Dizajn písma a tabuliek s evidenčným číslom vozidla

Nový dizajn tabuliek s evidenčným číslom vozidla sa stretol s pozitívnou odozvou v odborných kruhoch z oblasti dizajnu a tvorby písma. Na návrh bola oslovená Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave po tom, ako štát rozviazal finančne nevýhodnú spoluprácu s doterajším monopolným výrobcom tabuliek, ktorý vlastnil aj práva na ich dizajn.

Nové tabuľky teraz vyrába priamo štátna akciová spoločnosť Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR v areáli v Banskej Bystrici.

 


 

Zdanlivo jednoduché zadanie navrhnúť novú podobu tabuliek bolo v skutočnosti komplexnou výzvou. Návrh ovplyvnilo množstvo faktorov. Na jednej strane to bola potreba jasnej čitateľnosti, odlíšiteľnosti znakov, na druhej strane to boli limity výrobného procesu, ktorý by si nedokázal poradiť s niektorými črtami bežného písma. Navyše, podobu tabuliek do veľkej miery predpísal zákon, ktorý presne definuje niektoré prvky tabuliek a neumožňuje ich zmeniť.

V tomto kontexte prebehla na VŠVU dôkladná analýza historických aj existujúcich dizajnov naprieč európskymi krajinami. Cieľom bolo skĺbiť v nových tabuľkách funkčnosť s estetickou hodnotou. Študenti a študentky vytvorili celkovo šesť návrhov, z ktorých bol vybraný jeden a dopracovaný do finálnej podoby v spolupráci s pedagógom, ktorý sa špecializuje na dizajn a tvorbu písma.

 


 

Ukážka nových SPZ

 


 

Viac o tabuľkách si môžete prečítať aj v tomto ozname.