Tomasz Załuski: "Miestny štandard. Fragmentárny archív Konštrukcie v procese"

Katedra teórie a dejín umenia srdečne pozýva na prednášku a diskusiu v rámci predmetu Kurátorské štúdiá II., vo štvrtok 13. 10 2022 o 12: 30 v miestnosti 220 (2 poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 220 (2 poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kdy:

 vo štvrtok 13. 10 2022 o 12: 30 

 


 

Prednáška predstaví umelcami riadené inštitúcie v Łoźi v kontexte meniacich sa politických, sociálnych, ekonomických a kultúrnych podmienok umeleckej produkcie a distribúcie v Poľsku. Zameriava sa na históriu série umelcami organizovaných výstav v Lodži pod názvom Konštrukcia v procese a inde v zahraničí, a ďalšie iniciatívy ako je Galéria Wschodnia a Artists' Museum.

 

Tomasz Załuski je historik umenia a filozof, pôsobí v Inštitúte súčasnej kultúry na Univerzite v Lodži a na Akadémii výtvarných umení. W. Strzemińského v Lodži. Jeho výskum pokrýva moderné a súčasné umelecké postupy v kultúrnom, ekonomickom a sociálno-politickom kontexte; umelecký aktivizmus a sebaorganizácia; umelecká dokumentácia a archívy umeleckej kultúry; vzťah umenia, praxeológie a biopolitiky; konfigurácie estetiky, etiky a politiky v kultúrnom projekte moderny;súčasná francúzska filozofia. Autor knihy Umelecká moderna a opakovanie. Pokus o reinterpretáciu (2008), editor zväzkov Sztuki w transmedialny space (2010), Efektivita umenia (2014), Sociálne realizmy a modernizácie (s A. Sumorokom, 2017). Člen redakčnej rady časopisov Sztuka i Dokumentacja a Hybris. Online filozofický časopis “.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu grantovej agentúry KEGA : 001VŠVU-4/2022 "Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve"