Obhajoba dizertačnej práce v akademickom roku 2023/2024

Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore Umenie a študijnom odbore Vedy o umení a kultúre v akademickom roku 2023/2024 – letný semester.

Mgr. art. Maja Božović Bažik

MÓDA A TRENDY / Vývoj módnych trendov od počiatku 21. storočia

  • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
  • Dátum a čas: 06. 05. 2024 o 10,00
  • Miesto konania obhajoby: VPRIESTORe, Klemensova 5, Bratislava