Výberové konania

Výberové konania na Vysokej škole výtvarných umení sa riadia vnútorným predpisom: Zásady výberového konania, ktorý je platný od 22. 03. 2023.