar

Priebeh zamestnaní — ukončené

 • 2004 – 2009  CD Ogilvy & Mather / Creative Department — art director
 • 2009 – 2017  KAT Graphic Design Studio — konateľ, grafický dizajnér
 • 2012 – 2014  Vysoká škola múzických umení — asistent, ateliér vizuálnych efektov FTF

 


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

Pracovné zaradenie:

 • funkčné miesto docenta — Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave;         od 1. 12. 2021
 • odborný asistent — Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave;         od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2021
 • asistent — Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta;    od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2014
 • výskumný pracovník / výskumník — Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2014

Aktuálna pedagogická činnosť:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave:

Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov:

 1. Prípravný kurz Typo — študijný program: vizuálna komunikácia, stupeň bakalársky, študijný odbor umenie
 2. Typo (3. ročník) — študijný program: vizuálna komunikácia, stupeň bakalársky, študijný odbor umenie
 • (podrobnejší popis náplne je v prílohe č. 11)

Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov:

 1. Písmová tvorba I. — študijný program: vizuálna komunikácia, stupeň bakalársky, študijný odbor umenie
 2. Písmová tvorba II. — študijný program: vizuálna komunikácia, stupeň bakalársky, študijný odbor umenie
 3. Teória písma — študijný program: dizajn, stupeň magisterský, študijný odbor umenie
 • (podrobnejší popis náplne je v prílohe č. 11)

Ďalšia pedagogická činnosť:

 • Okrem pôsobenia vo vyššie spomenutých zabezpečovaných predmetoch moja ďalšia pedagogická činnosť na Katedre vizuálnej komunikácie (KVK) spočíva najmä v konzultovaní individuálnych alebo skupinových zadaní a projektov v ateliéri Typo / Typolab. Ďalej vo vedení či spoluvedení odborných workshopov v rámci ateliéru Typo / Typolab alebo v rámci celej KVK. Ďalej mávam občasné odborné prednášky na škálu tém z oblasti vizuálnej komunikácie (najmä história písma, tvorba písma, typografia, polygrafia, knižný dizajn či kultúrne / sociálne / enviromentálne kontexty vizuálnej komunikácie).

Predchádzajúca pedagogická činnosť:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave:

 1. Počítačové spracovanie obrazu — Photoshop (2014 – 2019); Voliteľný jedno-semestrálny predmet pre všetky katedry zameraný na základy práce so softvérom Adobe Photoshop.
 2. Vektorová grafika — Illustrator (2014 – 2019); Voliteľný jedno-semestrálny predmet pre všetky katedry zameraný na základy práce so softvérom Adobe Illustrator
 3. Základy layoutu — InDesign (2014 – 2019); Voliteľný jedno-semestrálny predmet pre všetky katedry zameraný na základy práce so softvérom Adobe InDesign

Vysoká škola múzických umení v Bratislave:

 1. Teória a tvorba písma — ateliér vizuálnych efektov Filmová a televízna fakulta (2012 – 2014); Odborný predmet vedený pre študentstvo odborov animácie a vizuálnych efektov. Cieľom predmetu bolo základné predstavenie škály tém (základné princípy konštrukcie a fungovania písma, stručné dejiny písma a typografie, praktické cvičenia a konzultácie zadaní) z oblasti tvorby písma a typografie v kontexte ich využitia v projektoch zameraných na animáciu či filmovú tvorbu.

7. Odborné alebo umelecké zameranie:

 • Grafický dizajn / Vizuálna komunikácia / Typografia / Dizajn písma / Knižný dizajn


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Publikované učebnice:

 1. StarType_Príručka tvorby písma; 2010, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ISBN: 978-80-89259-32-8; Odborná spolupráca, preklad a dizajn letteringov, prípadová štúdia: písmo Sacra.
 2. StarType_02 Príručka tvorby písma; 2018, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ISBN: 978-80-8189-022-2; Odborná spolupráca, úprava dizajnu a layoutu publikácie, dizajn skicára písma.

 


9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

Zaradenie diela do významných národných zbierok:

Autorské grafiky pre projekt Čierne diery v zbierkach Slovenskej národnej galérie:

 1. Figaro v Trnave, risografia; 2017, Čierne diery, Bratislava
 2. Kamzík, risografia; 2018, Čierne diery, Bratislava
 3. Palma, risografia; 2018, Čierne diery, Bratislava
 4. Mestské parné kúpele v Trnave, risografia; 2018, Čierne diery, Bratislava
 5. Medený hámor, risografia; 2018, Čierne diery, Bratislava
 6. Právnicka fakulta v Trnave, risografia; 2018, Čierne diery, Bratislava
 7. Nová synagóga v Žiline, risografia; 2018, Čierne diery, Bratislava
 8. Manifest, risografia; (autorka textu: Alexandra Kusá) 2021, Čierne diery, Bratislava

Publikácie (autorský knižný dizajn) Čiernych dier v zbierke Slovenského múzea dizajnu:

 1. Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska; 2018, Čierne diery, Bratislava
 2. Čierne diery #4, Železničné vodojemy Slovenska; 2019, Čierne diery, Bratislava
 3. Čierne diery: Stratená Bratislava; 2019, Čierne diery, Bratislava
 4. Sochy Piešťan: Mesto ako galéria; 2020, Čierne diery, Bratislava
 5. Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska 2; 2021, Čierne diery, Bratislava

Vzorníky autorských písiem v zbierke Slovenského múzea dizajnu:

 1. tlačený vzorník písmového systému DIERY; 2019
 2. tlačený vzorník písma Hanka; 2019
 3. tlačený vzorník variabilného písma Socha; 2021
 4. tlačený vzorník variabilného písma Grunt; 2021

Recenzie na umelecké diela a umelecké výkony v medzinárodnej tlači:

 1. Čierne diery, People of Print; 15. 4. 2021, online ( https://www.peopleofprint.com/collective/cierne-diery/ )

Recenzie na umelecké diela a umelecké výkony v národnej tlači:

 1. Michaela Paštéková: Michal Tornyai, Nenad Branković, Sound of face / Face of sound, VŠVU up/to/date; 2009, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, ISBN: 978-80-89259-27-4 — str.: 20 – 27
 2. Michal Tornyai: Návrhy v súťaži o nové logo SCD; Čierna skrinka / The Black Box, 2011, Forward Marketing Events, Bratislava, ISBN: 978-80-969479-1-5 — str.: nečíslované
 3. Fonts SK: Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku;  2018, SCD / Samuel Čarnoký, Bratislava / Košice, ISBN: 978-80-970173-9-2 — str.: 375 – 376 (rozhovor)
 4. Peter Pozník: Forgetting history is the way to no future; 2020, Critical Daily (criticaldaily.org), online: https://criticaldaily.org/index.php?project=322
 5. Stratená Bratislava, Čierne diery; 2020, Fedrigoni Magazine F2, — str.: 36 – 41
 6. ..
  1. Martin Lipták: Čaro nechceného. — v knihe Čierne diery: 189 grafík; 2020, Čierne diery, Bratislava, ISBN: 978-80-973550-0-5 — str.: 13 – 18
  2. Nina Gažovičová: Mať alebo byť? Slovensko vo veku risografickej reprodukcie. — v knihe Čierne diery: 189 grafík; 2020, Čierne diery, Bratislava, ISBN: 978-80-973550-0-5 — str.: 21 – 25
 7. Lucia Ležovičová: Fenomén Čiernych dier: Na ich grafiky čakajú davy. Sú beznádejne vypredané; 2. 2. 2020, HN Klutúra, online:
 8. Jana Alexová: Zabudnuté pamiatky premenili na umelecké diela. Grafiky Čiernych dier sú fenoménom; 7. 2. 2020, SME Klutúra, online: https://kultura.sme.sk/c/22320614/v-realite-su-slovenske-pamiatky-zburane-alebo-sa-rozpadavaju-no-na-papieri-ich-chce-kazdy.html
 9. Gabriela Ondrišáková: Ako vyzerá dobrý knižný dizajn?; 19. 1. 2021, Denník N Kultúra, online: https://dennikn.sk/2231910/ako-vyzera-dobry-knizny-dizajn/
 10. Patrik Garaj: Ponor do Čiernych dier: Objaviť zabudnuté, nadchnúť ľudí, predať umenie, zachrániť pamiatky; 21. 10. 2022, Denník N Kultúra, online: https://dennikn.sk/3068770/ponor-do-ciernych-dier-objavit-zabudnute-nadchnut-ludi-predat-umenie-zachranit-pamiatky/

Citácie umeleckých diel a umeleckých výkonov v medzinárodných publikáciách a tlači:

 1. Trienále plagátu Trnava 2003; 2003, Galéria Jána Koniarka, Trnava, ISBN: 978-80-85132-40-0, katalóg, — str.: 145 (uverjnenie plagátu)
 2. 21. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2004, katalóg, uverjnenie písma?, — str.: (je v kniznici VSVU - pozri)
 3. Balušíková / Záruba: We Want You To Love Type; 2005, Typotheque / Alba Design Press, The Hague / Praha,
  ISBN: 978-90-809483-1-4 — str.: 27 (uverejnenie experimentálneho písma ThreeFont) str.: 31 spomenutie v texte
 4. Pavel Noga: Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií; 2015, Masarykova univerzita, Brno, ISBN: 978-80-210-8063-8 — str.: 75 (uverejnenie diela: TYPOPLA–KAT)
 5. Yearbook of type 2021 / 22; 2021, Slanted Publishers UG, Karlsruhe, Nemecko, ISBN: 978-3-948440-24-4
  — str.: 108 – 109, 356 – 357 (uverejnenie písmových systémov Diery a Socha)
 6. Yearbook of type 2022 / 23; 2022, Slanted Publishers UG, Karlsruhe, Nemecko, ISBN: 978-3-948440-41-1; — str.: 214 – 215 (uverejnenie písma Grunt)

Citácie umeleckých diel a umeleckých výkonov v národných publikáciách a tlači:

 1. Designum 6 – 2006; ročník XII; 2006, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, ISSN: 1335-034X — str.: 78 – 79 (uverejnenie diela: písmová rodina Empirik)
 2. StarType_Príručka tvorby písma; 2010, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ISBN: 978-80-89259-32-8 — str.: 77 – 86 (uverejnenie diela: písmová rodina Sacra)
 3. Graficky dizajn nie!; 2010, Katedra vizuálnej komunikácie / Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, ISBN: 978-80-89259-39-7 — str.: nečíslované (uverejnenie diela)
 4. Typografia a dizajn písma na Slovensku, Začalo sa to Cyrilom a Metodom; 2013, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / Slovart, Bratislava, ISBN: 978-80-89259-75-5 — str.: 272, 273, 278, 279, 297, 298, 301, 304, 335, 369
 5. Fonts SK: Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku; 2018, SCD / Samuel Čarnoký, Bratislava / Košice, ISBN: 978-80-970173-9-2 — str.: 121, 126, 167, 168, 169, 196 (uverejnenie diel)
 6. Čierne diery: 189 grafík; 2020, Čierne diery, Bratislava, ISBN: 978-80-973550-0-5 — str.: 85, 108, 113, 115, 118, 132, 134 (uverejnene diela: grafiky Čierne diery)
 7. Designum 3/2020; 2020, SCD, Bratislava, ISBN: 9771335034008-03 — str.: 86 – 87 (písmo čisla: DIERY a Socha)
 8. NCD 2020 vyhlásila ocenených; 16. 12. 2020 Arttalk.cz, online: https://artalk.cz/2020/12/16/narodna-cena-za-dizajn-2020-vyhlasila-ocenenych/
 9. Ondrišáková, Gabriela: Súčasný slovenský knižný dizajn v Slovenskom múzeu dizajnu, in: Designum 1/2022, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, ISBN: 9771335034008-01 — str.: 38 – 47 (text + uverejnenie diela)

Odborné ohlasy v masmédiách globálnych:

 • 1a    Risomat  — étapes: 233; 2016, Paríž, FR, ISBN: 979-1092227239 — str.: 157
 • 1b    Risomat — Risomania – The new spirit of printing; 2017, niggli Verlag, Salenstein, Švajčiarsko, ISBN: 978-3-7212-0966-2 — str.: 136 (výtlačky),199 (text), 229 (výtlačok, vzorník, dizajn MT)

Odborné ohlasy v masmédiách lokálnych:

 1. Fonts SK: Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku; 2018, SCD / Samuel Čarnoký, Bratislava / Košice, ISBN: 978-80-970173-9-2 — str.: 36 – 38
 2. Nikola Oravcová: Risomat;  2019, Fedrigoni Magazine F, článok,  — str.: 66 – 76
 3. Čierne Diery: 189 grafík s MARTINOM LIPTÁKOM a MICHALOM TORNYAIOM, podcast PREDANÉ; 30.1.2020, Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava — online: https://podcasts.apple.com/sk/podcast/%C4%8Dierne-diery-189-graf%C3%ADk-s-martinom-lipt%C3%A1kom-a/id1489946454?i=1000464147371 / https://podcasters.spotify.com/pod/show/predane/episodes/ierne-Diery-189-grafk-s-MARTINOM-LIPTKOM-a-MICHALOM-TORNYAIOM-eahk1g
 4. Katarína Trnovská: Čierne diery: Ako trafiť všetky klince jednou ranou; 2020, Flash Art CS #56, ISSN: 1336-9644, článok  — str.: 10 – 11 / online: https://flashart.cz/2023/02/01/cierne-diery-ako-trafit-vsetky-klince-jednou-ranou/
 5. Ondrej Jób a Michal Tornyai, KLUB DIZAJNU; 2021, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava — podcast a video, online: https://youtu.be/Pg7pk6ybgOc
 6. ARTTALK na tému: Čierne diery - Od popularizácie pamiatok k ich oživeniu; 10. 12. 2021 — online: https://www.facebook.com/DOT.ContemporaryArtGallery/videos/1240787499762388
 7. Barbora Krejčová: Michal Tornyai: Pri tvorbe kníh si rád kladiem výzvy; in: Designum 1/2022, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, ISBN: 9771335034008-01, — str.: 20 – 29 (rozhovor + uverejnenie diel)

Iné ohlasy:

 1. Michal Tornyai o typografii a výstave Dejiny tvorby písma na Slovensku, FOKUS; 3. 7. 2014, rádio Devín, Bratislava, online: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1275/832
 2. Risomat: stroj s umeleckým rukopisom; 2018, ArtAttack, online: https://www.artattack.sk/11/risomat-stroj-s-umeleckym-rukopisom/
 3. Triaška&Čejka_FM, rozhovor v rádiu; 9.10.2019, Rádio_FM, Bratislava — online: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1474/1209454
 4. Všetko o Čiernych dierach a ich risomate (video); 29. 12. 2019, SME — online: https://video.sme.sk/c/22292233/cierne-diery-risomat-a-grafiky-video.html
 5. Martina Jurinová: Čierne diery vypredali ďalšiu knihu a ich grafiky smerujú na aukciu. Výťažok pôjde na oživenie kaštieľa v Jelšave; 23. 1. 2020, Forbes Slovensko — online: https://www.forbes.sk/cierne-diery-grafiky-kniha-aukcia/
 6. Lívia Štokingerová: Čierne diery: Ľudia by sa mali viac zaujímať o okolie a históriu bez národniarskych pohnútok;
  9. 2. 2020, NOIZZ — online: (web archive: https://web.archive.org/web/20210305063608/https://noizz.aktuality.sk/big-stories/cierne-diery-rozhovor/m158d3g) - ulozene ako pdf
 7. Pozrite si najlepšie knihy, online projekty či kampane, ktoré postúpili do finále a na výstavu Národnej ceny za dizajn; 11. 11. 2020, Denník N — online: https://dennikn.sk/2137326/pozrite-si-najlepsie-knihy-online-projekty-ci-kampane-ktore-postupili-do-finale-a-na-vystavu-narodnej-ceny-za-dizajn/
 8. Mayer Kitti: The city as a gallery | Čierne diery; 28. 3. 2021, Hype&Hyper — online: https://hypeandhyper.com/the-city-as-a-gallery-cierne-diery/
 9. Alžbeta Pňačeková: Typograf a grafický dizajnér Michal Tornyai: Najlepšie písmo je také, ktoré nevidíte; 4. 3. 2022, HN Magazín — online: https://hnonline.sk/style/osobnosti/22987230-typograf-a-graficky-dizajner-michal-tornyai-najlepsie-pismo-je-take-ktore-nevidite
 10. Speed Date / MICHAL TORNYAI, grafický dizajnér, dizajnér písma a pedagóg; MAG D A, 22. 12. 2022,
  online: https://magdamag.sk/2022/12/22/speed-date-michal-tornyai-graficky-dizajner-dizajner-pisma-a-pedagog/
 11. Nočná pyramída — hosť: Michal Tornyai; RTVS, 15. 2. 2023, online: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11436/2000140

Národné ocenenia:

 1. Výročné ceny Spoluk architektov Slovenska, 2019 — Cena profesora Martina Kusého — v kategórii popularizácie a propagácie architektúry — Čierne diery za publikáciu Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska, 2018. (Ocenenie získané spolu s OZ Čierne diery)
 2. Cena nadácie Tatrabanky za umenie 2019, v kategórii Mladý tvorca — dizajn — ocenenie za publikáciu: Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska, 2018. (Ocenenie získané spolu s Danielou Olejníkovou, Martinom Liptákom, Andrejom Sarvašom a Miroslavom Beňákom)
 3. Národná cena za komunikačný dizajn 2020, v kategórii knižný dizajn — ocenenie za publikácie: Čierne diery: Technické pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska, 2018; Stratená Bratislava, 2019; Čierne diery #4: Železničné vodojemy Slovenska, 2019.
 4. Národná cena za komunikačný dizajn 2022, v kategórii knižný dizajn — ocenenie za dizajn knižnej edície ExEdícia, KK Balaga, 2021. (ocenenie získané spolu s Palom Bálikom)
 5. Národná cena za komunikačný dizajn 2022, Cena pre osobnosti dizajnu – Etablovaný dizajnér.
 6. Národná cena za komunikačný dizajn 2022, Cena za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu. (Ocenenie získané ako súčasť OZ Čierne diery)
 7. Výročné ceny Spoluk architektov Slovenska, 2022 — Cena profesora Martina Kusého — v kategórii popularizácie a propagácie architektúry — Čierne diery za publikáciu Čierne diery 2: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska, 2021. (Ocenenie získané spolu s OZ Čierne diery)
 8. Najkrajšie knihy Slovenska 2023 — víťazná kolekcia 10 kníh — publikácia DYM: V tomto meste sa tak dobre túži po iných (2023)

 


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 • Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

 • 30.5.2024

12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

 • Dizajn

13. Názov habilitačnej prednášky:

 • Formovanie písmom

14. Téma habilitačnej práce:

ABC Michal Tornyai 2000 — 2024; Tézy habilitačnej prednášky:

 1. Tvorba písma je zručnosť
  1. Tvorba písma nie je len profesia alebo remeslo, ale je to zručnosť. Zručnosť, ktorá sa pohybuje v škále od (napríklad) drobných úprav svetelnosti dvoch znakov až po vytvorenie komplexnej písmovej rodiny. Keď sa na tvorbu písma pozeráme ako na zručnosť, tak prestáva byť uzavretou špecializáciou, ale stáva sa prístupnou pre široké spektrum tvorkýň a tvorcov.
 2. Písmo je materiál
  1. Písmo je materiál, nie nástroj. Materiál, ktorý je možné formovať, spracovávať či meniť. Tento pohľad na písmo otvára priestor pre skúmanie a posúvanie formálnych a obsahových parametrov písma, ktoré sú často zviazané konvenciami a pravidlami typografie. Materiálový prístup dáva možnosť dynamicky modifikovať tvaroslovie písma a prispôsobovať ho konkrétnym potrebám a kontextom.
 3. Písmo nasleduje kontext
  1. Písmo (vizuálna komunikácia všeobecne) existuje v kontextoch, ktoré ovplyvňujú jeho význam a formu. Prehodnotenie konvencií a pravidiel typografie, vzhľadom na meniace sa kultúrno-spoločenské kontexty a technologické možnosti, umožňuje flexibilnejšie a relevantnejšie využitie písma v komunikačných procesoch.

15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

-


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

-


17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predsedníčka:

-

Členovia:

-


18. Oponentské posudky:


19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

 


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

-

Externí členovia

-


23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

-


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

-


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

-


27. Kontaktná adresa: