Ján Kralovič: Bez prebalu / ilustrácie neoavantgardných výtvarníkov a výtvarníčok v 60. - 80. rokoch 20. storočia na Slovensku

Výstava TOTO! je príbeh ilustrácie prináša množstvo ilustrácií, ktoré si pamätáme z knižiek, čo sme čítali ako deti, aj z tých, čo si teraz čítame so svojimi deťmi. Ilustrátorov a ilustrátorky, ktorí ich vytvorili, však často ani nepoznáme. A tak nám často uniká, aká je slovenská ilustrátorská tradícia úžasná.

Kde?

 

Kedy?

  • 27. 9. / 17.00

 


O prednáške

Prednáška s Jánom Kralovičom sa zameria na ilustrácie autoriek a autorov, ktorí v rámci voľnej tvorby reagovali najmä na dobovo aktuálne prúdy konceptuálneho, projektového, objektového či akčného umenia alebo vychádzali z analýzy klasických médií a skúmali ich hranice. Pre viacerých z nich sa intenzívna spolupráca s vydavateľstvami stala aktivitou, ktorá zabezpečovala ich živobytie v náročných časoch normalizácie, ale zároveň predstavovala zaujímavú, kreatívnu polohu v ich tvorbe. Cieľom je na konkrétnom príklade autoriek (J. Želibská, Ľ. Lauffová ) a autorov (J. Koller, D. Tóth, J. Zavarský, Ľ. Ďurček, D. Fischer ai.) priblížiť ich výtvarno-knižné realizácie. U viacerých sa v rámci ilustrátorských aktivít objavujú paralely vo vzťahu k voľnej tvorbe. Uvedený výber nie je komplexným súpisom ich ilustrátorskej tvorby, ale predstavujú príklady, ktoré ozrejmujú výtvarný jazyk, ktorým k ilustrácií pristupovali.

 


Prednáška je pre študentov umeleckých odborov zadarmo.

 

Viac informácií