Marián Laššák

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Marián Laššák


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. art. Ing. ArtD.


3. Rok narodenia:

1979


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

Vysokoškolské vzdelanie: 1. 2. a 3. stupeň

Pedagogické minimum


5. Priebeh zamestnaní:

2018 – súčasnosť, VŠVU v Bratislave, odborný asistent

2005 – súčasnosť, dizajnér (živnosť)

2015 – 2018, VŠVU v Bratislave, asistent

2014 – 2015, SUŠ Podebradová, Ostrava, stredoškolský učiteľ

2013, Muller Van Tol Studio, Amsterdam, Holandsko, dizajnér

2009 – 2010, Technická univerzita vo Zvolene, Katedra dizajnu nábytku a interiéru, odborný asistent

2007 – 2011, Comunistar design studio, Bratislava, dizajnér

2005 – 2007, I Van Jarina, Ateliér architektúry a dizajnu, Bratislava, dizajnér

2004 – 2005, Alnus, Bratislava, dizajnér


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

VŠVU v Bratislave, Katedra dizajnu (odborný asistent) 1. 9. 2018 – doposiaľ

 • Ateliér experimentálneho dizajnu doc. Mgr. Art. Sylvia Jokelová 01.9.2019 / doposiaľ
 • predmety: Dizajn, kontext, spoločnosť a Dizajn, kontext, súčasnosť 01.9.2016 / doposiaľ
 • Prípravný kurz dizajnu 01.9.2018 / doposiaľ
 • Ateliér Art dizajn prof. František Burian, akad. soch 01.09.2018 / 30.8.2019

VŠVU v Bratislave, Katedra dizajnu (asistent) 1. 9. 2015 – 30. 8. 2018

 • Ateliér Art dizajn prof. František Burian, akad. soch 1. 9. 2015 – 30. 8. 2018
 • predmety: Dizajn, kontext, spoločnosť a Dizajn, kontext, súčasnosť 1. 9. 2016 – 30. 8. 2018

Technická univerzita vo Zvolene, Katedra nábytku a interiéru (odborný asistent) 1. 11. 2008 – 31. 8. 2010

 • Ateliér navrhovania

7. Odborné alebo umelecké zameranie:

Dizajn


8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

 • 1. KOLESÁR, Zdeno – LAŠŠÁK, Marián. 2017 Art dizajn, František Burian a študenti, Slovart, ISBN 978-80-556-2741-0

9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

 • 1. KLIMÁČKOVÁ, Silvia. 2011. Comunistar Designers. In Designum. roč. XVII, č. 1, s. 14-17.
 • 2. KOLESÁR, Zdeno. 2017. Nerád otravujem. In Designum. roč. XXVIII, č. 1, s. 4-9.
 • 3. NEPŠINSKÁ, Mária. 2008. Comunistar Designers. In Designum. roč. XIV, č. 5, s. 20-24.
 • 4. HUSTÁ, Ľubica. 2005. Zaujímajú ma skutočné potreby. In Designum. (ročník neuvedený), č. 5, s. 2-3.
 • 5. BÁRDOVÁ, Silvia. 2021. K otázkam o dizajne. In Designum. roč. XXVII, č. 3, s. 4-13.
 • 6. FARKAŠOVÁ, Elena - PETRANSKÝ, Ľudovít. 2021. DESIGN, Teória a metodológia I. Zvolen: TUZVO, 2021. s. 95. ISBN 978-80-228-3219-9.
 • 7. FARKAŠOVÁ, Elena - PETRANSKÝ, Ľudovít. 2021. DESIGN, Teória a metodológia II. Zvolen: TUZVO, 021. s. 90, 95, ISBN 978-80-228-3243-4.
 • 8. POSPÍŠILOVÁ, Mária. 2018. Emocionálny rozmer v interiéry. In R.U.D. (ročník neuvedený), č.2, s. 34-37.
 • 9. redakcia. 2013. In Ročenka Slovenskej Národnej Galérie v Bratislave 2012-2013, Bratislava: SNG, 2013. s. 165-166, ISBN 978-80-8059-3.
 • 10. UHRÍN, Tibor. 2012. Drevo, dizajn a tradícia. Bratislava: UĽUV. 2012. s. 12-13, ISBN 978-80-88852-974.
 • 11. redakcia. 2011. Anketa. In Designum. roč. XVII, č. 2, s. 22-25.
 • 12. redakcia. 2010. Anketa. In Designum. roč. XVI, č. 2, s. 8-13.
 • 13. ČÚZIOVÁ, Silvia. 2009. Last level, výstava doktorandov VŠVU. In Ročenka, Galéria Médium. (ročník neuvedený), s. 32-35.
 • 14. KOLESÁR, Zdeno. 2009. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: SCD. 2009. s.225, ISBN 978-80-970173-1.
 • 15. redakcia. 2008. Comunistar + Dizajn s úsmevom. In Designum. roč. XIV, č. 4, s. 63.
 • 16. HUSTÁ, Ľubica. 2008. Byť, či nebyť...dizajnérom. In TYPO. (ročník neuvedený), č.34, s. 81-83.
 • 17. PEKÁROVÁ, Adriena. 2004. Dekor a dizajn. In R.U.D. (ročník neuvedený), č.3, s. 11-13.
 • 18. Streda, 9. 9. 2020, Triaška and Čejka FM, Relácia moderátorskej dvojice. dostupné na internete:  https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1474/1411834
 • 19. BARÉNIY, Peter. 2019. Sondy. [online], in Art you can eat, [ cit. 2022-1-28 ]. dostupné na internete: https://artyoucaneat.sk/marian-lassak-sondy/
 • 20. WALTER, Alexander. 2018. How emerging designers find inspiration in socialist era brutalist architecture, [online], in Archinect [ cit. 2022-1-28 ]. Dostupné na internete: https://archinect.com/ news/article/150086765/how-emergingdesignersfind-inspiration-in-socialist-era-brutalistarchitecture
 • 21. KOVÁŘOVÁ, Danica. 2017. Trofeje. In Dolcevita, č.07 / 08, s. 28.
 • 22. redakcia. 2017. London design fair. In Objekt, č. 36,s. 107.
 • 23. HUSTÁ, Ľubica. 2017. MARIÁN LAŠŠÁK – Kolekcia svietidiel Denník každodennosti. [online], in Magda, [ cit. 2022-1-28 ]. Dostupné na internete: http://magdamag.sk/2017/10/05/new-workmarian-lassak-kolekcia-dennik-kazdodennosti-2/
 • 24. redakcia. 2016. Prichádza do vášho domu. In Metro, č. 54, s. 9.
 • 25. MASLOVA, Daria. 2016. Nabytok ako panelak[online], in AD magazine, [ cit. 2022-1-28 ]. Dostupné na internete: https://www.admagazine.ru/design/mebel-v-vide-panelnyh-domov
 • 26. GELETOVÁ, Alexandra. 2016. Slovenské design štúdio prišlo s nábytkom, ktorý vyčaruje malé budovy uprostred vašej domácnosti, [online], in Interez, [ cit. 2022-1-28 ]. Dostupné na internete: https://www.interez.sk/slovenske-design-studioprislo-nabytkom-ktory-vycaruje-male-budovyuprostred-vasej-domacnosti/
 • 27. WOKAN, Bartosz. 2016. Sklad Nebudowalny. In Zawód : Architekt, č. 49, s. 126.
 • 28. JANCARIK, Paula. 2016. Panelákoviny. [online], in Pordego, [ cit. 2022-1-28 ]. Dostupné na internete: https://pordego.wordpress.com/2016/03/14/panelakoviny/
 • 29. LIMA, 2016. Este mueble prueba que las apariencias engañan. [online], in El comercio, [ cit. 2022-1-28 ]. Dostupné na internete: https://elcomercio.pe/casay-mas/ideas-y-diseno/mueble-prueba-aparienciasenganan-167313-noticia/
 • 30. redakcia. 2015. Nábytok s pointou. In Nový čas bývanie, č. september, s. 6.
 • 31. redakcia. 2014. Revolutionary designs from central europe. In Visegrad insight, č. 6, s. 119.
 • 32. AUGUSTIN, Erik. 2012. Na zemiaky. In Atrium, č.september / október, s. 102.
 • 33. redakcia. 2012. Nezávislý od trendov. In Trendy bývanie, č. 5, s. 110-115.
 • 34. redakcia. 2012. Mladá krev. In Doma-Mladá fronta dnes, č. 44, s. 10.
 • 35. redakcia. 2011. Dizajnvíkend otvára Pisztoryho palác. Staromestské noviny, roč. 3, č. 7, s. 107.
 • 36. redakcia. 2010. Barcode. In BHMADECO, č. 37, s.50.
 • 37. redakcia. 2009. Všade dobre, doma najlepšie. In Atrium, č. marec / apríl, s. 10.
 • 38. CHAPPOVA, Jana. 2009. Kultúrne leto ponúka aj výstavu dizajnu. In In Ba, č. 7-8, s. 13-13.
 • 39. BÚCI, Ignes. 2009. S vtipom a eleganciou. In Pekné bývanie, č. 1, s. 82-83.
 • 40. káčiková, Lucia. 2009. Kam chodíme: Last Level. [online], in SME kultúra, [ cit. 2022-1-28 ]. Dostupné na internete: https://kultura.sme.sk/c/4988405/ kam-chodime-last-level.html
 • 41. TARNÓCIOVÁ, Bronislava. 2008. Splnené sny. In H.O.M.i.E , č. 10, s. 44-53.
 • 42. ALEXY, Elena. 2008. Suverénne autority. In Atrium, č. júl / august, s. 136.
 • 43. KRÁL, Tomáš. 2008. Make some noise! In Inspire, č. 46 / 47, s. 74.
 • 44. GALVAIO, Joao. 2008. Maio e o mes para. In Interiores, č. 86, s. 107.
 • 45. OBUCHOVÁ, Saša. 2007. Mária Štraneková, Navrhujem šaty pekné na druhý pohľad. In Sme ženy, č. 11, s. 8-13.
 • 46. redakcia. 2007. Comunistar. In Eslite reader, č. 81, s.24.
 • 47. MALINAUSKO, Jono. 2007. Parkizeminaj. In NAMAR Ir aš, č. 11, s. 28.
 • 48. redakcia. 2005. Promosedia international design competition. In Chairs, č. 2, s. 11.
 • 49. redakcia. 2005. Predstavujeme dizajn. In TV oko, č.41, s. 17.

10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

Nevyžaduje sa


11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

7. 2. 2022


12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

Umenie (špecializácia Dizajn)


13. Názov habilitačnej prednášky:

Pod povrchom každodennosti


14. Téma habilitačnej práce:

tézy


15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

 


16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Oponenti:

 • Prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. – dizajnér – tzv. remeselný dizajn, pôsobí na Katedre dizajnu Fakulty umení technickej univerzity v Košiciach, dekan fakulty
 • Prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. – historik a teoretik dizajnu, pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave.
 • Mgr. Ľubica Hustá – historička umenia so špecializáciou na úžitkové umenie a dizajn, riaditeľka medzinárodného festivalu Design Week v Bratislave.

17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

Predseda:

 • Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.  – garant študijného programu Dizajn vo všetkých troch stupňoch štúdia, profesor v študijnom odbore Umenie, vedúci Ateliéru Transport Dizajn, člen Katedry dizajnu VŠVU.

Členovia:

 • Prof. Peter Paliatka, akad. soch.  – dizajnér, sochár a pedagóg pôsobiaci na Fakulte dizajnu a architektúry STU.
 • Prof. Ivan Petelen, akad. soch. – dizajnér, architekt a pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu STU a na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.

18. Oponentské posudky:

Na stiahnutie


19. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:

Na stiahnutie

Záznam zo zasadnutia habilitačnj komisie – M. LaššákPDF, 717 KB


20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

Uznesenie č. 4 zo zápisu UR č. 2/2022: členovia UR VŠVU tajným hlasovaním (17 za, nik proti, nik zdržaný)  odsúhlasili udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“ habilitantovi Mgr. art. Ing. Mariánovi Laššákovi, ArtD. v odbore habilitačného konania Umenie so špecializáciou Dizajn.


21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 


22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

Interní členovia

 • Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
 • Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 • Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
 • Prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
 • Doc. Pavol Choma, akad. mal.
 • Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
 • Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
 • Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
 • Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
 • Prof. Boris Kvasnica, akad. mal.
 • Prpf. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
 • Prof. Júlia Sabová, akad. mal.
 • Prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
 • Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Externí členovia

 • Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD. – Vedúca Oddelenia architektúry na Historickom ústave SAV a profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave
 • Prof. M.A. Jan Němeček – VŠUP Praha, Ateliér Produktového dizajnu, člen dizajnérskej skupiny Olgoj Chorchoj
 • Prof. DLA Ilona Németh    
 • doc. MgA Adam Pokorný, PhD. – AVU Praha, Ateliér  reštaurovania výtvarných diel maliarskych  a polychrómovaných plastík
 • Prof. Rudolf Sikora – Bývalý profesor VŠVU, medzinárodne etablovaný autor konceptuálneho umenia
 • Doc. MgA. Tomáš Vaněk – Rektor AVU Praha, Ateliér intermediálnej tvorby III.

23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Na stiahnutie

Prezenčná listina umeleckej radyPDF, 475 KB


24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

 


25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Habilitačné konanie uspešne ukončené dňa 20. 4. 2022


26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

 


27. Kontaktná adresa:

lassak@vsvu.sk