OPEN CALL: Ateliéry v meste

S cieľom pomáhať svojim absolventom a absolventkám a podporovať ich pri štartovaní ich profesionálneho života má Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v pláne nadväzovať spoluprácu s externými partnermi, ktorí môžu v rámci svojich možností poskytnúť svoje priestory ako ateliéry.

Takýmto partnerom sa nedávno stala aj bratislavská mestská časť Staré mesto, ktorá vyčlenila pre našich bývalých študentov a študentky štyri nevyužívané kancelárie na uliciach Ventúrska, Školská a na Františkánskom námestí:

  • Ateliér na Školskej ulici 14 (14 m2, 60,- eur/mesačne)
  • Ateliér na Františkánskom námestí 7 (10 m2, 43,- eur/mesačne)
  • Ateliér č. 1 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9, 2. poschodie (20 m2, 86,- eur/mesačne)
  • Ateliér č. 2 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9, podkrovie (18 m2, 77,- eur/mesačne)

Podmienky pre žiadateľky a žiadateľov:

Ukončené štúdium na magisterskom stupni v posledných dvoch akademických rokoch (2020/2021 alebo 2019/2020).

Ateliéry sú určené pre umelecké disciplíny skôr digitálneho, než materiálneho alebo inak invazívneho charakteru (ako napr. architektúra, digitálne umenia, intermédiá, vizuálna komunikácia, dizajn, a podobne).

V rámci výberového konania budú uprednostnené malé kolektívy (2 - 3 absolventi/tky), ktoré sa dohodnú na spoločnom užívaní ateliéru, alebo individuálne žiadosti s menšími priestorovými nárokmi.

Ateliéry budú vybraným uchádzačkám alebo uchádzačom k dispozícii na 1 rok. Nástup do ateliérov bude možný od 1. 10. 2021. Náklady spojené s užívaním priestorov sú reálne režijné náklady stanovené mestskou časťou Staré mesto. V prípade získania a užívania ateliéru je dôležité niesť zodpovednosť za poskytnuté priestory.

V prípade záujmu je potrebné do 20. 9. 2021 zaslať na komarova@vsvu.sk nasledujúce dokumenty:

  • Prihláška
  • Stručné portfólio (buď individuálne alebo kolektívne)
  • List, ktorý bude obsahovať predstavenie Vašej autorskej tvorby, prípadne vzájomných väzieb medzi sebou ako kolektívu a zdôvodnenie potreby ateliéru. V prípade malého kolektívu stačí podať jednu spoločnú prihlášku.