Verejné vypočutie troch kandidátov, z kvóty MŠVVaŠ SR, na členstvo v Správnej rade VŠVU (Mgr. Silvia Hroncová, Mgr. Michal Liday, Mgr. Andrej Hutta, MBA) počas zasadnutia AS VŠVU 26.1.2023

Verejné vypočutie kandidátov do Správnej rady VŠVU Akademickým senátom budeme tiež živo streamovať na našom Youtube kanále.

 

Live stream zasadnutia je prístupný cez Youtube kanál VŠVU.

 


 

Zasadnutie sa koná v miestnosti H135 na Hviezdoslavovom námestí. Viac o programe v Ozname zasadnutia.