GMB x VŠVU prednáška: Postrehy z reštaurovania

GMB si kladie za povinnosť ochraňovať, konzervovať, a reštaurovať svoje zbierky výtvarného umenia, čo zabezpečuje tím reštaurátorského oddelenia GMB, ktoré sa podieľa aj na vzdelávaní novej generácie reštaurátorov. Lucia Šefčíková, doktorandka na Katedre reštaurovania VŠVU, absolvovala niekoľkomesačnú stáž v GMB pod vedením školiteľky - konzultantky hlavnej reštaurátorky GMB Barbary Davidson. Jej náplňou bolo reštaurovanie závesného obrazu, patriaceho do súboru desiatich olejomalieb, stvárňujúcich scény zo života Svätého Jakuba z Marky.

Kde?

Kedy?

  • 15. 11. / 18.00

    • Vstupné: zadarmo na prednášku (na výstavy a expozície je vstupné podľa cenníka GMB).

 


Prednáška Lucie Šefčíkovej

sa zameria nielen na prezentovanie procesu reštaurovania diela, ale aj na objasnenie konkrétnych kritérií a faktorov, ktoré vplývali na výslednú podobu tohto komplexného zásahu. Uvedené diela cyklu sú vzájomne prepojené nielen po obsahovej stránke výberom námetu, ale aj samotným spôsobom ich realizácie. Napriek tomu je tento súbor diel dôkazom, že práve výskum nevyhnutne sprevádzajúci konzervátorsko-reštaurátorský zásah môže odhaliť odlišnosti, charakteristické pre každé umelecké dielo v jeho jedinečnej autenticite.

 


 

  • Partneri výskumu a reštaurovania: Galéria mesta Bratislavy, Vysoká školy výtvarných umení.
  • Chemicko-technologický výskum bol realizovaný na základe podpory VŠVU.