Olena Kashshay: Ukrainian artists and Ukrainian projects at the Venice Biennale

Vysoká škola Výtvarných umení v Bratislave a  Katedra Teórie a dejín umenia pozývajú na prednášku Oleny Kashshay s názvom Ukrainian artists and Ukrainian projects at the Venice Biennale, ktorá sa uskutoční 2.mája 2024, o 13.00 hodine, v budove školy na Hviezdoslavovom námestí 18, v miestnosti H 012 Prednáška bude v anglickom jazyku.


Kde?

  • Miestnosť H 012

    • Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Kedy?

  • 2. mája 2024, o 13.00 hodine

 


Ukrajinskí umelci a ukrajinské projekty na Benátskom bienále

Tkanie sietí. Výstavný projekt ukrajinského pavilónu na Bienále Benátky 2022

Tkanie sietí. Výstavný projekt ukrajinského pavilónu na Bienále Benátky 2022

Bienále v Benátkach je dôležitým miestom súčasného svetového umenia, ktoré je príležitosťou pre ukrajinských umelcov predstaviť sa na medzinárodnom fóre. Novodobá história účasti Ukrajiny na Bienále v Benátkach sa začala len v roku 2001. Odvtedy sa tu prezentuje ako v národnom pavilóne, tak v samostatných sprievodných projektoch. Doteraz, všetky projekty prezentované na umeleckých platformách Bienále sú odrazom zložitej a dynamickej histórie, ktorou ukrajinský štát prechádza. Prostredníctvom vystavených projektov sa dá sledovať vektor vývoja súčasnej ukrajinskej spoločnosti a spoznať charakteristické črty súčasného ukrajinského umenia. Prednáška predstaví prehľad najvýznamnejších projektov ukrajinských umelcov na Bienále v Benátkach od začiatku 20. storočia do roku 2022.

Olena Kashshay

Olena Kashshay - portrét

Olena Kashshay je umelecká kritička, umelkyňa, kurátorka, umelecká manažérka a docentka na Katedre teórie a dejín umenia Národnej akadémie výtvarných umení a dizajnu v Kyjeve. Publikuje  v umeleckých a sociálno-humanitných časopisoch a v umeleckých výstavných  katalógoch. Jej kurátorské a vedecké skúsenosti sa sústredia na  propagáciu ukrajinskej histórie, kultúry a umenia doma a vo svete.