Doktorand Denis Kozerawski získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska

Už po devätnásty raz sa odovzdávali ceny pre Študentské osobnosti Slovenska pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Gratulujeme nášmu doktorandovi Denisovi Kozerawskému, ktorý sa umiestnil medzi laureátmi a laureátkami v tomto roku.


 

Laureáti a laureátky v 13 kategóriách si cenu prevzali 14. decembra 2023 v Pálffyho paláci v Bratislave. Náš doktorand z Katedry intermédií Denis Kozerawski získal špeciálnu cenu v kategórii „Cena BMW Slovenská republika za umenie“.

Autoetnography of Mystery Tenant
Denis Kozerawski: Autoetnography of Mystery Tenant.
Autoetnography of Mystery Tenant
Denis Kozerawski: Autoetnography of Mystery Tenant.
Fruits of Yearning
Denis Kozerawski, Dávid Koronczi: Fruits of Yearning.
.
Denis Kozerawski: ..
kambium1492
Denis Kozerawski: kambium1492.

Denis Kozerawski je umelec, spoluzakladateľ a bývalý člen umeleckého kolektívu APART, ktorý vykonával výskumné, tvorivo-umelecké, projektové a výstavné/kurátorské, publikačné a archivačné aktivity. V roku 2017 sa APART stal finalistom Ceny Oskára Čepana. Vystavoval v bratislavskej Kunsthalle, pražských Karlin Studios, kurátorsky pripravil samostatnú výstavu Babi Badalova Electronic Dadaist Poetry, vydal rovnomennú knihu a publikácie umelca Mehraneha Atashiho a psychiatra Jana Ballxa. V rámci projektu pre Documentu 14 zorganizoval performanciu umelca Nikhila Chopra a zorganizoval prednášku a premietanie so zakladateľom e-fluxu Antonom Vidoklom a Arsenijom Žiljajevom. Celkovo doteraz vydal osemnásť publikácií mapujúcich individuálne alebo skupinové prejavy v súčasnom umení. V Red Gallery v Londýne zorganizoval výstavu slovenských umeleckých vydavateľstiev. V roku 2023 získal spolu s Petrom Kašparom ocenenie Nadácie Tatra banky Mladý tvorca za ich film KAMBIUM1492.

Denis Kozerawski pôsobí ako doktorand na Vysokej škole výtvarných umení, kde s projektom Imerzívny potenciál skúma potenciál herných médií zlepšovať povedomie o Rómoch na Slovensku a v Českej republike. Od septembra tohto roku pôsobí aj na brnianskej Fakulte výtvarných umění Vysokého učení technického, kde spolu s tímom v Kabinete designu získali grant od Technologickej agentúry ČR na vývoj vzdelávacej hry, ktorá sa bude v plošne implementovať do českého vzdelávacieho systému na hodinách etiky s cieľom vzdelávať žiakov o rasových stereotypoch, segregácii a násilí, viď nižšie,

PC hra Romové Denis Kozerawski

 


Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov i študentky, mladých vedcov a vedkyne z 96 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentstva 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).

JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI - Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaného študentstva na VŠ v SR, ako aj mladých podnikateľov či podnikateľky na Slovensku.