Nová vizuálna identita Slovenského banského múzea

Slovenské banské múzeum so sídlom v Banskej Štiavnici dostalo novú vizuálnu identitu, ktorú vytvorila študentka VŠVU Daniela Matúšková. V zimnom semestri práve ukončeného akademického roka prebehla v Ateliéri Identita na Katedre vizuálnej komunikácie študentská súťaž pod vedením pedagógov Stanislava Stankociho, Petra Nosáľa a Ondreja Gavaldu.

Daniela Matúšková - vizuálna identita Sbm - Galéria Jozefa Kollára 2
Daniela Matúšková - vizuálna identita Sbm - Galéria Jozefa Kollára 2, 2022.
Daniela Matúšková - vizuálna identita Sbm - Galéria Jozefa Kollára
Daniela Matúšková - vizuálna identita Sbm - Galéria Jozefa Kollára, 2022.
Daniela Matúšková - vizuálna identita Sbm
Daniela Matúšková - vizuálna identita Sbm, 2022.

Daniela Matúšková, autorka novej vizuálnej identity Slovenského banského múzea:

„Príbeh logotypu Slovenského banského múzea je vložený do abstraktnej štruktúry, ktorá symbolizuje skratku SBM – Slovenské banské múzeum. Grafická podoba zachytáva celistvý proces, ktorým organizácia prechádza na ceste seba-definovania.
Prvok v logotype predstavuje vstup do bane, štôlne i obrátený erb. Zmysel tohto prvku pozdvihuje jednu z najvýznamnejších odvetví ľudskej činnosti - baníctvo, ktoré preslávilo Slovensko a zvlášť Banskú Štiavnicu.
Jednotný vizuálny štýl je súborom vizuálne zjednotených prvkov komunikácie a prezentácie v online a offline priestore. Vodiacou líniou pri vizuálnej komunikácii sú poloblúkový prvok a čiary, ktoré dodávajú vizuálom jednotnosť a zároveň jedinečnosť. Nová vizuálna identita dáva do popredia históriu mesta a inštitúcie ako takej. Minimalistických dizajn odzrkadľuje technickosť príbuzných banských odborov a dáva priestor na kreativitu i jedinečnosť jednotlivým, špecificky zameraným expozíciám.
Cieľom tejto zmeny je vytvoriť jednotnú vizuálnu identitu, ktorá nie len odzrkadľuje históriu baníctva, prepája expozície s hlavnou organizáciou, ale pozdvihuje ich na novú úroveň. Súčasťou tejto firemnej kultúry je spojenie historických kontextov odrážajúcich sa v každej časti vizuálnej komunikácii.“
 

 

Za Slovenské banské múzeum sa k novej vizuálnej identite vyjadrila Mária Janušová:

 

„Slovenské banské múzeum má dlhú, vyše 120-ročnú tradíciu. Takáto dlhodobá tradícia zrejme vytvára určité predstavy o stabilite, nemennosti či klasickosti inštitúcie. V SBM si plne uvedomujeme tento záväzok voči verejnosti, avšak je pre nás rovnako dôležité byť stále aktuálnou múzejnou inštitúciou, ktorá promptne reaguje na prebiehajúce transformácie či naliehavé výzvy v spoločnosti a kultúre. Napriek našej dlhovekosti chceme byť relevantným a vyhľadávaným múzeom súčasnosti, a to aj pre mladšie generácie.

 

Súčasná spoločnosť je charakteristická silnou inklináciou k vizualite. Žijeme v dobe obrazov, keďže dennodenne sme zaplavení množstvom obrazových foriem - či už v bežnej realite, alebo vo virtuálnom priestore. Sme nesmierne vizuálne vnímaví, a preto pre nás zohráva dôležitú úlohu práve vonkajší vzhľad – ľudí, ako aj vecí. A tak, i pre pamäťovú inštitúciu typu múzeum nie je podstatná len odborná stránka, veda a bádanie, ale aj to, ako pôsobí navonok voči spoločnosti. Nástrojom komunikácie múzea s verejnosťou je predovšetkým grafický dizajn. To, ako sa múzeum vizuálne prezentuje, do veľkej miery ovplyvňuje jeho vnímanie v očiach publika a môže spôsobiť nárast či pokles návštevnosti či určitej viditeľnosti inštitúcie.

Z uvedených dôvodov sme sa v našom múzeu rozhodli, že je čas na zmenu našej zaužívanej vizuálnej identity. Sme toho názoru, že náš doterajší vizuál už nestačí požiadavkám súčasnej vizuálnej kultúry. My v Slovenskom banskom múzeu chceme - aj napriek mnohým problémom, ktorým sme nútení čeliť, ako je výrazné podfinancovanie či personálna poddimenzovanosť - reagovať na aktuálne trendy, ako i v rámci progresie hľadieť smerom vpred. Preto nahrádzame našu doterajšiu vizuálnu identitu novým, súčasným, minimalistickým, ale razantným, čiernobielym dizajnom od Daniely Matúškovej.

Pri procese tvorby novej vizuálnej identity SBM sme spolupracovali s Katedrou vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, konkrétne s Ateliérom Identita a s pedagógmi prof. Stanislavom Stankocim, akad. mal., Mgr. art. Ondrejom Gavaldom a Mgr. art. Petrom Nosáľom. Počas zimného semestra AR 2021/2022 prebehla v ateliéri študentská súťaž na dizajn novej vizuálnej identity SBM a GaJK. Víťazkou tejto súťaže sa stala Daniela Matúšková, študentka magisterského stupňa štúdia vizuálnej komunikácie.

Novú vizuálnu identitu budeme postupne implementovať do nášho online priestoru, ako aj všetkých expozícií. Najskôr sa s ňou stretnete v Galérii Jozefa Kollára, ktorá bude akousi „prvou lastovičkou“ zmeny vizuálnej identity. Veríme, že sa vám náš nový grafický dizajn zapáči alebo vás zaujme a postupne si naň všetci zvykneme.“

 

Ďalšie informácie nájdete na https://www.muzeumbs.sk/article/sk/slovenske-banske-muzeum-ma-novu-vizualnu-identitu.

Video: https://fb.watch/e7MzRmcc24/