Ján Kralovič: Kde budeme žiť zajtra?  Ekológia a vízie budúcnosti v kontexte slovenskej neoficiálnej umeleckej scény 70. rokov

Mestská knižnica v Bratislave  a Katedra teórie a dejín umenia VŠVU srdečne pozýva na prednášku:  Ján Kralovič Kde budeme žiť zajtra?  Ekológia a vízie budúcnosti v kontexte slovenskej neoficiálnej umeleckej scény 70. rokov

*reprodukcia: Michal Kern: Nová krajina, Jedno z miest na glóbuse, 1975, zo zbierky Slovenskej národnej galérie.


Kde?

 

Kedy?

  • 14. 11. / 17:30 - 18:30

 


O prednáške

Prednáška sa koncentruje na počiatky ekologicky zameraného umenia v slovenskom prostredí. V obrazových ukážkach a slovnom komentári priblíži rôzne podoby environmentálne angažovaného umenia na Slovensku. Sústrediť sa bude najmä na reflexiu jeho podôb  v 70. rokoch 20. storočia, na pozadí celosvetového zvýšenia záujmu o témy udržateľnosti a ekológie. Výberovo prezentácia predstaví tvorbu autorov: Rudolfa Sikoru, Michala Kerna a Petra Bartoša.

 

Ján Kralovič

historik umenia, pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení

 


Bezplatný vstup