Jana Kapelová

Informácie o habilitačnom konaní

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

Jana Kapelová


2. Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti:

Mgr. et Mgr. art, ArtD.


3. Rok narodenia:

1982


4. Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvované ďalšie vzdelávanie:

 • 2009 – 2013 - doktorandské štúdium,
  • Vysoká škola výtvarných umení, Ateliér videa a multimediálnej tvorby Anny Daučíkovej
 • 2004 – 2006 - magisterské štúdium,
  • Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Ateliér intermédií Miroslava Nicza
 • 2005 - 2006 - študijný pobyt,
  • Akadémia výtvarných umení v Prahe, Ateliér konceptuálnej tvorby Miloša Šejna
 • 2000 – 2004 - magisterské štúdium,
  • Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 


5. Priebeh zamestnaní:

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  • 2019 – súčasnosť - vedúca Ateliéru intermédií
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  • 2017 – 2019 - vedúca Galérie MEDIUM
 • Rodičovská starostlivosť
  • 2015 – 2017
 • Akademie výtvarných umění v Prahe
  • 2011 – 2015 - odborná asistentka v Ateliéri nových médií II.
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  • 2009 – 2013 - doktorandské štúdium
 • Artyčok.TV
  • 2009 – 2015 - redaktorka
  • 2011 – 2014 - koordinátorka
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  • 2009 - odborná zamestnankyňa (praktická pomoc študentom pri editácii videí)
 • TV SME
  • 2008 – 2009 - spoluautorka relácie (s Omarom Mirzom) o súčasnom umení Hore bez
 • TV Ružinov
  • 2008 - kameramanka
 • MČ-Staré Mesto Bratislava, Oddelenie kultúry
  • 2008 - kultúrna referentka

 


6. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):

 • 9/2019  – súčasnosť - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, vedenie Ateliéru intermédií
 • 10/2011 – 4/2015 - Akademie výtvarných umění v Prahe, odborná asistentka v Ateliéri nových médií II.
 • 9/2009 – 1/201 -, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorandské štúdium
  • výuka predmetu: Základy strihu a editovanie audiovizuálneho diela

 


7. Odborné alebo umelecké zameranie:

 • Voľné výtvarné umenie, intermédiá, videoart, performance, inštalácia

8. Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie /napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z./ a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti: 1. premiérové zverejnenie závažného umelecké diela väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 2. premiérové zverejnenie závažného umelecké výkonu väčšieho alebo menšieho rozsahu na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii; 3. monografia; 4. učebnica; 5. skriptá

Umelecká činnosť (výber):

 • Radosť, 2023, video, 23min, séria objektov
  • 2023 Zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín, CZ
  • 2023 Rotující štěstí, Galerie 35m2, Praha, CZ
  • 2023 Radosť, Galéria Jána Koniarka, Synagóga - centrum súčasného umenia, Trnava
 • Paradox akvária, 2018, performatívna prednáška, video, 13:32min
  • 2023 Kořínky míří dolů, rostlinka vstoupá vzhůru, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem, CZ
  • 2021 HEIHO, České centrum, Viedeň, AT
  • 2019 Skryté kurikulum, tranzit.sk, Bratislava
  • 2018 Paradox akvária, etc. gallery, Praha, CZ
 • Nylónové súvislosti, 2017, video, 15:52
  • 2023 Chléb náš vezdejší, Galerie Cella, Opava, CZ
  • 2022 Snívanie o múzeu, Východoslovenská galéria, Košice
  • 2020 Absence ve Videoarchivu: Neoliberální stachanovci, Ponrepo, Praha, CZ
  • 2019 The Collective Brain, Art Lab Gnesta, Gnesta, SVE
  • 2017 Kolektívna zbierka, tranzit.sk, Bratislava
  • 2018 Podmínky nemožnosti IV - Němá promluva, Galerie Kurzor, Praha, CZ
  • 2018 Art Is Work, Galéria Krokus, Bratislava
  • 2017 Feminist (Art) Institution - Nylonové súvislosti, tranzit.cz, Praha, CZ
  • 2017 Nylonové súvislosti, Ciachovňa Arzenal, Žilina
 • Nie my žijeme v tomto priestore, ale tento priestor žije v nás, 2013-2014, video, 3:10 min
  • 2017 Experience of The Bucket Riders, Arkipel, Jakarta, ID
  • 2016 OKRENUTO / REVERSED, Muzej savremene umetnos/, Novi Sad, SRB
  • 2015  The production of too many useful things results in too many useless people, Studió Galéria, Budapest, HU
  • 2014 Potreba praxe, tranzit dielne, Bratislava
 • Voľný pracovný čas, 2011-2013, autorský výskum, séria objektov a textov, katalóg
  • 2020 Skupinová terapia, SNG - Schaubmarov mlyn, Pezinok
  • 2016 Once More, with Feeling, EFA Project Space, New York, USA
  • 2015 Families Of Objects II., Abrons Art Center, New York, USA
  • 2015 Families Of Objects I., Random Institute Zurich, CH
  • 2014 Kdo na moje místo, Plato, Ostrava, CZ
  • 2013 Praguebiennale VI., Nákladové nádraží Žižkov, Praha, CZ
  • 2013 Podozrivý voľný čas, Open gallery, Bratislava
  • 2013 Essl Art Award CEE 2013, Galéria Medium, Bratislava
  • 2012 The Real Emotions, Muzeul Naţional de Artă Cluj, RO
  • 2012 Voľný pracovný čas, Galerie u dobrýho pastíře, Brno, CZ

 

Publikačná činnosť:

 • Texty (výber):
  • Kapelová, Jana. Kunsthalle: Cui bono? In Artalk [online]. 15/3/2024 Dostupné na internete: https://artalk.info/news/kunsthalle-cui-bono-1
  • mesačník Kapitál, #10 Umelecké školstvo, Zostavovateľ: Jana Kapelová, Michaela Paštéková. Bratislava, Slovensko: Kapitál [10/2013]. [36 s.]. ISSN 2585-7851
  • Kapelová, Jana. Keď nehoríš, nemôžeš zapáliť. In Kapitál [online]. 17/10/2023 Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/ked-nehoris-nemozes-zapalit/
  • Kapelová, Jana. Niektoré veci sa pre výčitky ťažko píšu. In Kapitál, 4/2019, ročník 3. ISSN 2585-7851, s. 15, [online]. 11/04/2019 Dostupné aj online: https://kapital-noviny.sk/niektore-veci-sa-pre-vycitky-tazko-pisu/
  • Kapelová, Jana. Kunsthalle na dosah. In Artalk [online]. 26/4/2019 Dostupné na internete: https://artalk.info/news/kunsthalle-na-dosah
  • Kapelová, Jana. Kuloárny rozhovor troch galérií o svojom zúfalom stave. In Artalk [online]. 6/11/2018 Dostupné na internete: https://artalk.info/news/kuloarny-rozhovor-troch-galerii-o-svojom-zufalom-stave
  • publikácia Close-up: Post-transition writings, Zostavovateľ: Vjera Borozan, Tereza Jindrová, Jana Kapelová, Miloš Miletić, Mirjana Radovanović, Borbála Szalai, Raluca Voinea. Praha, Česká republika : Artyčok TV, Akademie výtvarných umění v Prahe, [2014]. [167 s.]. ISBN 978-80-87108-49-9
  • Kapelová, Jana. Návod na použití umělecké scény II. In a2larm.cz [online]. 4/12/2014 Dostupné na internete: https://a2larm.cz/2014/12/navod-na-pouziti-umelecke-sceny-ii/
  • Kapelová, Jana. Legenda Domu umenia. In artalk.cz [online]. 2/5/2014 Dostupné na internete: https://artalk.info/news/legenda-domu-umenia-kunsthalle-bratislava
  • Kapelová, Jana. Niekoľko bodov, In Profil, 3/2013, ISSN 1335-9770, s. 58-59
  • autorský katalóg Voľný pracovný čas. Zostavovateľ: Jana Kapelová. Bratislava, Slovensko, [2012]. [149 s.]. ISBN 978-80-971768-2-2
  • katalóg Medzicentrum. Zostavovateľ: Jana Kapelová a Ján Viazanička. Bratislava, Slovensko, [2010]. [30 s.]. ISBN 978-80970464-9-1.
  • Kapelová, Jana. Arteskorta. In FlashArt, ISSN 1336-9644, 2010, roč. 4, č. 15, s. 10
  • Kapelová, Jana. Project Room 14. In FlashArt, ISSN 1336-9644, 2008, roč. 2. č. 9, s.11
 • Reportáže z výstav (výber):
  • Kapelová Jana, Námestie Slobody. In Artyčok.tv, [online]. 15/08/2014 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/namestie-slobody
  • Kapelová Jana, Slovenské mytológie. In Artyčok.tv, [online]. 22/07/2014 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/slovenske-mytologieslovak-mythologies
  • Kapelová Jana, All for one. In Artyčok.tv, [online]. 25/11/2013 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/one
  • Kapelová Jana, XY Zelina. In Artyčok.tv, [online]. 12/09/2013 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/xy-zelina
  • Kapelová Jana, Periférne centrá v Hangári. In Artyčok.tv, [online]. 05/08/2013 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/periferne-centra-v-hangari
  • Kapelová Jana, Samota, In Artyčok.tv, [online]. 17/09/2009 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/samotasolitude
  • Kapelová, Jana, Mironov, Michal. Štaffa: Pracujem vždy sám, podmienky mi vytvára kraj a nie galéria. In Denník SME, [online]. 07/10/2009 Dostupné na internete: https://video.sme.sk/c/21012124/staffa-pracujem-vzdy-sam-podmienky-mi-vytvara-kraj-a-nie-galeria.html
  • Kapelová Jana, Mirza Omar. Hore bez: Vysoké školy nemá zmysel rušiť, ale skvalitňovať, In Denník SME, [online]. 31/01/2009 Dostupné na internete: https://kultura.sme.sk/c/4286895/vysoke-skoly-nema-zmysel-rusit-ale-skvalitnovat.html
  • Kapelová Jana, Mirza Omar. Hore bez: Radšej sa nepýtať, nech nemusíme odpovedať, In Denník SME, [online]. 28/03/2009 Dostupné na internete: https://video.sme.sk/c/21008718/radsej-sa-nepytat-nech-nemusime-odpovedat.html
  • Kapelová Jana, Mirza Omar. Hore bez: Nad Bratislavou sa blýska, Rusi sa vrátili, In Denník SME, [online]. 13/12/2009 Dostupné na internete: https://video.sme.sk/c/21007022/nad-bratislavou-sa-blyska-rusi-sa-vratili.html
  • Kapelová Jana, Mirza Omar. Hore bez: Ceny pre mladých sú stále vyššie, In Denník SME, [online]. 29/11/2008 Dostupné na internete: https://video.sme.sk/c/21006810/ceny-pre-mladych-su-stale-vyssie.html
 • Videoprofily umelcov a umelkýň (výber):
  • Kapelová, Jana. Cyril Blažo, In Artyčok.tv, [online]. 27/10/2014 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/cyril-blazo
  • Kapelová, Jana. Oto Hudec, In Artyčok.tv, [online]. 22/08/2012 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/cena-oskara-cepana-2012-oto-hudecoskar-cepans-award-2012-oto-hudec
  • Kapelová, Jana. Matej Vakula, In Artyčok.tv [online]. 14/09/2012 Dostupné na internete: https://artycok.tv/cs/post/cena-oskara-cepana-2012-matej-vakulaoskar-cepans-award-2012-matej-vakula
  • Kapelová, Jana. Martin Piaček, In Artyčok.tv [online]. 04/04/2012 Dostupné na internete:  https://artycok.tv/cs/post/martin-piacek
  • Kapelová Jana, Mirza Omar. Hore bez: Čo neviete o komunizme, In Denník SME, [online]. 21/02/2009 Dostupné na internete:  https://kultura.sme.sk/c/4315256/hore-bez-co-neviete-o-komunizme.html
  • Kapelová, Jana, Mirza Omar. Hore bez: Čo všetko môžete zažiť na dedine. In Denník SME, [online]. 18/07/2009 Dostupné na internete: https://kultura.sme.sk/c/4938831/co-vsetko-mozete-zazit-na-dedine.html

9. Ohlasy na vedeckú  alebo umeleckú prácu:

 • Tomková, Denisa. Practicing Solidarity in Slovakia: The Story of Kunsthalle Bratislava. In artmargins.com [online]. 15/4/2024, Dostupné na internete: https://artmargins.com/practicing-solidarity-in-slovakia-kunsthalle-bratislava/
 • Hošnová, Agáta. Radosti není nazbyt. In artalk.cz [online]. 2/10/2023, Dostupné na internete: https://artalk.info/news/radosti-neni-nazbyt
 • Megyeši, Peter. Krehkosť zmysluplného života. In artalk.cz [online]. 26/5/2023, Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/05/26/krehkost-zmysluplneho-zivota/
 • Kassai Poláčková, Ľudmila. Jana Kapelová, In FlashArt No 68, vol. XVI, 2023, ISSN 1336-9644, s. 62
 • Bednár, Peter. Radosť, 2023, In artyoucaneat.sk [online]. 7/7/2023, Dostupné na internete: https://artyoucaneat.sk/radost/
 • Bláha, David. Jana Kapelová, Vernoika Olejárová: Rotující štěstí, In advojka.cz [online]. NO 19/2023, Dostupné na internete: https://www.advojka.cz/archiv/2023/19/jana-kapelova-veronika-olejarova-rotujici-stesti
 • Hermanová, Kristina. Jana Kapelová, In FlashArt Czech, No 61, vol XIV, 10 – 12/2021, ISSN 1336-9644
 • Pribišová, Lýdia. O scitlivovaní sa. Rozhovor s Janou Kapelovou. In FlashArt No. 54, 12/2019 – 3/2020, vol. XIV, ISSN 1336-9644, s. 37-40
 • Megyeši, Peter. Poučná kapitola z dejín neexistujúcej inštitúcie. In artalk.cz [online]. 15/1/2013, Dostupné na internete: www.artalk.cz/2013/01/15/poucna-kapitola-z-dejin-neexistujucej-ins/tucie-dejiny-neexistujucejins/tucie/
 • Majlingová, Zuzana. Je pre mňa dôležité nebrať témy, ktoré reflektuje, fatálne, ale vnášať do nich prvky irónie, satiry a v poslednej dobe i trápnosť. In Profil, 4/2014, ISSN 1335-9770, s. 110-129
 • Písaříková, Jana. Jana Kapelová Galerie u dobrého, pastýře Brno. In FlashArt No 25, 2012, vol VI, ISSN 1336-9644, s. 59
 • Majlingová, Z. Umelkyňa s aktivistickým naturelom, In Profil, ISSN 1335-9770, 2014, roč. 11, č. 4, s. 86-109

 


10. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:

 • Nevyžaduje sa

11. Dátum doručenia  žiadosti o habilitačné konanie:

 • 17. 6. 2024

12. Odbor habilitačného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje:

 • Výtvarné umenie

  13. Názov habilitačnej prednášky:

  • Nylonové súvislosti

  14. Téma habilitačnej práce:

  Práca, prekarizácia, sebaprekarizácia
  Emancipácia myšlienkových vzorcov 
  Sociálno-evolučné zručnosti v deformovaných prostrediach

   


  15. Prerušenie habilitačného konania, lehota na odstránenie nedostatkov:

  -


  16. Údaje o oponentoch: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  -


  17. Údaje o členoch habilitačnej komisie: Meno a priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko členov habilitačnej komisie, pričom sa vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom VŠVU:

  Predsedníčka:

  -

  Členovia:

  -


  18. Oponentské posudky:


  19. Návrh habilitačnej komisie  s odporúčaním udeliť alebo neudeliť  uchádzačovi o titul docent v odbore:


  20. Rozhodnutie UR VŠVU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva:

   


  21. Lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

   


  22. Zloženie UR VŠVU, ktorá prerokovala návrh na udelenie umelecko-pedagogického titulu „docent“, a to v rozsahu meno a priezvisko člena UR VŠVU, jeho akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti a ak člen UR VŠVU nie je členom akademickej obce VŠVU, uvedie sa aj názov zamestnávateľa tohto člena:

  Interní členovia

  -

  Externí členovia

  -


  23. Prezenčná listina zo zasadnutia UR VŠVU, ktorá o žiadosti rozhodovala:


  24. Rozhodnutie UR VŠVU po skončení habilitačného konania:

  -


  25. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

  -


  26. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

  -


  27. Kontaktná adresa: